Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
December 2023
Emma Matsson and Anne Berit Rafoss
Nordic cities strengthen their work for age-friendly cities
Building age-friendly cities and communities can reduce public spending on healthcare and social care, while making use of the resource that older adults represent in our communities. Today, twelve Nordic cities are part of the WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities. The Nordic cities in the network actively share their best practices of how to create cities that are economically, socially, and culturally inclusive for an ageing population.

Read the article Nordic cities strengthen their work for age-friendly cities
Natalie Turner
640x640transp Age-friendly communities help us stay healthy and active
640x640transp By 2040, about 25 per cent of the Nordic population will be aged 65 or older. For over a decade, Natalie Turner has been working with creating more places where people can enjoy later life in both the US and the UK. “This can be done anywhere. Key elements are knowing your city, building relationships and listening to what matters to older people”, she says.

Read the article Age-friendly communities help us stay healthy and active
640x640transp Lars Lindberg speaking att the conference
Conference: Age-friendly cities in the Nordic region
The Nordic network for age-friendly cities and municipalities, the Nordic Welfare Centre, and the World Health Organization organised a joint conference at UN City in Copenhagen 2-3 November.

The conference featured lectures and workshops with participants from the Nordic and Baltic countries. It covered various initiatives and strategies aimed at creating age-friendly environments, addressing ageism, and promoting healthy aging.

Watch two videos from the conference Age-friendly cities in the Nordic region (Youtube)
Äldre man och kvinna sitter vid en datorskärm
640x640transp Webinar about proactive health and welfare technology
640x640transp The webinar, held in November, presented the results of the joint Nordic PROTECT project, Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies. The results were discussed with a future-oriented perspective. To successfully support the use of health and welfare technology, it is necessary to understand the challenges it faces and the opportunities it provides at micro, meso and macro level.

Watch the webinar on Youtube
Read more about the webinar
640x640transp Pia Nevala Westman
Hälsosamt åldrande i fokus på konferens
Högskolan i Kristianstad (HKR) arrangerade i september en konferens med fokus på hälsosamt åldrande. Projektledare Pia Nevala Westman från Nordens välfärdscenter medverkade med en föreläsning om förebyggande arbete och hälsosamt åldrande utifrån ett nordiskt perspektiv.

Inför konferensen gjorde HKR en intervju med Pia Nevala Westman. Artikeln med intervjun, tillsammans med mer information om konferensen, hittar du här.

Under konferensen berördes också teman så som hälsoekonomiska aspekter på hälsoarbete, preventiva hembesök till seniorer, proaktivt åldrande och begrepp kopplade till åldrandet samt fysisk aktivitet bland seniorer.

Läs mer om Nordens välfärdscenters projekt Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden
Nytt svenskt kunskapsstöd om undernäring
Socialstyrelsen i Sverige har tagit fram ett nytt kunskapsstöd för att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstödet vänder sig till ledare, verksamhetsutvecklare och personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, men kan användas också vid utbildning och som stöd vid upphandling av måltidstjänster.

Läs Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring – Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ny generalsekreterare på statens näringsdelegation i Finland
Docent, FD Satu Jyväkorpi blir permanent generalsekreterare vid Statens näringsdelegation. Tjänsten är placerad vid Livsmedelsverket i Finland. Statens näringsdelegation har bland annat som uppgift att fungera som expertorgan för främjandet av befolkningens kost, utarbeta nationella näringsrekommendationer och komma med åtgärdsförslag och initiativ för att förbättra kosten och livsmedelssystemet.

Läs nyheten om Statens näringsdelegations nya generalsekreterare

Satu Jyväkorpi föreläste i år på Nordens välfärdscenters webbinarium Strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden. Du hittar webbinariet här.
Julkort med snöig väg och vintersol och texten god jul på flera språk
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera