Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
2 2021
716 inledning
Den blomstertid nu kommer med försiktigt hopp om framtiden
Så är det dags igen för tiden på året med Den blomstertid nu kommer, en svensk psalm som nästan alltid sjungs vid skolavslutningar. Med andra ord också fylld av nostalgi, römmar om blommor i håret och doft av hudkräm med solskyddsfaktor 30.
Även ett löfte om lediga dagar att samla kraft.


I det här nyhetsbrevet kan du läsa om de evenemang och träffar som vi haft under vintern och våren, och se vad vi planerar i höst. Läs också om planerna kring Nordisk konferens om dövblindhet i Tammerfors – och smakprovet som kommer i september.
Projekten om Tactile Transition, Nordisk master med fokus på dövblindhet samt Nordisk grunnlag for identifisering av døvblindhet tar steg framåt och samtidigt arbetar även alla nätverk med både utvecklingsfrågor och planerar för vidare seminarier i olika former. Vi planerar med försiktig förhoppning om fysiska träffar i slutet av året.
Nordiska ministerrådet har beslutat om en extern evaluering av Nordens välfärdscenters funktionshindersarbete. Det innebär en utvärdering av dövblindverksamheten. Alla deltagare i nätverk, projekt och övrigt samarbete har fått svara på en enkät, och det har även gjorts intervjuer.  Resultatet, och därmed riktlinjer för framtida arbete, kommer att presenteras under hösten.
Efter sommaren går vår kollega Nina Sténs vidare till andra, och internationella, uppdrag. Vi vill här tacka henne för allt hon har bidragit med till det nordiska samarbetet, och speciellt inom dövblindområdet.
Låt den blomstertid som nu kommer fylla oss med kraft och energi till fortsatt gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för god livskvalitet. För alla.

Maria Creutz,
Nordens välfärdscenter
718 Nordisk konferens
Få ett smakprov på den nordiska konferensen
Som vi tidigare har informerat kommer vi inte genomföra Nordisk konferens om dövblindhet 2021 i fysisk form. Den flyttas i stället till 20–22 september 2022. Platsen är fortfarande Tammerfors och temat är detsamma. Men för att få lite inspiration på vägen är du välkommen att delta på ett webbinarium 14 september klockan 13–15 (CEST). Då kommer Paul Hart, Anita Schjøll Brede och Riku Virtanen hålla korta presentationer som smakprov på nästa års keynote-föreläsningar.

Webinar: Today’s knowledge for tomorrow’s actions
740 ledarforum  anpassad2
640x640transp Nordiskt ledarforum deltar i utvärdering
640x640transp Årets upplaga av Nordiskt ledarforum för dövblindfrågor fick hållas digitalt. Denna gång var det ett nytt inslag i och med den utvärdering av Nordens välfärdscenters funktionshinderarbete som just nu genomförs.

Frågeställningar kring vad som fungerar gott, vad som kan utvecklas och hur man önskar se framtiden för det nordiska dövblindsamarbetet diskuterades under ledning av Joakim Tranqvist, som håller i utvärderingen.
På mötet presenterades också status för alla nätverk och projekt. Nordiskt ledarforum om dövblindhet består av ledare för myndigheter och organisationer med ansvar för personalutbildning, yrkesutveckling och insatser för personer med dövblindhet och deras nätverk.

Läs mer om Ledarforum här.
640x640transp 727 Outdoor activities anpassad
Utomhusaktiviteter kan användas för att utveckla taktilt språk
”För att utveckla språket behöver vi hitta saker som vi vill prata om, som att dela en väldigt intressant aktivitet utomhus”, säger Joe Gibson och utgår ifrån sin långa erfarenhet av att arbeta med personer med medfödd dövblindhet, och sina obervationer av hur utomhusaktiviteter kan hjälpa att utveckla taktilt språk.

Läs mer om vårt webbinarium Language development in the tactile modality through outdoor activities här.
730 JC015standing2
640x640transp Temadag om förvärvad dövblindhet och familjeliv
640x640transp Sedan en tid tillbaka har Nordens välfärdscenter ett samarbete om förvärvad dövblindhet ur ett livsperspektiv. Det görs tillsammans med flera nordiska verksamheter som erbjuder insatser till personer med dövblindhet.

