Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
Bygg- och rivningsavfall som råvara till energieffektiva byggelement, RE4
Nybyggnation, renovering och rivning skapar stora mängder avfall, så kallat CDW (Construction and Demolition Waste), som i allmänhet hamnar på deponi eller i bästa fall som lågkvalitativa delar i anläggning och konstruktion, t.ex. obundna vägbärlager eller bullervallar. Samtidigt tas råvaror ut till nya byggnadsmaterial – kalksten till cement, ballast till betong, lera till tegelprodukter och råolja till plast. Denna problematik angrips genom EU-projektet RE4 (REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction), som nu är inne på sitt tredje år. När RE4 avslutas i februari 2020 ska tre energieffektiva demobyggnader stå färdiga – ett vardera i Spanien, Nordirland och Tyskland – byggda med prefab-element bestående av upp till 65 viktprocent återvunnet bygg- och rivningsavfall och återanvända strukturer.
Läs mer >
BETCRETE - Klimatneutral cement- och betongindustri
Ett område som kräver snabb klimatomställning med kraftiga utsläppsminskningar är cement- och betongbranschen. Årligen används 30 mdr ton betong i världen vilket bidrar till ca 6% av världens CO-utsläpp som till största delen härstammar från Portlandcement.  Den höga urbaniseringstakten leder till stora investeringar i infrastruktur och bostäder där betongmaterial står för det dominerande byggmaterialet (över 80%). RISE CBI Betonginstitutet tillsammans med flera industriparter har skapat ett embryo till nationell strategi för implementering av färdplanerna för klimatneutralt byggande för cement- och betongbranschen med sikt på en nollvision för CO2-utsläpp från cementproduktionen år 2030, framtagning av klimatneutral betong redan 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral år2045. 
Läs mer >
Karaktärisering av anaerob korrosion och svartrost i armerade betongkonstruk- tioner: analyser av fältprover från södra Sverige
Under de senaste åren har korrosions- angrepp med svartrost påträffats i flera olika objekt, främst belägna under vatten. Dessa korrosionsskador är ofta mycket aggressiva och kan medföra stora tvärsnittsreduktioner av armeringen. Fenomenet är inte nytt, men kännedomen om dess förekomst och hur de yttrar sig har möjliggjort att denna typ av skador har upptäckts oftare. Kunskapen av hur betongen påverkas i samband med svartrost har varit begränsad vilket har föranlett detta examensarbete. 
Läs mer >
CBI-dagen i ny skepnad
I år kommer RISE CBIs årsmöte och CBI-dagen att sammanföras med Betongföreningens årsmöte den 9 april. Vi ser det som positivt att sammanföra våra aktiviteter då vi till stor del vänder oss till samma målgrupp.
RISE CBI håller i förmiddagen och Betongföreningen i eftermiddagen.

Mer information kommer.

Kontaktperson: Ulrika Engvall, ulrika.engvall@ri.se
Ytskyddsdagarna
RISE deltog som utställare och föredrags- hållare på Ytskyddsdagarna i Göteborg 30-31 januari. Vår monter, som ansågs vara en av de snyggaste, fick många intresserade besökare från företag och kommunala VA-organisationer. 

Våra föredrag:
  • Alexander Herlin: Underhållsplan för vattenverk och betong i kontakt med dricksvatten
  • Dinko Lukes: Material i kontakt med dricksvatten i kommunala anläggningar - utveckling av system för typgodkännande
  • Bror Sederholm: Optimalt ytskydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering
Kurser

RISE CBI har en gedigen utbildningsverksamhet som ständigt utvecklas. Förutom våra öppna kurser ordnar vi även specialanpassade kurser. Om du har önskemål om nya eller specialanpassade kurser, hör gärna av dig till oss.

Betongkurs Klass I – Platsgjutning                        
Umeå 25 februari - 1 mars + 11-15 mars
Malmö 6-10 maj + 20-24 maj

Betongkurs Klass II – Platsgjutning                        
Sollentuna 18-22 mars + 4-5 april   Fullbokad
Malmö 25-29 mars + 10-11 april

Vi planerar för ett extra tillfälle i Stockholm senare i vår

Betongkurs Klass III
Stockholm 5-6 mars
Malmö 10-11 april

Undervattensgjutning – behörighet för arbetsledare och provtagare
Älvkarleö 4-7 mars    Fullbokad

Undervattensgjutning – behörighet för operatörer

Älvkarleö 5-6 mars    Fullbokad

Skadeutredning av armerad betong
Stockholm Kista 2-4 april


Betongreparationer
Stockholm 13-16 maj


Uppdatering av Betongkurs Klass I och II - Platsgjutning

Stockholm 11-12 juni

Kontaktperson: Ulrika Engvall, ulrika.engvall@ri.se  
Tipsa en vän eller kollega om RISE CBIs nyhetsbrev
Har du en kollega som du tror skulle vara intresserad av att få vårt nyhetsbrev, följ länken nedan.
RISE CBIs nyhetsbrev
Vi som jobbar med betong, sten och ballast

För er som jobbar med betong, sten och ballast och har saknat ett diskussionsforum - nu har vi startat en grupp på LinkedIn!

Vi som jobbar med betong, sten och ballast - gå med du också! 
Gruppen är öppen för alla som arbetar med eller har intresse av dessa frågor.
Vi skyddar dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter. För oss på RISE är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du i vår integritetspolicy ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar.


Integritetspolicy
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se