Nyhetsbrev från Näringskontoret
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webbversion
Nyhetsbrev från
Näringslivskontoret
logo
325 Sannaliten
Woolpower satsar i Östersund 
Som ni alla säkert redan vet så satsar Woolpower och bygger en ny modern fabrik på 10 000 kvadratmeter i Östersund. Det innebär ökat antal anställda från cirka 120 till cirka 200.
 
- Att Woolpower väljer att fortsatt växa hos oss i Östersund betyder väldigt mycket för oss. Jag är tacksam för det och inte minst för det hårda arbete som tjänstemännen gjort för att kunna erbjuda Woolpower en möjlighet som passar deras behov, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

- Vi går mot strömmen när vi behåller produktionen i Sverige. Vi är en av få kvarvarande textilfabriker i hela landet och den enda av vår storlek. Alla våra kläder sys i Sverige och Östersund, så har vi gjort sedan starten 1969 och vi är stolta över att fortsatt ha vår produktion här, säger Linus Flodin, vd Woolpower.

Vill ni läsa hela artikeln på kommunens hemsida kan ni klicka här.
IT-företag etablerar sig i Östersund, kan ge upp till 30 nya jobb
Östersund kan räkna in ytterligare en stark företagsetablering denna vår. Snabbväxande IT-företaget Solita öppnar sin verksamhet i Östersund och rekryteringsprocessen har redan påbörjats.

– Vi vill bredda oss geografiskt och ser möjligheter att kunna växa i Östersund. Det finns redan tillgång på arbetskraft här, men vi tycker även att Östersund är en bra plats för att kunna öka inflyttningen, kommenterar Per Grosskopf platsansvarig.

– Jag är väldigt glad att vi kan välkomna ännu en etablering i Östersund. Solita är ett spännande och snabbväxande företag som blir ett välkommet tillskott till de många andra IT-företag som valt att etablera sig hos oss, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersund.  

Läs mer på kommunens hemsida.
1x1 331 help 1019912 640
1x1
Näringslivets behov av kompetens
Östersunds kommun har ett par gånger frågat er i näringslivet vilket kompetensförsörjningsbehov som finns nu och längre fram.
Senaste gången var hösten 2020 och resultatet kan ni läsa här

Vi jobbar nu aktivt med att försöka matcha personer till era lediga tjänster samt tillsammans med regionen och alla andra kommuner se om det går att skapa utbildningar i vår region som passar ert behov. Ni kan läsa mer om detta arbetet i ett pressmeddelande från Regionen.

Ett resultat efter undersökningen 2019 blev att Östersunds kommun initierade ett samarbete med en utbildningsanordnare angående en distansutbildning till Trafiklärare, en så kallade yrkeshögskoleutbildning.
Ansökan blev beviljad så utbildningen startar i Östersund 13 december. Ansökan är öppen nu och t o m 30 juni.
Utveckling av företagsklimatet
Östersunds kommun har under tre år deltagit i Tillväxtverkets projekt ”Utveckla företagsklimatet”.
Projektet pågick under 2018–2020, men tack vare goda resultat har projektet förlängts.

Områden som Östersunds kommun har valt att prioritera:
- Kompetensomställning och kompetensförsörjning
- Digitalisering och e-tjänster
- Landsbygdsutveckling
- Inflyttning
- Internationalisering och kompetenshöjning

Vill du läsa om mer exakt vad som ingår i respektive område kan du titta här.
326 recycle 29227 640
Kretsloppspark i Östersund
Nu har vi återvinningscentraler där material och produkter samlas in. I framtiden kan vi ha en Kretsloppspark där avfallslämnare möter reparatörer, kreatörer, materialmäklare och butiker.

Kommunen utreder intresset hos andra aktörer för att samarbeta på en Kretsloppspark. Vill ditt företag vara med och skapa detta? Gå in på ostersund.se/kretsloppspark
Mittuniversitetet satsar på utbildning inom additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material.
– Additiv tillverkning, som ofta kallas 3D-printing, är ett sätt att producera detaljer genom att addera material lager på lager. Det handlar bland annat om att producera komplexa produkter och förbättra processer för att minska avfall, föroreningar, materialförbrukning och energianvändning, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare vid Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet.
327 printer 2416269 640
Företag som gör jobb för kommunen
Här hittar du som är konsult, entreprenör eller ram­avtals­partner till Östersunds kommun information som är av betydelse för ditt arbete. Det kan vara du som utför fastighetsarbeten eller utförare inom vård och omsorg.
330 %c3%96stersund 2040 Framsida 620x413 1x1
1x1
Östersund 2040
Östersunds kommun vill att vi är 75 000 invånare till 2040. Det framgår i det reviderade förslaget till Översiktsplan 2040 på hur Östersund ska se ut i framtiden, och nu finns det möjlighet för invånare att lämna synpunkter på det. Du kan se den digitala planen här och få information om hur du lämnar synpunkter på kommunens hemsida.

Vad är en Översiktsplan?
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Den är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Nya regler för livsmedelskontrollen
Första april kommer ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet. 
Nya regler vid export av livsmedel till Storbritannien
Nu är Storbritannien ett land utanför EU, vilket bland annat medför nya regler för den som exporterar livsmedel dit. För företag som ska exportera livsmedel till Storbritannien är det viktigt att vara förberedd på den omställning de nya reglerna innebär.
Tillväxt genom Smart Specialisering
Svensk och europeisk politik handlar om att stärka näringslivets konkurrenskraft lokalt och regionalt.
Med metoden Smart Specialisering formar vi den efter våra förutsättningar och behov.
Fyra styrkeområden är utsedda; Digitala lösningar, Jord skog och vatten, Upplevelser och Hållbar energi.
Är du intresserad av att vara med i den aktörsdrivna processen?Mer information och länk till anmälan finns här.
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$