Vi viser hvordan du kan redusere skrivearbeid med autotekster
17/01/2024 15:30

Vi inviterer til webinar, og går grundig gjennom hvordan du kan opprette autotekster, og hvordan bruken av disse kan være med på å betydelig redusere mengden skrivearbeid. Vi viser funksjonalitet innad i autotekster og ulike varianter.  Vi vil også presentere en gruppe autotekster som senere kan deles ved ønske.
  • Hvordan opprette autotekst
  • Å kombinere statisk og dynamisk tekst med bruk av navigasjonsfelt
  • Standardverdier i navigasjonsfelt
  • Eksempler på autotekster

Webinaret er gratis og tar i underkant av 30 min.

Om tidspunktet ikke passer, meld deg på så sender vi deg link til opptak av webinaret i etterkant. Spørsmålsrunden til slutt vil da være klippet bort.
Jeg godtar herved at Omilon lagrer mine personlige detaljer frem til arrangementet er gjennomført.
The registration has been closed since 17/01/2024 15:30.