Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från Nordens välfärdscenter
Juni 2021
Litet barn tittar ut genom fönstret
Coronarestriktioner drabbar barn med funktionsnedsättning hårt
De restriktioner som infördes i Norge för att minska smittspridningen av covid-19 drabbar barn med funktionsnedsättningar och deras familjer hårt. Det visar en rapport från Välfärdsforskningsinstitutet Nova i Oslo. Nordens välfärdscenter startar nu upp ett fyraårigt projekt, Barn och ungas möjlighet till deltagande och utveckling efter covid-19-pandemin.

Läs mer om coronapandemins inverkan på barn
Bild av ett bostadsområde med höghus, en mnänniska går på en sandväg vid husen
640x640transp The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions
640x640transp While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices inherent in our societies. This study aims to identify structural barriers involved in following recommendations from Public Health Authorities during the pandemic, especially in socio-economically vulnerable, low-income districts.

Read more about the report Who is left behind

Rapporten lanserades på ett webbinarium i maj - se sändningen här
640x640transp Ung pojke står vid en skatepark med graffitti i bakgrunden
Årsrapport för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder
År 2020 präglades arbetet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder i hög grad av pandemin. Dels genom att rådets arbete fick flytta online och bedrivas digitalt, och dels genom att många av de personer som representeras av rådets medlemmar påverkades mer än övriga befolkning av både covid-19 och av de restriktioner som infördes.

Läs mer om arbetet i Funktionshindersrådets årsrapport
Fyra människor som är ute och går på sanddyner i solsken
640x640transp Outdoor activities can be used to develop tactile language
640x640transp "To develop language we need to find things that we want to talk about, like sharing a genuinly interesting activity outdoors", says Joe Gibson, and draws from his long experience in working with persons with congenital deafblindness, observing how outdoor activities help in developing tactile language.

Read more about our webinar Language development in the tactile modality through outdoor activities

Nordens välfärdscenters evenemang

Webbinarium 10 juni 2021: Åldersvänliga städer i coronapandemin – utmaningar och nya lösningar
  

Webbinarium 15 juni 2021: Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre i Norden

Webinar 31 August - 1 September 2021: Indigenous peoples: language, culture, and life cycle


Nordiskt välfärdsforum 8 - 9 december 2021: Den nordiska modellen och social hållbarhetAlla evenemang hittar du här
Liten pojke kramar äldre man, utomhus på en gräsmatta
Vi på Nordens välfärdscenter önskar dig en fin sommar!
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$