Insikter, lärdomar och tankar framåt Webbversion
290 PROVE LOGO 2019
293 effekten
ProvéEffekten #5    JANUARI 2021
#5: Insikter, lärdomar och tankar framåt
Som förändringsledare har vi på Prové ett grundläggande intresse för människor och hur verksamheter kan nå sin fulla potential. Därför har vi till detta kunskapsbrev träffat intressanta personer med kloka tankar. Vi får höra några röster från näringslivet och offentlig sektor berätta om sina erfarenheter från 2020 och vad man ser fram emot under 2021 och framåt.

Vi vill även dela med oss av hur vi har upplevt förra året på Prové och vill dessutom ge tips på intressanta rapporter som har arbetats fram i spåren av pandemin. Nu är det hög tid att vara generös med kunskapsdelning och prata om insikter, lärdomar och framtiden.
417 Eric BG (kopia)
Samarbete och samverkan när omvärlden förändras
– Samarbete har varit ledordet för att vi ska ta oss framåt under pandemin. Vi har verkligen behövt ställa upp för varandra och tillsammans skapat en innovativ och kreativ miljö med högt i tak. Ensam är inte stark har varit tydligt, säger Eric Edblad, försäljnings- och marknadschef på Universeum.
418 MariaH bg
Kontinuerlig grupputveckling
– en stor möjliggörare
– För mig har det varit viktigt att inte leda PÅ distans – utan MED distans, berättar Maria Hagberg, enhetschef på trafikkontoret. Maria vill fokusera på fördelen med distans, där tätare avstämningar och anpassade agendor med utrymme för personliga samtal, skapar fortsatt starka relationer.
425 JohanB2
Nära relationer skapar effektivitet
– Att skapa en nära relation med alla i projektet effektiviserar arbetet framåt och det digitala formatet kan aldrig fullt ut ersätta det som skapas av att människor möts fysiskt. De spontana samtalen, den gemensamma lunchen och att du kan ta in ansiktsuttryck och kroppsspråk skapar en helt annan gruppdynamik och tillit till varandra, förklarar Johan Brantehag, PMO på Peab AB.
422 Cecilia bg2
Krisen har öppnat upp för nya möjligheter
– Våra ledord under omställningen har varit att hålla hög kvalitet och ställa om till det digitala. Det är viktigt att vi lyfter framgångarna. Vi hamnade i en situation som tvingade in alla våra medarbetare och elever i en förändringsutveckling och det har gått över förväntan, berättar Cecilia Fossan, biträdande gymnasiechef i Kungsbacka kommun. 
423 Viktoria prove
Lyhördhet mot omvärlden
– Genom att snabbt försöka greppa konsekvenserna av det som skedde till följd av pandemin i och kring våra organisationer, liksom att ha förmågan att ställa om våra arbetssätt, lyckades vi skapa en trygghet för våra kunder så att deras förändringsarbete kunde fortgå. Förtroendefulla kundrelationer, nära och öppna dialoger om hur situationen ändrat eller påverkat förutsättningarna, har varit avgörande, berättar Viktoria Flodihn på Prové.
Utsikten
Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig i undersökningar som tagits fram i pandemins spår:
426 Ha%cc%8allbarhet
Hållbarhet i klimat- och coronakrisens spår
Kairos Future har tillsammans med Formas, Almi Företagspartner och Maskinentreprenörerna genomfört en studie i syfte att göra en genomlysning av hur hållbarhet diskuteras, vilka ambitioner som centrala hållbarhetsaktörer har samt vart hållbarhetsfrågan är på väg.

Fyra olika intressentgruppers perspektiv studerades; Näringslivet, Det offentliga (politik och förvaltning), Konsumenter och medborgare och Akademisk forskning. Det är slående att hållbarhetsfrågor får en allt större plats i samhället, både i debatter som förs som i beslutsfattande på olika nivåer. Detta har noterats i samtliga fyra spår som studien belyst.
427 Svenskarna och internet
Svenskarna
och internet
Digitaliseringen har fått visa vad den går för, och internet har varit en ovärderlig hjälp under pandemin. Tack vare nätet har vi kunnat hålla kontakten under social distansering, handla mat och uppleva kulturella evenemang utan smittorisk. Vi har jobbat och studerat på distans, men det digitala livet har inte varit lika för alla.

Svenskarna och internet 2020 är en unik undersökning i en unik tid som genomförs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.
424 Ska%cc%88rmavbild 2021 01 26 kl. 12.53.50
Insikten
Vi tipsar om boken Ansvarsfullt ledarskap: vägen till hållbara affärer, skriven av Ingalill Holmberg och Pernilla Petrélius Karlberg.

Att utveckla hållbara affärer ställer stora krav på innovationsförmåga och ett ledarskap som går bortom finansiella nyckeltal och kortsiktiga ägarintressen. Vad innebär ett sådant ledarskap? Hur kan ansvarsfullt ledarskap göras till en drivkraft för innovation och hållbarhet?Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on Facebook
307 PROVE LOGO NEG
$$$open$$