preheader Webbversion
136 topp hog 3
280 home 4095022 1920 1x1
1x1
Inflyttare som vill till Östersund
Söker du kompetens - den kanske finns bland de som kontaktat oss via inflyttarformuläret på hemsidan under andra halvan av 2020. Här har ni en lista över vilken utbildning, vad de gör idag och vad de vill arbeta inom. Varje inflyttare har ett nummer kopplat till sig så hittar du någon du vill komma i kontakt med är du välkommen att kontakta inflyttarsamordnare jessica.stenback@ostersund.se alternativ 063-14 35 95 så kan hon förmedla kontaktuppgifter. 
Hyr ung kompetens eller anlita privat!
Nu söker Innanförskapsakademin efter företag och privatpersoner som vill anlita unga människor till olika tjänster och samtidigt göra en social insats.
Du kan bidra till en trygg framtid för ensamkommande gymnasieungdomar i Östersund med omnejd och samtidigt få hjälp med hemstädning, skottning eller andra enklare RUT-tjänster eller en mer kvalificerad anställning hos ert företag. Vi hittar rätt person för dina behov, och genom ditt uppdrag kan vi hjälpa hen att få den anställning som krävs för ett permanent uppehållstillstånd. Kontakta Sara Wallentin via mail för mer information.
Myndighetsfestivalen 8-12 feb - Framtidens arbetssätt
För andra året i rad är det nu dags för Sveriges främsta (och enda) Myndighetsfestival! Ett fullspäckat program väntar, helt digitalt. Allt handlar om framtidens arbetssätt men ur många olika perspektiv. Räkna med spännande diskussioner, spaningar och föreläsningar. Program och anmälan finns här.
279 thumbnail festivalen social
Extern finansiering vid investeringar för företag
Under januari och februari erbjuds några tillfällen där ni får veta vilka möjligheter som finns för extern finansiering till investeringar. Du får information om en europeisk garantifond som kan ge säkerhet vid lån. IUC Z-group och Samling Näringsliv står bakom detta initiativ. Är du intresserad kan du ta en titt på inbjudan.
Nytt sätt att rapportera farligt avfall  
En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. För mer information och se om din verksamhet berörs av de nya reglerna
Köldmedium 
Inför årets rapportering av köldmedierapporter har vi nu en e-tjänst för att lämna in rapporterna. Eftersom e-tjänsten kräver e-legitimation behöver själva rapporten inte signeras innan den skickas in, istället fungerar e-legitimationen som underskrift. Detta bör underlätta hanteringen för alla parter.  
283 Timbanken 2021 300x250
Timmar för utveckling av ditt företag
Nu går det att söka 5 gratis rådgivningstimmar ur Timbanken för 2021. Timmarna ska användas till att utveckla ditt företag och får endast användas för rådgivning. Du söker timmarna här.
Upphandlingar på gång i länet
Ni vet väl att ni kan se pågående upphandlingar i hela länet på upphandlingskontoret. Några av de upphandlingar som är på gång är; Flytt av installationer inför rivning del av Ås skola, Inköp av skolmoduler, Lek- och hobbymaterial med mera.
Upphandlingskontoret jobbar för sju av länets kommuner och vill att att fler företag ska lämna anbud. De ordnar till exempel anbudskolor och om det är möjligt försöker de dela upp upphandlingen så att mindre företag känner att de kan mäkta med uppdraget. Läs en artikel från Svenskt Näringsliv om detta.
Fler Yrkeshögskoleutbildningar till länet.
I förra veckan tog Yrkeshögskolemyndigheten beslut på vilka YH-utbildningar som ska finnas på olika regioner/orter. Dessa fick beslut om nya starter i vår region: Skogsbrukstekniker, Mathantverkare, Lönespecialist, Socialpedagog, VA-projektör, Trafiklärare , Byggproduktionsledare, Specialistundersköterska psykiatrisk verksamhet, Solenergiprojektör, Rörnätstekniker.

Sedan finns det ju redan ett antal pågående utbildningar i länet och dessutom finns det jättemånga utbildningar man kan läsa på distans. Kanske någon av dessa kommer att tillgodose ditt framtida behov på din arbetsplats? 
281 man is an intellectual 4776003 1280
Skriftlig redogörelse för brandskyddet är borttaget
Från 1 januari 2021 har kravet om skriftlig redogörelse för brandskyddet tagits bort. Denna ändring i lagen om skydd mot olyckor påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.  
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan