Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från folkhälsoområdet
Augusti 2023
A wooden figure isolated from other wooden figures.
Dags att minska stigmatiseringen av alkoholberoende
I tre nyligen publicerade studier genomförda vid Syddansk Universitet har forskare undersökt hjälpsökande för alkoholproblem – både att själv söka hjälp och att ge stöd till andras hjälpsökande. De vanligaste hindren för att söka alkoholvård är stigma och skam. Studierna bidrar med ny kunskap om att stigma inte bara är en barriär till att söka professionellt stöd, som socialtjänst eller sjukvård, utan även informellt stöd, från vänner och familj. Forskarna konstaterar också att stigma är associerat med stöd för andras hjälpsökande.

Läs artikeln om hur stigmatisering kan hindra hjälpsökande för alkoholproblem
An hand holding a rolled bill, ready to snort cocaine.
640x640transp Increasing cocaine use among youth in Europe, including the Nordics
640x640transp Cocaine use has recently made dozens of eye-catching headlines in Norwegian media. In this article, Professor Thomas Clausen sheds light on the truth behind the cocaine question in Norway, and in the Nordic countries – from media reports to prevalence, harms and treatment demand.

Read the article about cocaine use, consequences and treatment opportunities
640x640transp Ung kille i huvtröja ser in i kameran.
Sämre levnadsvillkor bland unga i familjer med problematiskt drickande
Ungdomar som lever i familjer där problematiskt drickande förekommer rapporterar sämre hälsa och sämre relationer till sina föräldrar, och har dessutom en högre risk både för att själva dricka sig berusade och för att ha en pessimistisk framtidstro.

Läs artikeln om ungdomar som lever i familjer där problematiskt drickande förekommer
Två unga tjejer, den ena tröstar och kramar den andra.
640x640transp Tramadol – ungas berättelser om att försöka sluta
640x640transp Opioidläkemedlet tramadol har på senare tid blivit en populär drog bland unga i Sverige. En ny studie om unga och tramadol visar på utmaningar i att försöka sluta med drogen. I det professionella mötandet är betydelsen av tillit och uthållighet centralt.

Läs artikeln om unga och tramadol

Nyheter från andra medier och organisationer
Danmark: Stigning: Flere 15-årige drikker sig fulde

Finland: Riskijuominen alkaa usein jo vuosia ennen varsinaista riippuvuutta

Island: New study on health behaviors during the Pandemic among students in Iceland

Norge: Norsk alkoholpolitikk i lys av oppdatert internasjonal forskning

Sverige: Majoriteten spelpatienter väljer behandling via nätet

Fler nyheter hittar du på popNAD.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera