Hvordan kan AI-basert taleteknologi minimere utbrenthet hos helsepersonell?

Hvordan kan AI-basert taleteknologi minimere utbrenthet hos helsepersonell?

Vi har invitert med oss vår partner Nuance til webinar. Nuance vil presentere resultatene fra en ny internasjonal studie rundt stress og utbrenthet blant helsepersonell. Studien er gjennomført sammen med HIMSS og inneholder resultater fra klinisk personell fra hele verden, inkludert Norden og Norge. Vi vil høre fra leger som forteller om sin kliniske hverdag og hvordan de ser at moderne AI-teknologi kan redusere den administrative byrden. Vi vil også vise frem den nylig lanserte talegjenkjenningsløsningen Dragon Medical One på norsk. Webinaret er gratis!
15/06/2021 09:00
Jeg godtar herved at Omilon lagrer mine personlige detaljer frem til arrangementet er gjennomført.
The registration has been closed since 15/06/2021 09:00.