Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
Juni 2024
Demensnätverket på vårmötet i Stockholm
Palliativ vård tema när Demensnätverket träffades
På Demensnätverkets vårmöte i Stockholm i april var palliativ vård ett av de ämnen som stod på agendan. Martin Dreilich, överläkare och specialistläkare i geriatrik och palliativ medicin, pratade om hur kvalitet i palliativ vård följs upp genom Svenska palliativregistret.

För att nå målet om att ingen ska behöva dö ensam är det avgörande att öka kunskapen om palliativ vård. Utbildning är dessutom en central faktor för att säkerställa jämlik vård och kunna stödja patienter och deras närstående. Men ännu har Sverige en bit kvar till målet.

– 16 procent dog ensamma 2022, ambitionen är 0 procent. Det finns många utmaningar för jämlik palliativ vård och att ingen ska behöva dö ensam. Från mitt perspektiv handlar det om att öka kunskapen om och förståelsen för vård i livets slut, i alla led, säger Martin Dreilich.

Demensnätverket, som koordineras av Nordens välfärdscenter, är ett nätverk för nationella myndigheter, expertorgan och kompetens- och forskningscenter i Norden som arbetar med demens på nationell nivå.

Läs artikeln Mot bättre vård i livets slut
Läs mer om demensnätverket
Grandmom walking in forest with a little girl
Register now to the conference on preventing dementia in the Nordics

The Swedish Ministry for Health and Social Affairs and the Nordic Welfare Centre invite Nordic and Baltic colleagues, working in dementia and public health policy to Sweden 4 September 2024. The conference is part of the programme of the 2024 Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers. On-site places are limited, and the conference will also be broadcast live. Please register by 21 June 2024.

Preventing Dementia in the Nordics: Evidence-based measures across the life course
  • Date: 4 September 2024  (register by 21 June 2024)
  • Time: 8.30-16.00 local time
  • Location: Drottninggatan 4, Stockholm, Sweden
Read more about the conference
Register here
Händer i juni: 27th Nordic Congress of Gerontology
Nordens välfärdscenter deltar som utställare på kongressen som har temat Ageing in a transforming world. Kom och träffa oss i vår monter i Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm den 12–14 juni och hör mer om hur vi arbetar med äldrepolitiska frågor i Norden.

Läs mer om evenemanget
Nya medlemmar i Nordiskt demensnätverk
Anne Marie Mork Rokstad
Anne Marie Mork Rokstad
Anne Marie Mork Rokstad från Norge är legitimerad sjuksköterska, PhD och chef för avdelningen Kognition och Demens på Nasjonalt senter för aldring og helse i Norge. Anne Maries huvudsakliga professionella intresse är demens och personcentrerad omsorg, aktiviteter inom daglig omsorg, brukarinvolvering samt primärprevention.
Helga Eyjolfsdottir
Helga Eyjólfsdóttir
Helga Eyjólfsdóttir från Island är överläkare och specialist i invärtesmedicin och geriatrik. Hon har en PhD från Karolinska Institutet. Helga är medicinskt ansvarig på kognitiva enheten på Landspitali Universitetssjukhus i Reykjavik och docent på Islands Universitet. Förutom att arbeta kliniskt med bland annat demensutredningar, forskar hon inom demensområdet och är registerhållare för det isländska demensregistret.
Nytt från temaområdet demens och intellektuell funktionsnedsättning

Det händer mycket spännande inom temaområdet demens och intellektuell funktionsnedsättning, berättar Frode Kibsgaard Larsen, som är specialrådgivare och stipendiat hos Nasjonalt senter for Aldring og helse. Han är medförfattare till en nyligen utgiven rapport från en internationell konferens i Toronto om demens och intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten summerar det vi vet i dag om sambandet mellan autism och demens.

Läs mer här: Økt risiko for demens hos personer med autisme?

Nasjonalt senter for Aldring og helse berättar också om en nyligen publicerad europeisk studie som bidrar med ny kunskap om demens hos personer med Downs syndrom. Ökad förståelse för vad som påverkar demenssjukdomen ger större möjlighet att ta fram effektiva strategier för tidig upptäckt och förebyggande insatser som kan fördröja utvecklingen av demens.

Läs mer här: En ny europeisk studie avdekker viktig kunnskap om demens hos personer med Downs syndrom
Läs artikeln Age of Alzheimer's disease diagnosis in people with Down syndrome and associated factors: Results from the Horizon 21 European Down syndrome consortium

Frode Kibsgaard Larsen koordinerar också det nordiska samarbetet i Temanätverket för demens och intellektuell funktionsnedsättning, som är en del av Nordiskt demensnätverk.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera