Nyhetsbrev från Näringskontoret
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webbversion
Nyhetsbrev från
Näringslivskontoret
logo
Lättnader för näringslivet under våren 2021
Den 30 mars tog kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag (se protokoll från senaste kommunstyrelsen sid 32) på följande lättnader för kommunens näringsliv på grund av pandemin:
 • Avgifter/taxor för våren 2021 ska debiteras den 30 oktober 2021.
  Detta gäller taxor för: renhållning, allmänna vatten- och avloppsanläggning, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt handel med receptfria läkemedel, tobak, kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, miljöbalkens tillämplingsområde( hälsoskydd och milförfarlig verksamhet)

 • Kommunen tar inte ut avgift för servering av folköl 2021, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen under 2020 och  2021
Tekniska nämnden tog beslut den 24 mars att förlänga perioden för uteserveringar med två månader, till 1 april 2021 till 31 oktober 2021. I normalfallet tillåts uteserveringarna att hålla öppet 1 maj – 30 september
322 cycling 1548340 1920
Utvecklingsplan Brunflo – Arbetet med de prioriterade åtgärderna i planen fortsätter
Pengar har avsatts under 2021 till utredningar inom följande områden;
 • Utveckla Brunflo småbåtshamn med badplats, sitt- och grillplatser samt sophantering
 • Förstudie för att kartlägga nuläget och vilka förutsättningar som finns för cykelvägar
 • Utrustning till en co-working lokal i Brunflo
 • Förstudie för att utreda utbyggnad och renoveringsbehov av idrottshallen
 • Renoveringar har gjorts på Kastalskolan och är klart
 • Tre detaljplaner är på gång
315 thumbs up 3332548 640
Spännande upphandlingar på gång
Här är ett axplock på upphandlingar som pågår just nu:Resten hittar ni på upphandlingskontorets hemsida.
Intensiv praktik - äkta win-win för alla
Nyanlända får nu tillgång till samordnade intensiva insatser – ett ”intensivår”. Här ingår ”intensiv praktik” i yrken där de har tidigare erfarenhet. Arbetsgivaren har rätt till ekonomiskt stöd.
 
Praktiken ska planeras strukturerat och handledare ska utses. Regelbunden återkoppling till praktikanten och Arbetsförmedlingen ska göras. Efter avslutad praktik ska arbetsgivaren utfärda ett intyg för de kunskaper som praktikanten förvärvat.
 
Vi på näringslivskontoret kan hjälpa dig, både med att hitta kandidater och med ansökningar och uppföljningar till Arbetsförmedlingen. Intresserad? Kontakta Mohamed Natour
310 seedlings 3448883 1280
Innovationsidé
Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? Då kan du nu via Jordbruksverket möjlighet att söka stöd.
Du kan få stöd för 100% av utgifter och kostnader kopplade till projektet som härrör personal, indirekta kostnader, och övriga utgifter.
Du kan dessutom få 50% i stöd för investeringar kopplade till projektet.
Nya E-tjänster underlättar för företagen
Tack vare en rad nya E-tjänster inom Miljö- och hälsoskydd har det nu blivit enklare för kommunens företag att göra allt från att registrera livsmedelsanvändning till att anmäla installation av värmepump.
Under 2020 har kommunen lanserat drygt 15 olika E-tjänster inom Miljö- och hälsoskydd och fler tjänster kommer att lanseras under 2021.
– E-tjänsterna underlättar både för företagen och för våra handläggare, säger hälsoskyddsinspektör Glenn Ålund.

Mer information om detta och vilka e-tjänster det handlar om kan du läsa om på kommunens hemsida.
313 Timbanken 2021 1920x1080 pxl
Timbanken
Timbanken ger ditt företag möjlighet att utveckla ditt företag med hjälp av ett antal upphandlade konsulter som du kan välja mellan inom ekonomi, affärsutveckling, marknadsföring, ledning, produktutveckling mm.
314 hand 792920 640
Hjälp oss bli bättre
Östersunds kommun deltar i undersökningen Insikt som mäter vår service vid myndighetsutövning.
Det är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna förbättra servicen till företagare i kommunen.

En enkät skickas ut till dig när du har fått ett beslut.
Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på enkäten.
Finns din framtida medarbetare här
Genom projektet En attraktiv region och tasteget.nu etableras kontakt med personer med olika kompetenser som vill flytta hit. Kontakter som kommer in via Ta steget förmedlas till kommunernas inflyttarvägledare för uppföljning. Projektet bygger på samverkan över kommungränserna.
Listan över inflyttande kompetenser som följer med nyhetsbrevet består av kontakter som kommit in både via Ta steget och via Östersunds kommuns egna kanaler under 2021. Vill ni komma i kontakt med någon/några av dessa personer kan ni maila personens nummer till Jessica Stenbäck.  
För mer information om projektet kontakta: projektledare Sharre Blomqvist, 063-14 65 77 shahram.blomqvist@regionjh.se
Stötta en annan företagare
Under ett års tid kan du stötta en annan företagare genom att bli en mentor. Du kommer att ge den personen  
 • Mod för att våga ta nästa steg
 • Nya lärdomar för att utveckla sitt företag 
 • Utökat, relevant nätverk
Intresserad av detta? Läs mer på Almis hemsida.
Kvinna och driver företag
Almi startar ett projekt, Qlara, med fokus på att bidra till att fler företag som drivs av kvinnor ska få möjlighet att växa och utveckla sitt företag och att tillgången till kapital ska bli mer jämställd.

Så alla ni som vill att ert företag ska växa, få kunskap och inspiration ta kontakt med Almi.
Minska dina energikostnader
Driver du en livsmedelsbutik eller ett gästboende?
Välkommen till digitala träffar som Region Jämtland/Härjedalen ordnar om hur du kan arbeta med energifrågor och minska energikostnader i din verksamhet.
311 light bulb 4514505 1280
Skåp och kistor av metall
Gräfsåsens avfallsanläggning tar emot skåp och kistor av metall.
För personalens säkerhet ska dörrarna ska vara avhängda och de ska vara tomma.
Anmäl i luckan när du kommer att du har med dig ett skåp eller en kista.
Sprängämnen får du lämna till polisen, men kontakta dom först.
Tillstånd brandfarlig vara
Om du yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor behöver du ha tillstånd för det. Du ska även vidta åtgärder för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.
Handbok om tillstånd
Läs om tillstånd hos din räddningstjänst
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$