Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från folkhälsoområdet
Mars 2024
Ett hjärta i rött målat på ett berg
Droger, våld och självmord – unik forskning vill motverka fler dödsfall bland unga
Hur kan vi förhindra att unga människor dör till följd av droger, våld eller självmord? Ett brett forskningskonsortium ger sig i kast med frågan, där målsättningen är att bidra med ny forskning och samtidigt hitta praktiska lösningar.

– Finland ligger i toppen av den europeiska statistiken över drogrelaterade dödsfall bland unga. Droganvändare dör yngre här än i många andra länder. För att motverka det här krävs nya insatser och nya idéer, säger forskarprofessor emeritus Pekka Hakkarainen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Läs artikeln om forskningsprojektet som söker nya metoder för att vända den dystra statistiken
Lotto vouchers and money
640x640transp The dream of winning big: Scandinavian Lotto in historical perspective
640x640transp The popular game of Lotto is commonly believed to have emerged in Scandinavia towards the end of the twentieth century. Recent scholarship examines the forgotten history of how the game reached the Nordic countries much earlier. It brought with it not only the hope of financial reward and an opportunity to better one’s life, but also much public debate about its possible detrimental effects on people and society.

Read the article about Scandinavian Lotto
640x640transp Likes and comments on Instagram
Dynamics of social media drug markets
The escalating concern over social media's influence on drug-related activities, especially among young people, underscores the need for a thorough examination of the evolving landscape. The past five years have witnessed a significant shift marked by increased accessibility to illicit substances and altered patterns of engagement, prompting a nuanced exploration of the current state of social media drug markets.

Read the article about the social media drug markets
People skating and biking
640x640transp Explanations and implications of the decline in adolescents’ drinking
640x640transp Since 2000, adolescent alcohol use has declined in several Nordic countries. But why did this trend occur? What were the consequences? The project Twenty years later: Explanations and consequences of the decline in adolescents’ drinking in the Nordic countries comprised empirical studies attempting to answer these questions from a comparative perspective.

Read the article about the project
1609 Sk%c3%a4rmbild (1066)
Digital conference: Good and equal health in the Nordics, 7 May
Read more about the conference and register here
Nyheter från andra medier och organisationer
Danmark: Danskerne brugte færre penge på spil i 2023 end foregående år

Finland: Nästan varje dag dör en finländare av droger – därför seglar nu ett försök med injektionsrum för drogmissbrukare i medvind

Norge: Slik skal kunnskapsbaserte verktøy tas i bruk i det rusforebyggende arbeidet

Sverige: Överdoshävande läkemedlet naloxon blir receptfritt

Fler nyheter hittar du på popNAD.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera