Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
Juni 2020
390 hands in a wheat field
En inblick i vardagen för vissa
Livet som levs just nu är annorlunda, men inte för alla. Att vara isolerad och inte kunna styra över sin egen tillvaro var vardag för många människor redan innan pandemin letade sig in i alla hörn av vår värld. Att inte kunna göra egna val kring deltagandet i samhället eller välja när och hur man umgås med andra har sedan länge varit verkligheten för denna grupp.
 

Vi andra, som är ovana vid sådana här begränsningar, börjar redan efter några veckor tala om hur detta påverkar vår psykiska hälsa negativt. Några höjer rösten ännu lite mer och menar att detta måste få ett slut, vi måste få återgå till våra vanliga liv - nu!
När vi åter kan leva mer som vi är vana, hoppas jag att vi kan komma ihåg känslan av isolering, och använda den erfarenheten till att bidra till att alla får möjlighet att leva aktiva liv ute i samhället och i kontakt med andra. Oavsett funktionsnedsättning eller inte.

Hur höstens verksamhet kommer att se ut är svårt att ge säkra besked om. Vi avvaktar och följer utvecklingen i våra nordiska länder och hanterar våra arrangemang efter de förutsättningar som finns efter sommarledigheterna. På vår hemsida och vår Facebook-sida får du uppdaterad information om kurser och seminarier, samt i vilken form vi kommer att genomföra dem.

Om än sommaren för flera av oss blir annorlunda än hur den brukar, önskar jag att vi alla får en riktigt fin semester, som fyller på med energi och kraft. Väl mött till hösten igen!

Maria Creutz, Nordens välfärdscenter
393 Kursbild
Lyckad premiär för webbinarier
Den 14 maj höll vi vårt första webbinarium. Över 250 personer från 16 olika länder var med oss under dagen och lyssnade på våra föreläsare om taktilt språk. Många var engagerade i chatten och gjorde webbinariet interaktivt.

Med kort varsel ställde vi om från tredagarskurs i Köpenhamn till webbinarium, och tack vare att våra föreläsare allihop sa ja kunde vi på kort tid göra om kursen till ett endagswebbinarium, och dessutom hålla det på engelska. När vi nu fick möjligheten att nå ut till så väldigt många fler än vid en fysisk kurs, så spände vi bågen lite extra och bjöd med deltagare även utanför Norden.
 
2018 gav Nordens välfärdscenter ut boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det – en bok om taktilt språk. Den versionen var på skandinaviska, och i samband med Deafblind Internationals konferens i Australien 2019 kom boken även ut på engelska. Under förra hösten arrangerade vi en första kurs på tre dagar som hölls på Eikholt, Norge, med djupdykning i några av bokens kapitel. Den kursen blev fullbokad och därför hade vi planerat en repris på plats  i Köpenhamn. Vår förhoppning är att under nästa år kunna genomföra en tredagarskurs.

Föreläsningarna från webbinariet kommer att textas och läggas ut på vår hemsida.
400 funkisradetx
Rådet främjar inkludering i Norden
Dövblindverksamheten är en del av Nordens välfärdscenters arbete med funktionshinder. Men det är bara en del av en större helhet.
Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål för det nordiska samarbetet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är Nordiska ministerrådets rådgivande organ som ska stödja de olika politikområdena och främja inkludering.
Läs mer om funktionshinderrådets arbete och de publikationer som getts ut.
På bilden hälsar på/känner/upplever Tormod (som har CHARGE syndrom) en nyfödd kalv och hennes mor.
CHARGE-nätverket planerar seminarium
Det kommer att bli ett seminarium om CHARGE nästa år. Och snart kommer inspelade föreläsningar på vår webb.

CHARGE-nätverket skulle ha mötts i Statpeds lokaler i Hovseter, Oslo, i maj för sitt årliga möte. Även här kom Coronapandemin emellan planering och verklighet. Däremot kunde nätverket med teknikens hjälp ändå mötas. Under två dagar arbetade gruppen med planeringen av ett seminarium, samt fortsatte arbetet inför en framtida publikation. Nätverksmedlemmarna fick också en presentation av en uppsats om hur omgivningen med hjälp av flerpartssamtal kan bidra till en meningsfull dialog om känslor och sexualitet.
Föreläsningarna från den seminariedag om CHARGE som hölls i Oslo hösten 2018 är på väg att textas på engelska och läggas ut på vår hemsida. Håll utkik, snart ligger det ute!
Läs mer om nätverket och deras arbete.


Nu finns nyhetsbrevet på engelska också
Vi har länge gett ut det här nyhetsbrevet fyra gånger per år på både svenska och finska. Men intresset för dövblindområdet är internationellt och vi har sett en efterfrågan på mer information på engelska. Så från och med detta nyhetsbrev finns även News from the deafblind field. Vill du hellre få nyheterna på engelska så anmäl dig här. Vet du någon som skulle vara intresserad av nyheter om dövblindområdet på engelska så sprid den här länken:
https://app.bwz.se/nvc/b/v?optin=1&ucrc=931C04F4
Om att leva med dövblindhet i en ny verklighet
Hur fungerar social distansering när vi kommunicerar taktilt? Hur kan vi förklara vad som händer för personer med dövblindhet? Det här är ett par av frågeställningarna som kommer att diskuteras i en serie webbinarier mellan 22 och 26 juni. Deafblind International sänder de digitala presentationerna från 13 olika länder och bjuder in till samtal online.
Läs mer om det här.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera