Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
Maj 2020
640x640transp
379 MultiLing p%c3%a5 veggen 06 8 (2).jpgM
Demensomsorg för invandrare
Norden tog emot många invandrare på 1960-, 1970- och 1980-talet. Personer med utländsk bakgrund löper sannolikt lika stor risk att utveckla en demenssjukdom som de som är födda i Norden. Nu finns en ny handbok, på svenska, norska, danska och finska, för dem som arbetar inom nordisk demensomsorg och möter människor med migrantbakgrund.

Läs mer här.
640x640transp 380 21696482 reykjavik
Island har en demensstrategi
Islands första demensplan är på plats – därmed har alla länder i Norden en demensstrategi. Planen är mycket konkret och pekar ut både övergripande områden och delområden som ska omfattas av specifika åtgärder. Samarbetet inom Nordiskt demensnätverk hade stor betydelse för hur demensplanen kommit att se ut.

Läs mer här.
Webbinarium ersatte Rigamöte i mars
Nordiska demensnätverken utbytte digitalt erfarenheter om hur respektive land anpassar vård och omsorg för personer med demens under rådande coronapandemi. En utmaning handlar om hur social distans påverkar livskvaliteten för personer med demens, en annan om hur möjligheter till växelvård och avlastning gör vardagen svårare för anhöriga. Förhoppningen är att demensnätverken ska kunna träffas i Danmark till hösten.

Här kan du läsa om hur våra nordiska demensnätverk arbetar.
Nyhetsklipp
Nordicwelfare.org 
Rapporten Urfolk och demens i Norden finns nu på sju språk, varav tre samiska språk och grönländska.

Forskning.no, Norge, 7 februari 2020
Er demenslandsbyer løsningen?

Nordiska Medier Newsroom, Sverige, 19 februari 2020
Ett demensboende med extra allt

Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark, 10 mars 2020
Nyt spørgeværktøj til identifikation af kognitiv svækkelse

IT-hälsa, Sverige, 11 mars 2020
Ny rapport om hur personer med demens kan involveras i forskning

Viden på Tværs, Danmark, 20 mars 2020
Kompetenceudvikling på demensområdet: Træning af roller gør vejledning nemmere

SVT Öst, Sverige, 7 april 2020
Ny forskning: Personer med demens har lätt att lära ny teknik

tv.nrk.no, Norge, 19 april 2020
Helene sjekker inn – Yngre med demens

Sluta prenumerera
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube