RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
6525 1x1
bild
6525 1x1
Nyhetsbrev v.43
I veckans nyhetsbrev får vi ta del av den digitala äldreomsorgen på Gotland och hur AI kan hjälpa till inom mammografi. Vi får även läsa om Stockholm Digital Cares slutkonferens den 5 november och chansen att nominera till Medtech4Health Innovation Award 2021.

Mejla oss förslag på nyheter från din kommun och tipsa vänner om att anmäla sig till vårt nyhetsbrev via den här länken

Glöm inte att besöka www.digitalvardochomsorg.se där vi som lyfter fram intressanta uppdateringar av verktyg för att stötta implementering av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vård och omsorg.
bild
5 november
Stockholm Digital Care slutkonferens
Stockholm Digital Care, där RISE är projektpartner, har sedan 2016 arbetat med att skapa tillväxt för företag som arbetar med välfärdsteknik. Nu avslutas projektet med en konferens den 5 november. Flera nyckelpersoner kommer att delta för inspiration till fortsatt utveckling. Konferensen är gratis och kommer genomföras digitalt via Zoom. 
Ny forskningsrapport från Capio S:t Görans Sjukhus
Smartare screening med AI inom mammografi
Effektiv mammografi-screening med hög kvalité är en hörnsten för att tidigt upptäcka och behandla bröstcancer. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) kan man lättare hitta de kvinnor som har högre risk för cancer i framtiden. Samtidigt kan AI:n avlasta personalen i att bedöma mammografi-bilderna. Det visar ny forskning på Capio S:t Görans Sjukhus.
bild
eHälsomyndigheten
Stöd till kommuner för digitaliseringens möjligheter
eHälsomyndigheten presenterar 10 kommunberättelser från olika verksamheter som delar med sig av erfarenheter på hur de gjorde för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Ambitionen är att innehållet ska vägleda och underlätta för dig som själv vill agera hemma i din egen verksamhet. 
bild

Digital äldreomsorg på Gotland
Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för en bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa när det blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna.  
Se filmen
 
bild

Kompetenscenter välfärdsteknik
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg. Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling samt representanter för de tio modellkommunerna.
Läs mer
 
bild

Medtech4Health Innovation Award 2021
Medtech4Health belönar de som förbättrar vårdens vardag med hjälp av medicinteknik. Nu kan du nominera ett projekt, team eller personer som förbättrat vård och omsorg med hjälp av medicinteknik.
Läs mer här
 
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
unknown link