Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
1 2021
snödroppar i solsken
Berätta för oss om svårigheter och lösningar under pandemin
Efter ett år med pandemin, står vi inför fortsatta avstånd och restriktioner, digitala möten och distans. Det är nästan så jag ibland till och med drömmer digitalt!
Men det här kommer också att bli ett år då fler får möjlighet att delta i olika arrangemang och med fler tillfällen att dela kunskap och erfarenheter både i större webbinarier och i mindre möten.


Under våren har vi två olika webbinarieserier med utgångspunkt i böcker som våra nätverk har tagit fram de senaste åren. Varje föreläsning går in lite djupare på ett kapitel, och det finns möjlighet för deltagarna att ställa frågor till författaren.

Nordisk Master-utbildning på gång
Den grupp som samarbetar nordiskt kring Usher planerar att ha en tematräff som vi kommer att informera mer om när innehållet är på plats.
Projekten om Nordisk master med fokus på dövblindhet och Nordisk grunnlag for identifisering av døvblindhet tar steg framåt och samtidigt arbetar även alla nätverk med både utvecklingsfrågor och planerar för vidare seminarier i olika former.

Nytt projekt om social isolering
Detta år startar också ett projekt på Nordens välfärdscenter om social isolering och covid-19. Konsekvenserna av restriktioner och nedstängningar i Norden har slagit olika hårt mot olika människor och vi vet att för personer med dövblindhet har det varit, och är fortfarande, otroligt utmanande. Kontakta oss gärna och dela med er av både identifierade svårigheter och goda exempel på hur det går att lösa dessa.
Till vi möts igen – ta väl hand om er själva och varandra.

Maria Creutz,
Nordens välfärdscenter
Kvinna med synligt cochlear implantat håller flicka i handen
Vi skjuter fram den nordiska konferensen ett år
Med anledning av det rådande pandemiläget i världen har vi fattat det ledsamma, men förmodligen kloka och definitivt det mest ansvarsfulla, beslutet att inte genomföra en fysisk nordisk konferens om dövblindhet i Tampere i september. 
 
Konferensen skulle ha arrangerats ihop med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och tillsammans skulle vi också ha firat finska Kuurosokeats 50-årsjubileum.
Konferensen flyttas i stället fram ett år, till hösten 2022, fortfarande med planen att äga rum i Tammerfors. Vi får fira 50-åringen lite i efterskott men förhoppningsvis är vi många som har möjligheten att träffas, lära oss nytt, utbyta erfarenheter och äntligen nätverka i andra former än bara genom datorn.
Vi kommer under 2021 i stället att hålla någon form av digitalt arrangemang under en av dagarna 14–16 september.
Registrera dig så får du mejl när det går att anmäla sig till konferensen
Svartvitt porträtt av två kvinnor som skrattar stort ihop
Ny kunskap om språkutveckling i vår webbinarieserie
WEBBINARIUM | IF YOU CAN SEE IT, YOU CAN SUPPORT IT
Under våren 2021 presenterar nätverket Taktilt språk fem kapitel ur boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det - en bok om taktilt språk.

Kunskap om språkutveckling förändras och utvecklas ständigt, vi lär oss mer och får nya insikter och perspektiv. I vårens webbinarieserie placerar vi taktilt språk i ett teoretiskt sammanhang utifrån ett dialogiskt perspektiv. Utgångspunkten är att människor vill kommunicera från början i livet, och att språkutvecklingen sker i en komplex interaktion mellan individen, människorna vi interagerar med och den omgivande miljön. Föreläsningarna bygger på fem olika kapitel, där både teori och praktiska exempel presenteras.
Nu har redan tre av webbinarierna ägt rum och med oss vid dessa tillfällen har det varit upp till 90 deltagare från olika länder både inom och utanför Europa.

Varje föreläsning spelas in, textas och läggs sedan ut på Nordens välfärdscenters hemsida.
Språket är engelska.
Här hittar du de inspelade föreläsningarna.
Här kan du anmäla dig till del 4 i serien Tactile language
Här kan du anmäla dig till del 5 i serien Tactile Language
En kvinna och en man sitter bredvid varandra och kommunicerar taktilt kring leksak de håller i
De visar hur humor och klättring kan ge stöd för kognitiva bedömningar
WEBBINARIUM | REVEALING HIDDEN POTENTIALS
Vi startar ytterligare en webbinarieserie i vår. Det första vi går lite djupare in i handlar om humor och lekfullhet i relation till social kognition, i en föreläsning av Jacky Smith och Jonathan Reid från Skottland.
I juni kommer nästa del i serien om kognition, med titeln Climbing the wall: Assessment of cognition through video analysis.


Föreläsningarna bygger på kapitel 2 respektive 3 ur boken Revealing hidden potentials, som vi publicerade i augusti 2020. Boken är framtagen av Kognitionsnätverket, som koordineras av Nordens välfärdscenter. Målet med boken, och föreläsningarna, är att öka kunskapen och förmågan att upptäcka kognitiv potential hos personer med medfödd dövblindhet. Kunskaperna kan förstås också användas vid psykologiska utredningar och planering av insatser även för personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar kommunikationen.
Föreläsningarna spelas in, textas och läggs ut på vår hemsida i efterhand.
Språket är engelska.

Här kan du beställa eller ladda ner boken Revealing hidden potentials.
Här kan du anmäla dig till den första föreläsningen, om humor
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$