I samband med det arrangerar vi under året två träffar med olika teman. Syftet med tematräffarna är kunskaps- och erfarenhetsutbyte om samhällets stöd till personer med förvärvad dövblindhet. Förhoppningen är också att vi genom presentationer och gruppdiskussioner ska få nya kunskaper och knyta kontakter till kollegor runt om i Norden för vidare samarbeten.

Den första träffen ägde rum 26 maj och där var temat Förvärvad dövblindhet och familjeliv.
Moa Wahlqvist, Nkcdb Sverige, presenterade resultat från en forskningsstudie inom ämnet Familjeklimat och hälsa i familjer där en förälder har dövblindhet. Planen var att Merete Karlsen skulle berätta om sina egna erfarenheter med detta genom sin föreläsning Ektefelle, mor og bestemor – med døvblindhet på veien. Tyvärr ändrades planeringen med anledning av corona och vi hoppas kunna genomföra den delen senare under året. 60 personer deltog i seminariet och knöt kontakter för vidare samarbete.
En artikel från studien om familjekonsekvenser hittar du här, och en artikel om hälsorelaterad livskvalitet hittar du här.

Den 13 oktober äger nästa träff rum, då med temat Etiska problemställningar vid tidiga genetiska utredningar. Antalet platser på dessa träffar är begränsat.
Fördjupande träningsprogram i Tactile working memory scale
Under 2021 kommer 16 personer att genomgå ett träningsprogram för att fördjupa sig i, och jobba med, manualen Tactile Working Memory Scale. Det är deltagare från Norden och Europa, och tanken är att när de är klara så ska de även kunna handleda sina kollegor inom detta område. Intresset att delta är stort och vår målsättning är att även under 2022 kunna ha en likadan utbildning.

Du kan ta del av manualen genom att beställa den, läsa online eller ladda ner den här:
726 tr%c3%a4ningsprogram TWMS kvadrat
Webbinarier våren 2021
Under våren har vi arrangerat en rad digitala föreläsningar. De har hållits på engelska, vilket har gjort att deltagarna kommit från hela världen. De har också varit välbesökta med mellan 60–80 personer vid varje tillfälle.

Föreläsningarna, med engelsk text, spelades in och du hittar dem här.
719 Taktilt spr%c3%a5k
Tactile Language – en webbinarieserie i fem delar
Under våren har nätverket Taktilt språk fördjupat sig i fem kapitel från boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det.

Författarna har under en timme gått igenom teorier och förstärkt dessa med praktiska exempel. Genom foton och videosekvenser har föreläsarna förklarat hur man kan använda kunskapen i praktiskt arbete. I slutet av varje tillfälle har det också funnits utrymme för deltagarna att ställa frågor.

Kapitlen som vi gick igenom under våren är 2, 14, 15, 5 och 11.


Publikationen, som är gratis, kan du läsa online, ladda ner eller beställa.
Läs publikationen Hvis du kan se det, kan du understøtte det
721 kurs revealing
Revealing hidden potentials – två webbinarier
Även från Kognitionsnätverket har vi jobbat med den nyutgivna publikationen Revealing hidden potentials och fördjupat oss i två kapitel. Där går föreläsarna igenom teoretiska förutsättningar och beskriver genom foton och korta videosekvenser hur man har arbetat med det. Efter föreläsningen har andra medlemmar från nätverket deltagit i en paneldiskussion där även deltagarna har kunnat ställa frågor. Syftet är att sprida kunskapen om hur man kan bedöma kognition i relation till kombinerad syn- och hörselnedsättning även utan verbala tester. Ju fler som tar del av, och implementerar, den kunskapen ju fler personer kommer kunna för möjlighet att använda hela sin potential i livet – inte bara det som syns vid en första anblick. Kapitlen i denna omgång är 2 och 3. Publikationen, som är gratis, kan du läsa online, ladda ner eller beställa.
Läs publikationen Revealing hidden potentials
Nya resultat från universitetet i Groningen
Varje år i september presenterar studenter på Universitetet i Groningen sina uppsatser från Master Program on Communication and Deafblindness. För att fler ska kunna få ta del av dessa presentationer, och kanske även inspirera fler att söka programmet till hösten, valde vi att i samarbete med Universitetet i Groningen arrangera ett webbinarium. Två masterpresentationer och två doktorsavhandlingar fick vi ta del av.
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
$$$open$$