Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
nr 3 2020
Stig genom höstskog
Vi anpassar oss för en annorlunda höst
Det har varit en annorlunda sommar för oss alla, på olika sätt, och nu väntar en ovanlig höst. Men även det ovanliga kan vi vänja oss vid. Förhoppningsvis kommer vi finna nya stigar, nya arbetssätt, se saker vi inte hade någon aning om fanns och träna på okända saker så att vi till slut hanterar det nya som om vi aldrig gjort något annat.

För Nordens välfärdscenters verksamhet innebär den annorlunda hösten bland annat att alla våra kurser och seminarier kommer att genomföras som webbinarier istället. De teman som är planerade blir desamma, men innehåll och upplägg kommer att anpassas för att fungera i digital form.
Även nätverksmöten och projektmöten kommer att ske digitalt.
Vi på Nordens välfärdscenter startar också i höst upp ett arbete för att belysa konsekvenserna av coronapandemin, både för individen och samhället.
Har du eller en organisation som du arbetar med erfarenheter av hur pandemin påverkat personer med dövblindhet, hur ni förändrat arbetsmetoder och hittat nya lösningar är du välkommen att höra av dig.
Med önskan om inspiration och god arbetslust denna höst!

Maria Creutz,
Nordens välfärdscenter
Titeln Nordic Learship Forum of Deafblindness och blommor
Från två dagar till tre timmar
Trots coronapandemin kunde vi ändå hålla ett digitalt Nordiskt ledarforum om dövblindhet i början av sommaren. Mötet innehöll också en kort genomgång av konsekvenser av coronaviruset både för personer med dövblindhet, och i de deltagande organisationerna.

Planen hade varit att träffas på Handicaporganisationernes hus i Köpenhamn för ett två-dagarsseminarium med extra tid för att diskutera ledarskap och politisk förankring. Men när vi tvingades göra om mötet från två dagar fysisk träff till tre timmar i digital form, fick vi fokusera på att gå igenom status för alla nätverk, expertgrupper och projekt och ta beslut om fortsatt arbete.
Astrid Utterström från Nordiska Ministerrådets sekretariat gav även en presentation om Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådets arbete.  
Förhoppningsvis kommer vi i januari 2021 kunna genomföra mötet i sin helhet enligt plan.

Här kan du läsa mer om Nordiskt ledarforum om dövblindhet, samt minnesanteckningar från årets möte.
Två nya publikationer
Omslaget till boken Revealing hidden potentials
Avslöjar latenta förmågor
Människor med medfödd dövblindhet har ofta dold kognitiv potential som personer omkring dem inte upptäcker. Det kan leda till att kommunikationen misslyckas eller att de inte ens får möjlighet att utveckla ett taktilt språk.

En professionell bedömning av kognitionen kan avslöja latenta förmågor och med lämpliga strategier kan personen med medfödd dövblindhet utveckla sin fulla potential.
Vår nya bok Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with deafblindness presenterar en rad teorier och verktyg för yrkesverksamma som är involverade i undersökningar och bedömningar av kognition hos både barn och vuxna medfödd dövblindhet.
Du kan beställa boken, ladda ner den eller läsa den online här.
Omslaget till boken Psychological assessment of individuals with deafblindness
Psykologisk bedömning
Psykologisk bedömning kan användas som ett verktyg för att främja lärande, hälsa och utveckling hos barn med medfödd dövblindhet. Om psykologerna kan upptäcka och beskriva barnets utvecklingsnivå, både möjligheter och svårigheter, ger det information om vilken typ av interventioner som kan optimera utvecklingen.

Rapporten Psychhological assessment of individauls with deafblindness belyser komplexiteten i den psykologiska bedömningsprocessen inom dövblindhetsområdet, fördjupar kunskapen i fältet och utökar den kliniska användningen av psykologisk bedömning.
Innehållet finns i förkortad form som ett kapitel i boken Revealing hidden potentials, men går att läsa i sin helhet i denna rapport.
Rapporten finns här att ladda ner eller läsa online.
640x640transp Flera ballonger i olika färger
Digitalt releaseparty
I slutet av augusti fick vi äntligen boken Revealing hidden potentials i våra händer, och kunde bläddra, känna och se resultatet av flera års arbete.

Det är medlemmarna i Nordens välfärdscenters kognitionsnätverk som är författare till boken. Några kapitel har även fått ytterligare författarstöd av personer som bidragit med sin kompetens i just de ämnena. På det digitala mötet som nätverket, utvidgat med alla författare, hade i augusti gladdes vi åt publiceringen samtidigt som vi planerade webbinariet som ska hållas i oktober med utgångspunkt i boken.
Du kan läsa mer om kognitionsnätverket här.
Anmäl dig till höstens webbinarier
Två händer håller på barken på ett träd
Tactile working memory scale
30 september kl 13-16 (svensk tid)
Hur kan vi identifiera arbetsminne hos personer med dövblindhet? Och hur kan vi använda denna kunskap för att utveckla deras potential? Detta webbinarium ger verktyg för att identifiera och bedöma taktilt arbetsminne hos personer med dövblindhet.
Språk: engelska
Anmäl dig här
Händer som klättrar på en klättervägg inomhus
Revealing hidden potentials
20 och 21 oktober, kl 13 – 16 (svensk tid).
Detta webbinarium är baserat på vår nya bok, och sträcker sig över två dagar och presenterar en rad teorier och verktyg för yrkesverksamma som är involverade i undersökningar och bedömningar av kognition hos både barn och vuxna med medfödd dövblindhet. Språk: engelska.
Anmäl dig här
430 Kurs kom relationer webb
640x640transp En egen stämma - dialogisk praxis i kommunikation
640x640transp 25 och 26 november kl 13-16 (svensk tid).
Teoribaserade videoanalyser av kommunikativa relationer. Kursen ger deltagarna analysverktyg för att upptäcka, uppfatta, förstå och förhålla sig till personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation.
Språk: skandinaviska.
Anmäl dig här
skärmbild från youtubefilmen visar föreläsaren Kirsten Costain och hennes presentationsbild
Fyra filmade föreläsningar
YOUTUBE | SOCIOEMOTIONELL UTVECKLING
Hur uppfattar ett barn med CHARGE syndrom sociala relationer, känslor och identitet?
Ofta besvaras den frågan genom att föräldrarna intervjuas eller professionella gör observationer. Men barnets egen röst riskerar att inte bli hörd.
I fyra filmade seminarier får du exempel och verktyg för att höja kompetensen inom området.  
Här kan du se alla filmerna
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$