Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
Mars 2024
Grandmom walking in forest with a little girl
Conference: Dementia in the Nordics: Evidence-based measures across the life course
Currently an estimated 500,000 people in the Nordic countries have dementia, and the numbers are on the rise. As there is no existing cure, it’s vital to implement preventive measures that promote brain health and mitigate the challenges of living with dementia.

The Swedish Ministry for Health and Social Affairs in collaboration with the Nordic Welfare Centre welcome Nordic and Baltic colleagues working in dementia and public health policy to a conference in Stockholm on 4 September 2024. Registration opens 1 May.

Read more about the conference here
Experts on dementia meeting in Helsinki
Nordic and Baltic experts in public health and dementia met in Helsinki
In January 2024 experts from the Nordic and Baltic countries met at the Nordic Welfare Centre in Helsinki for a roundtable meeting and workshops on prevention and dementia. Participants from different sectors in the Nordic and Baltic countries presented and discussed current evidence, policies, and practices and what is still missing, under the lead of Pia Nevala Westman at the Nordic Welfare Centre and Grete Kjelvik at the Norwegian National Centre for Ageing and Health.

The presentations and notes from the roundtable meeting workshop will be used as reference material in the ongoing project Dementia prevention in the Nordic countries. It is estimated that in the Nordic region alone over 500,000 persons are currently suffering from dementia, a figure that is expected to rise sharply over the coming years.

– The aim of the project is to survey Nordic policy and practice and to identify effective methods and interventions to promote brain health and prevent dementia. The project, which is being implemented in collaboration with the Norwegian National Centre for Ageing and Health, will result in a report that will be published later in 2024, says project manager Pia Nevala Westman.

Read more about the project Dementia prevention in the Nordic countries
640x640transp Ung man med Downs syndrom sitter med en gitarr i famnen
Webbinarium om förebyggande av demens nu på Youtube
Missade du vårt webbinarium Att förebygga demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – är det möjligt? Ingen fara.

På grund av en stor efterfrågan finns nu en editerad och textad inspelning av webbinariet på Nordens välfärdscenters Youtube-kanal. Frågan diskuteras utgående från vad forskningen säger och genom nordiska exempel.

Läs mer om och titta på webbinariet här
Aktuellt i Norden
Finland:Norge:
  • Nasjonalt senter for aldring og helse har nyligen lanserat en kunskapsbaserad sida med tips om hur man kan främja hjärnhälsa. De demensförebyggande råden är baserade på The Lancet Commissions genomgång av litteraturen 2017 och 2020 som fann att det finns 12 riskfaktorer som går att påverka under livet. Råden och riskfaktorerna sammanfaller i hög grad också med risken för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.
Sverige:
  • Socialstyrelsen i Sverige har tagit fram ett underlag om en utvecklad nationell demensstrategi, som överlämnades till den svenska regeringen i slutet av februari. I underlaget lyfts bland annat att det finns riskfaktorer för demenssjukdom som går att påverka med förebyggande insatser.
  • En fjärdedel av alla akuta sökinsatser av försvunna personer i Sverige rör personer med demens. Dessa personer är mycket sårbara och risken är stor att de kommer till skada eller avlider. Den här pilotstudien undersöker hur räddningstjänst och äldreomsorg bäst samarbetar i den akuta respektive förebyggande fasen.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera