Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News november 2018
6107 Promos Framtidsworkshop 960x540px
Välkommen till vår årsstämma och framtidsworkshop!
Den 21 november äger LIGHTers årsstämma rum i Stockholm. Var med och rösta fram den nya styrelsen, se våra nyblivna doktorer diplomeras och mingla!
Efter årsstämman har vi vår framtidsworkshop där Dan Zenkert (KTH). Sohrab Kazemahvazi (Stora Enso) och Andreas Reeb (RISE) talar om hur megatrenderna multifunktionella material, biobaserade material och elektrifiering påverkar lättviktsinnovationer i framtiden. Det blir garanterat spännande diskussioner som bildar underlag för den andra uppdateringen av Lättviktsagendan 2019.
Program och anmälan
6154 Promos 960x540px27
LIGHTer arrangerar lättviktssession på EUROMAT 2019 
Mellan den 1-5 september 2019 äger EUROMAT rum i Stockholm, och LIGHTer har fått möjligheten att anordna en lättviktssession. EUROMAT är den största akademiska materialkonferensen i Europa, och vi ser mycket fram emot att få delta aktivt i arrangemanget. Call for abstracts annonseras inom kort.
Läs mer
6163 Verksamhetsberattelse framsida 584x300px
Dina synpunkter till nästa uppdatering av Lättviktsagendan
Var tredje år uppdaterar vi vår forskningsagenda. Nu står vi inför nästa stora uppdateringsarbete – 2019 ska vi ha en ny Lättviktsagenda att erbjuda våra medlemmar, intressenter och relevanta myndigheter. Vi välkomnar alla som är intresserade att bidra med sina synpunkter genom att delta i vår enkät nedan.
Läs mer
6055 graphicalabstract
Populärvetenskaplig artikel om strukturella batterier
Wilhelm Johannisson, medlem i LIGHTer PhD Network, har skrivit en populärvetenskaplig artikel om om strukturella batterier utav kolfiberkomposit och dess strukturella och elektrokemiska prestanda. Artikeln baseras på vetenskapligt arbete utfört av forskare vid Chalmers, KTH och University of Paderborn i Tyskland.
Läs mer
6165 Promos 960x540px18
LIGHTer International Conference 2019 i Göteborg
Vartannat år arrangerar LIGHTer en internationell konferens som kretsar kring våra fyra innovationsteman. Planeringsarbetet är i full gång, och vi kommer inom kort att publicera ett call for abstracts. Konferensen hålls i Göteborg den 20-21 november 2019. Håll utkik på vår hemsida och i våra nyhetsbrev för kommande uppdateringar!
Läs mer
6160 grafen illustration HRES ver2 300x149%402x 1x1
1x1
Grafenbaserade kompositer

Välkommen till en workshop med fokus på modellering av grafenbaserade multifunktionella kompositer i samarbete med innovationsprogrammen SIO Grafen och Innovair. Det finns ett intresse att mötas för att diskutera problemställningar som rör modellering av dessa material: Hur ser omvärlden ut, vilka är utmaningarna och hur skall dessa hanteras?
Plats: Chalmers Teknikpark, Göteborg
Datum: 11 december 09.30-15.00
Program och anmälan
Utlysningar
På vår hemsida kan du alltid läsa om aktuella utlysningar inom lättviktsområdet.
Läs mer
Kalendarium

19 november Sista ansökningsdag för EUREKA SMARTs andra utlysning

21 november LIGHTer Årsstämma, Framtidsworkshop och styrelsemöte, Stockholm

30 november Sista ansökningsdagen för utlysningen "Lättviktsapplikation med additiv tillverkning"

11 december Workshop: Modelleringsperspektiv på grafenbaserade multifunktionella kompositer, Chalmers Teknikpark, Göteborg

Kalendarium 2019

7 februari  (prel) LIGHTer Teknikworkshop och styrelsemöte

26 februari  (prel) Kompositseminarium på Chalmers

1-5 september EUROMAT, Stockholm

20-21 november LIGHTer International Conference
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$