Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering
RISE fyllde 40 år
Den 28 augusti var det exakt 40 år sedan kungen i invigde de nya lokalerna och flytten av dåvarande SP till Borås kunde slutföras. Detta firades med tårta och tal av kommunstyrelsens ordförande och RISE vd Pia Sandvik.
Tidstypiska tårtor från decennierna som gått sedan invigningen 1978 och en tidslinje där man kunde markera det år man själv började arbeta på dåvarande SP, det mötte de anställda på RISE i Borås som kom för att delta i firandet.
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås, berättade om bakgrunden till SP:s etablering  i staden.
Läs mer
Ny hållbarhets- och kvalitetschef på RISE
Magnus Rignell, som närmast kommer från rollen som hållbarhetschef på VWR International, tillträdde sin tjänst den 6 augusti 2018.
Som Hållbarhets- och kvalitetschef kommer Magnus Rignell ha huvudansvaret att säkerställa planering, ledning och genomförande av hållbarhets- och kvalitetsarbetet inom hela koncernen.
RISE arbetar för att stärka näringslivet och samhället när det gäller att möta de utmaningar och möjligheter som kopplar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målet är att RISE ligger i framkant när det gäller hållbarhet både inom ramen för vårt uppdrag och i den egna verksamheten samt att vi lever upp till kvalitetskraven.
Läs mer
RISE Kundwebbplats – ”RISE Ecert Web”

Under närmaste halvåret utvecklar vi en kundwebbplats för kommunikationen med er kunder i ett samlat system för våra certifieringsområden, person-, produkt- och ledningssystemscertifiering, samt för besiktning. I certifiering och besiktningsuppdragen har vi en tät och långsiktig dialog mellan kund och handläggare. Ett stödjande kommunikationsverktyg är viktigt i de satsningar vi gör för att utveckla vårt arbetssätt för framtiden. 
Detta påverkar er kunder på olika sätt. Exempelvis för kunder som både har besiktning och ledningssystemrevisioner krävs idag administrering i både RISE Inspection och RISE Revision, två olika system med skilda funktioner. RISE Ecert Web blir ett system där ni som kund kan hantera allt där. Även mailkorrespondens kommer att hanteras i ”RISE Ecert Web” så att all kommunikation finns samlad och lättåtkomlig på ett ställe.
 
Först ut i lanseringen kommer personcertifieringen att vara då ”RISE Kundwebbplats Personcertifiering” går över till ”RISE Ecert Web”. Inloggningsuppgifterna ändras ej för dig som har access till kundwebbplatserna idag. Användarinformation finns när du kommer in i RISE kundwebbplats.

Kontaktperson: Ingrid Isaksson


-- Nyheter från Produktcertifiering --
Ny utbildning på RISE Certifiering:
"Första och återkommande kontroll av IBC-behållare”
RISE Certifiering erbjuder nu kurs ”Första och återkommande kontroll av IBC-behållare”. Kursen är en tvådagarsutbildning och riktar sig till den som önskar erhålla behörighet att utföra kontroll av IBC-behållare.
Enligt ADR som är transportregelverket för transport av farligt gods på väg skall IBC-behållare av metall, styv plast och integrerade IBC-behållare genomgå av behörig myndighet godtagbar kontroll. I Sverige har MSB valt att definiera en utbildningsnivå där utbildningsanordnare som avser utbilda personer som ska utföra kontroller skall få sitt utbildningsprogram godkänt av MSB. RISE Certifiering har nu erhållit ett godkännande av MSB för sitt utbildningsprogram.
Kursen kommer att ledas av samma personal som tidigare genomfört den under många år. Det gäller även de ingående praktiska momenten, som genomförs precis som tidigare på vårt labb för mekanisk provning.
Mer info om datum och plats hittar du på vår hemsida.
Läs mer
Ett bättre byggande
RISE AB inbjuder till temadagar 16-17 oktober på Pulsen Konferens i Borås.
Mer info hittar du HÄR
Plats Pulsen Konferens
Kyrkängsgatan 8, Borås

Datum & tid 16-17 oktober 2018
Anmäl dig till kursen
CE-märkning av innerdörrar – senaste nytt

Sedan föregående nyhetsbrev har tidplanen för innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 försenats ytterligare.
Som framgår nedan kommer standarden att publiceras den 10 oktober 2018.
Tidplanen för CE-märkning är högst osäker.


