Nyhetsbrev från Näringskontoret
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webbversion
Nyhetsbrev från
Näringslivskontoret
logo
Nu är sommaren äntligen här! 
Det har varit ett minst sagt händelserikt första halvår. Vi är förstås fortsatt påverkade av den rådande pandemin och en del av vårt näringsliv har drabbats extra hårt. Kommunen och näringslivet har arbetat mycket nära varandra i denna tid. Såväl Företagarna som Svenskt Näringsliv har i olika sammanhang under senvåren lyft fram just vår samverkan som ett bra exempel på hur det offentliga och näringsliv kan arbeta för att på bästa sätt klara sig ur en kris som vi nu upplever.  

Samtidigt ser vi att andra delar av vårt näringsliv går otroligt bra! Vi upplever idag ett mycket positivt etableringstryck där företag av olika slag vill flytta till Östersunds kommun och där redan befintliga företag vill expandera. Det är förstås oerhört positivt och vi är många som arbetar tillsammans för att denna tillväxt ska ske på bästa sätt!
 
Vi ser också ett mycket stort intresse av att flytta till och bosätta sig i vår kommun. Vi tror att detta är något som kommer att hålla i sig även efter pandemin och på olika sätt arbetar vi för att kunna ta emot fler människor till vår kommun.

Vi på Näringslivskontoret ser fram emot en spännande höst tillsammans med er. Vår bild är en fortsatt positiv utveckling. Tack för att ni väljer att samverka med oss!
 
/Fredric Kilander, Näringslivskontoret Östersunds kommun 
Swedbank utökar med 40 nya medarbetare 
Swedbank har idag ca 425 medarbetare i vår region. Nu utökar de med ytterligare 40 kundrådgivare med bolånekompetens i Östersund. Detta för att möta den ökande digitala bankmarknaden, både genom att fler söker sina bolån digitalt men även genom att kunden också söker kontakt med banken via distanskanaler som telefon, mejl eller chatt. Tjänsterna finns att söka från 9 augusti på Starta din resa med oss - Swedbank Sweden.
361 aff%c3%a4rsutv 1
640x640transp Fantastisk möjlighet för dig som är företagare på landsbygden
640x640transp I september startar vi ett affärsutvecklingsprogram för företagare på landsbygden!

Deltagarna får minst 10 timmar med experter som guidar in i framtiden – med direkt affärsnytta genom fokus på digitalisering.

Vi kommer att köra på två orter, i norra och södra delen av kommunen, och vi hoppas att få träffas fysiskt.
 
Företagen kommer att få göra en nulägesanalys och ta del av användbara verktyg för att utvecklas vidare inom områdena; omställning, ekonomi, administration samt marknadsföring och sälj. Det blir föreläsningar, workshops och coachning i grupp.

Läs hela inbjudan här och skicka in din intresseanmälan till hello@futurefridays.se
Östersund topp 10 i landet
Östersunds kommun är bland dom tio bästa kommunerna i landet när det kommer till kommunala inköp från små företag med mindre än tio anställda. Det visar en analys av transaktionsdata från kommunernas bokföring 2018, 2019 och 2020.
Analysen i sin helhet hittar ni på företagarnas hemsida.
352 ecommerce 2140603 1280
image
Kandidater till Guldgalan 2021
Du vet väl om att du kan föreslå kandidater till en eller flera av Guldgalans priser? Ta chansen att uppmärksamma en eller flera duktiga entreprenörer. Här nominerar du kandidaterna på Guldgalans hemsida. 640x640transp
Årets unga företagare
Företagarna delar ut utmärkelsen årets unga företagare. Du kan nominera dig själv eller någon annan.
Gör det på Företagarnas hemsida senast den 31 augusti.
640x640transp
Guldstjärnan
Vet du om en person/företag/arbetsplats som gör det lilla extra för dig som kund? Nominera personen/företaget till Årets Guldstjärna senast 31 augusti. Nominera kandidater på kommunens hemsida.
356 sand pit 2148720 1280
Behöver du grävtillstånd?
Har du ett behov av ett grävtillstånd med tillhörande godkännande av trafikanordningsplan (TA) i sommar? En TA-plan berättar hur ni tänker spärra av och hänvisa gående och rullande trafik förbi den plats ni tänker använda.
Gör ansökan senast den 13 juli för att vara säker på att kommunen kommer att hinna behandla den. 
359 bike 1549102 640
Skapa en cykelvänlig arbetsplats
Ta chansen att vinna en el-cykel till er arbetsplats genom att skapa en bra cykelmiljö. Ni behöver uppfylla vissa kriterier.
Alla arbetsplatser kan kostnadsfritt delta i "Cykelvänlig arbetsplats" som anordnas via Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen.
Anmäl din arbetsplats på regionens hemsida.
343 map 455769 1280
Behöver du kartor eller mättjänster
Den 1 juni lanserade Östersunds kommun en ny e-tjänst för beställning av kartor och mättjänster. De karttjänster som man kan beställa är: 
  • Nybyggnadskarta - vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplan
  • Förenklad nybyggnadskarta - vid nybyggnad av huvudbyggnad utanför detaljplan
  • Kartutdrag för enkla byggärenden -  vid tillbyggnad och komplementbyggnad samt strandskyddsdispens och förhandsbesked
E-tjänsten hittar ni på kommunens hemsida för e-tjänster.
Ny rapport om migrationsmönster
Remote Lab har utvecklat deras tidigare svenska rapport. I denna rapport fokuserar de på framtiden genom att identifiera framväxande fenomen relaterade till hur vi kommer att leva och arbeta under det kommande decenniet. De har samlat ett antal signaler som visar både tillfällig och mer permanent migration; utveckling av arbetslivslivssamhällen och effekterna av detta på lokal utveckling.  
Rapporten finns att ladda hem på deras hemsida.
Vill du påverka kommunens kommande program för vatten och avlopp?
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det måste vi vara rädda om. Därför tar Östersunds kommun fram en plan för hur vi ska arbeta så att vi kan leverera bra kranvatten och ta hand om avloppsvattnet på rätt sätt.
Mer information finns på kommunens hemsida där du också kan lämna synpunkter.
360 drop of water 578897 640
363 safe image (1)
Statistik om företag, skidspår, invånare, studenter och annat
Söker ni statistik om Östersund så finns det en del bra och rolig statistik att hämta på Östersundspulsen. Statistiken uppdateras varje kvartal. Östersundspulsen finns här och där kan ni även hitta mycket annat som är gratis att använda som texter, bilder, filmer och annat.


Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan