Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News April 2020
12816 meadowsweet trees 2227512 1920
LIGHTer får en ny vice verksamhetsledare den 1/5
Vår nuvarande vice verksamhetsledare Fredrik Stig har fått en tjänst som enhetschef på RISE och avdelningen för Polymera material och kompositer. Vi tackar Fredrik från djupet av våra hjärtan för ett väldigt gott arbete under åren 2017–2020. Fredrik har moderniserat och utvecklat vårt nätverk och tillfört stor arbetsglädje. Vi kommer att sakna honom. Lycka till Fredrik med dina nya utmaningar! Vi hoppas att se dig i vårt nätverk i din nya roll i framtiden!

Vi hälsar Christian Olsson varmt välkommen till LIGHTers verksamhetsledning! Christian kommer arbeta halvtid som vice verksamhetsledare efter Fredrik. Den andra halvan av sin tid arbetar han på RISE och avdelningen för Polymera material och kompositer (se nedan). Under april går Christian och Fredrik parallellt. Vi är mycket glada att Christian nu ingår i verksamhetsledningen.

I dessa utmanande coronatider är vi särskilt tacksamma för vårt välfungerande LIGHTer-nätverk. Vi hjälper varandra genom krisen. Ett konkret exempel på lösning inom ramen för vårt nätverk är Lameras lättviktsmoduler för akutsjukvård som beskrivs nedan. Om du känner till andra goda lättviktslösningar som hjälper till att minska effekterna av coronaviruset, hör gärna av dig till oss.

Det kommer en framtid efter coronakrisen. Vi vill lyfta fram fyra möjligheter att söka pengar för forsknings- och utvecklingsarbete, läs mer nedan. Sista ansökningsdagar är från den 24 april till den 15 oktober.

Sköt om dig och håll kontakten med oss!

LIGHTers verksamhetsledning
Cecilia och Lotta
12810 Christian Olsson f%c3%a4rg 200x 1x1
1x1
Christian Olsson  

Vi välkomnar Christian Olsson som ny vice verksamhets- ledare för LIGHTer.

Christian kommer från RISE där han arbetar som forskningsingenjör med marknadsansvar för avdelningen Polymera material och kompositer.
Innan dess arbetade han för Benteler som konsultchef och projektingenjör inom fordonsindustrin.

Vi ser fram emot att få samarbeta med Christian!
 
Kontakt: christian.olsson@ri.se  010-228 49 34
Se vår korta film om vår vice verksamhetsledare
12869 light bulb 1407610 1280
Utlysning RE:Source
I år startar vi ett spännande samarbete med RE:Source. Fram till den 16 juni är en utlysning öppen för genomförbarhetstudier* av lösningar som ökar cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Vi vill verkligen rekommendera aktörer i vårt nätverk att söka pengar för att skapa cirkulära materialflöden för lättviktslösningar.

Utlysning för genomförbarhetsstudier* för hållbar användning av lättviktsmaterial
Utlysningen är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och SIP Lättvikt. Den syftar till att stödja genomförbarhetstudier* av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkularitet för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Utlysningsbudgeten är på 5 Mkr. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen.

Kontaktperson: Johan Felix,  Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik, 0733-94 09 43, johan.felix@resource-sip.se
Sista ansökningsdag: 16 juni, 2020

Information: läs mer på RE:Source hemsida

*) Enligt Energimyndighetens nomenklatur (skulle inom SIP Lättvikt ha kallats förstudier)
Se vår korta film om utlysningen
12889 V%c3%a5r stora utlysning 2020
Vår stora utlysning är öppen!
En gång per år har vi en utlysning för FoI-projekt och Genomförbarhetsstudier.
I år öppnar utlysningen den 8 april och stänger först den 15 oktober, 2020 för att ge er alla chansen att komma in med en bra ansökan även i dessa coronatider. Projektstarten skjuts dock bara upp en månad och blir i december 2020.

Syftet med utlysningen är att hållbart stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi!

Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kr och kräver bara 200.000 kr i medfinansiering för er som vill göra ett tekniksprång och utsätta er lättviktsidé för lite mer vågade utmaningar. Forsknings- och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är cirka 20 miljoner kronor.

Vi vill tipsa er om att göra en väl genomarbetat ”state-of-the-art” för att öka era chanser till finansiering.

Kontaktperson: Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@ri.se  010-228 47 05
Sista ansökningsdag: 15 oktober, 2020
Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Välkommen med din ansökan!
Se vår korta film om utlysningen
12890 Utlysningen LIGHTer Sm%c3%a5f%c3%b6retag %c3%a4r %c3%b6ppen 200430
Utlysning LIGHTer Småföretag
Förlängd utlysning - LIGHTer Småföretag stänger den 30 april!
Vi vill ge alla mindre företag med lättviktsfokus bättre chans att skriva en ansökan i vår besvärliga tid. Ni är därför välkomna att skicka in er ansökan ända fram till den 30 april, 2020. Med våra ovanligt snabba administrativa rutiner är projektstart oförändrad, alltså redan före semestern.


En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Vinnovas budget på sammanlagt 1,5 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr.

Kontaktperson: Carolina Pettersson, 010-228 47 37
Sista ansökningsdag: 30 april, 2020

Mer information och ansökan
12822 IMG 6871 1
Mobilt skydd med minimal risk för smittspridning
Lamera har utvecklat en ultralätt modul som används i arbetet mot spridningen av coronaviruset. 

HybrixTM cleantech-lösning för temporära modulbyggda medicinskt rena lokaler.
Lamera AB har tillsammans med utvecklingspartners tagit fram ett högkvalitativt väderskydd som kan bidra til minimal smittspridning.

Produkten är avsedd främst att användas vid katastrofer och andra nödlägen i samhället såväl i Sverige som internationellt. Viktiga aspekter i utvecklingsarbetet var att produkten skall erbjuda funktion men även kunna transporteras enkelt i platta paket. För anpassning för flygfrakt så har stort fokus lagts på att ta fram en lättviktsprodukt. En komplett enhet med 17,6 m2 golvyta väger från 150 kg.
Mer information
12823 KTH Dan
Ett kolfiberlaminat som använder litium-joner för att ändra form. (1) När båda kolfiberlagerna har samma koncentration av litium är balken rak. (2) En ström läggs på som gör att litium-joner flyttas från den under lagret, som då kontraherar, till det övre lagret som expanderar, varvid laminatet böjer sig nedåt. (3) strömriktningen vänds och laminatet böjer sig åt andra hållet.

Hur kan man ändra form på en kolfiberkomposit med bara elektrisk ström?
Strukturer som kan ändra form möjliggör högre prestanda i många applikationer som flygplan, vindkraftverk och robotar. Problemet med många system för formförändring är de behöver mekaniska motorer, hydrauliska pumpar, magnetspolar eller piezoelektriska material. De är ofta tunga, mekaniskt komplexa och underhållskrävande. För att minska massan och komplexiteten är det givetvis attraktivt om formförändringen kan åstadkommas direkt i det lastbärande materialet, att det är själva materialet som ändrar form.

I den här artikeln presenterar vi ett helt nytt koncept för formförändring, ett elektriskt kontrollerat kolfiberkompositmaterial som är lätt och har en styvhet som är högre än aluminium. Det här banar väg för helt nya högpresterande strukturella material som kan ändra form genom elektriskt styrning.

Artikeln är författad av två medlemmar i LIGHTer PhD Network, Wilhelm Johannisson och Ross Harnden, tillsammans med LIGHTer Academy-medlemmen Dan Zenkert samt Göran Lindbergh, samtliga vid KTH i Stockholm.
12911 48956593077 77b520e455 k 0 2
Kostnadsfri utbildning i cirkulär ekonomi 

Nordic Innovation lanserar ett program för cirkulär ekonomi för nordiska företag under hösten 2020.  Målgruppen är små och stora företag inom bygg-, fordons-, flyg-, sjöfarts-, energi- och verkstadsindustrin. Det kan röra tillverkarande företag och alla aktörer runt dom, tex leverantörer, transportföretag, råvarutillverkare, sluttkunder, etc.

Programmet ger deltagarna en möjlighet att bygga kompetens om cirkulära affärsmodeller, utveckla pilotverksamhet och hitta potentiella samarbetspartners
Mer information om utbildningen
12877 Lighter Chalmers seminar 2020 900x
Chalmers / LIGHTer composite seminar  

This year we focus on the future lightweight vehicles in different transportation areas.

Date: September 15, 2020
Time: 09:30 – 15:45
Location: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg, Teknikparkens Konferenscenter, conference room Poseidon.

Contact person: Ann-Charlotte Weiblad, ann-charlotte.weiblad@ri.se  +46 707 806237
Register to the seminar
Kalendarium

Vi följer riktlinjer kring coronaviruset och därför kan det bli förändringar i kalendariet nedan. 
Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. Har du några frågor kontakta gärna LIGHTers verksamhetsledning (se kontakt nedan).

24 aprSista ansökningsdag om strategiska satsningar och medlemscheckar inom LIGHTer Medlemsprogram

30 april

Sista ansökningsdag till LIGHTer Småföretags utlysning
16 juniSista ansökningsdag till utlysning om ökad cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner tillsammans med RE:Source

14 juliLIGHTer deltar på "Lightweight Summit" på Hannovermässan

25-27 augKort doktorandkurs om additiv tillverkning på Chalmers, Göteborg

15 septLIGHTer / Chalmers seminarium: Pushing the boundaries in Transportation with Composites, Göteborg

17 sepDigi Demo Day, Göteborg

23 sepLIGHTer Produktoptimering, Göteborg

8 okt

LIGHTer / Jönköpings Universitet seminarium: Plast- och kompositprodukter ur ett livscykelperspektiv

15 oktSista ansökningsdag till vår stora Vinnova-utlysning

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema "Metalliska material", Trollhättan

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema ”tillverkning av metallstrukturer – presshärdning och lättviktsdesign”, Luleå

17 novLIGHTer Medlemsprograms nätverksträff, Göteborg

18 nov
Resultatworkshop och årsstämma, Göteborg

bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
unknown link