Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
Mars 2020
352 23744251 dancing at the swing music party vintage and retro style (1)
Får vi annan kommunikation under detta 20-tal?
1920-talet räknas ofta som ett framgångsrikt årtionde i mänsklighetens historia, trots att det också förekom oroligheter på många håll i världen. Under dessa år skedde flera medicinska och vetenskapliga framsteg, och stora kommunikationsförbättringar, då främst i betydelsen transporter. Jag hoppas att det här århundradets 20-tal kan föra med sig kunskapsutveckling och kommunikationsförbättringar, men då istället i betydelsen utbyte av tankar och idéer mellan människor, för att uppnå en gemensam förståelse?
Kursen om Taktilt språk är ett steg på den vägen som vi i dövblindverksamheten på Nordens välfärdscenter tar. Men varför begränsa sig? Innehållet både i boken och kursen är förstås värdefullt även för personer som inte har syn- och hörselnedsättningar, men väl annat som påverkar kommunikationsutvecklingen. Har du personer i ditt nätverk som du tror kan ha nytta av dessa kunskaper så sprid gärna informationen vidare.
Vi har en ny bok att presentera! Tactile Working Memory Scale är en manual som innehåller både teoretisk grund och praktiska exempel. Syftet är att kunskapen ska bidra till att göra skillnad för personer med medfödd dövblindhet. Läs mer nedan.
Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Maria Creutz
Nordens välfärdscenter
349 OMSLAG TWMS webb
640x640transp Vår manual presenterar en ny bedömningsskala
640x640transp I januari släppte Nordens välfärdscenter en ny bok, Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual. Den innehåller en ny skala som ska hjälpa professionella att bedöma arbetsminne hos personer med dövblindhet.
 
Arbetsminnet är förmågan att komma ihåg något under en begränsad tid, vilket är en central funktion för kognitionen. När vi pratar om arbetsminne hos personer med medfödd dövblindhet behövs ett kroppsligt taktilt perspektiv. Den här manualen ger en teoretisk överblick och presenterar en ny skala som kan användas yrkesmässigt för att bedöma vilka verktyg och strategier som behövs för att en person med medfödd dövblindhet ska kunna utveckla sin fulla potential, både kognitivt och språkligt.
Författarna är neuropsykologen Jude Nicholas från norska Statped, seniorrådgivaren Annika Maria Johannessen, också från Statped samt psykologen och forskaren Trees van Nunen från Royal Dutch Kentalis i Nederländerna.  
Här kan du gratis beställa, ladda ner eller läsa manualen online.
640x640transp 256 Nytt forbedret foto Tormod
Ny chans att gå kursen i taktilt språk
Den här populära kursen blev fullsatt i höstas, men i maj kör vi en repris i Köpenhamn. 

Kursen tar sin utgångspunkt i boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det, om taktilt språk och språkutveckling (här kan du ladda ner eller beställa boken gratis). Föreläsningarna är kopplade till vissa av artiklarna i boken. Utifrån mottot att om du kan se det så kan du stötta det ger kursen exempel på hur närpersoner till personer med medfödd dövblindhet kan se, känna igen och svara på yttringar.
Kursen riktar sig till professionella som arbetar med personer med medfödd dövblindhet och ger kunskap om vad som menas med ett taktilt språk – och hur det går att förstå och stödja språkutveckling.

Datum: 12–14 maj.
Plats: Köpenhamn.

Här kan du anmäla dig till kursen.
348 Youtube shareable Caroline lindstr%c3%b6m NY
Lär av våra filmade föreläsningar
YOUTUBE | Partners bidrag till språkutveckling i en kroppslig/taktil modalitet

Har du inte haft möjlighet att gå någon av våra kurser? Eller vill du friska upp minnet? Vi har samlat filmade föreläsningar från kurser och seminarier på vår Youtube-kanal. 

Jobbar du med personer med dövblindhet eller är du anhörig till någon med dövblindhet? Då är du viktig som samtalspartner! Och det finns mycket du kan göra för att stötta individer med dövblindhet att utveckla ett kroppsligt taktilt språk. I den här filmade föreläsningen med Caroline Lindström från Mo Gård berättar hon om sin studie som visar hur en samtalspartner kan ändra kulturella normer och föra in lingvistiska aspekter i samtal och därmed bidra till språkutvecklingen hos personer med dövblindhet.
Se filmen här
Sprid kortfilmerna om våra böcker
350 If you can see it   FILM
If you can see it, you can support it - a book on tactile language
Se kortfilmen här
353 Kortfilm om TWMS
Tactile Working Memory Scale - a Professional Manual
Se kortfilmen här
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Sluta prenumerera
$$$open$$