Aktivitet
Tidplan
Kommentar
Godkännande av standard
          -

Klart, godkändes av standardiseringsorganet CEN den 3 april 2018

Publicering av standard
10 oktober 2018

CEN

Start för CE-märkning
2019
Citering i EUs officiella tidning EUT med startdatum och samexistensperiod

CE-märkning obligatorisk
2020-2021
Beroende på om det blir 1 eller 2 års samexistensperiod


För ytterdörrar, öppningsbara fönster, portar m m med brandmotstånd är CE-märkning redan möjlig och blir obligatorisk från den 1 november 2019.

Kontaktperson: Per Adolfsson

-- Nyheter från Personcertifiering --
Nu kan RISE erbjuda personcertifiering av Innovationsledare

Under hösten 2017 genomfördes ett pilotprojekt med personcertifiering av Innovationsledare. Projektet föll väl ut och nu kan vi erbjuda detta som en del av vår verksamhet inom personcertifiering. Den som vill bli certifierad måste bland annat kunna visa att han/hon har rätt erfarenhet och genomgå såväl skriftlig som muntlig tentamen. 
De certifieringsregler som gäller är framtagna i samarbete med föreningen Innovationsledarna.

Vill du veta mer så kontakta oss på innovationsledare.person@ri.se

BPL - Ny personcertifiering i byggbranschen
RISE lanserar en ny spännande personcertifiering för projektledare inom byggindustrin. Titeln på tjänsten är Certifierad Byggprojektledare (BPL). Vi på RISE kan ta emot ansökningar redan nu. 
Utveckling av den nya tjänsten har skett i samarbete med Byggingenjörerna (SBR – www.sbr.se). SBR tillhandahåller utbildning på området, och vi på RISE ansvarar för certifieringen. Kraven för att bli certifierad består bland annat av praktisk erfarenhet från området kombinerat med att få godkänt på ett kunskapsprov.
 Vi tror att det finns ett stort intresse från både nuvarande projektledare inom byggindustrin och de som vill in på marknaden. Med denna riktade projektledarutbildning och tillhörandecertifiering får vi en kompetensredovisning som vi också hoppas ska intressera många bygg- och konsultföretag i sina rekryteringar, säger Ulf Petersson, tekniskt ansvarig på RISE Personcertifiering.
 
För mer information vänligen bevaka RISE och SBR:s hemsidor, eller kontakta oss på fragor.person@ri.se
-- Nyheter från Ledningssystem --
22000/ Livsmedelssystem information
FSSC 22000

Uppgradering och omcertifiering till FSSC 22000 version 4.1 löper på hos er kunder enligt plan. Erfarenheter från de som genomfört uppgraderingsrevisionen är att inte underskatta att det tar tid och resurser att arbeta igenom de nya kravområdena t ex att upprätta riskanalyser för hot om sabotage och bedrägerier/matfusk längs hela kedjan.
Vi vill påminna er om att anmäla så kallade ”black out” dagar dvs dagar när det är högst olämpligt att vi kommer på oanmäld revision, tex för att ni har planerat stopp av produktion eller att alla är på kick off.

ISO 22000:2018:

I somras kom ISO 22000:2018 ut på engelska, svensk version kommer till hösten. Övergångsperioden kommer vara tre år, dvs t om juni 2021. De senaste förbättringarna:
- Samma övergripande struktur som övriga ISO ledningssystem standarder, underlättar arbetet med att kombinera ISO 22000 med övriga.
- Förändrat synsätt på risk, övergripande på affärsnivå och nedbrutet på process nivå *Tydligt länkat till Codex Alimentarius
 
Vi återkommer med mer information och utbildningstillfälle.
Kontaktperson: Ulla-Karin Barr
ISO 45001

Förra vecka var Swedac här för insyning för nya arbetsmiljöstandard ISO 45001 och vi kan nu meddela att RISE Certifiering kommer få ackreditering för ISO 45001.
OHSAS 18001 och AFS2001:1 upphör att gälla den 12 mars 2021.

Har du frågor kring uppgraderingen, eller är du intresserad av att certifiera dig kontakta er revisor.
MER INFO
ISO 50001

SS-EN ISO 50001:2018 publicerades 2018 08 21.
Den nya utgåvan följer Anex SL.
Översättning till svenska pågår, ett första utkast finns redan men i skrivande stund är det inte klart när den kommer att publiceras.

Övergångstiden blir tre år för uppgradering enligt IAF.

Kontaktperson: Göran Liljenström

Frukostseminarium

RISE Certifiering bjuder till frukostseminarium med inriktning mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001.
ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö - är en ny internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete och ett verktyg för ett hållbart arbetsliv. Per Lindberg, vår ansvarige för arbetsmiljöstandarden, håller i seminariet och tar bland annat upp:

• Kraven i ISO 45001
• Vad är nytt och vad är utmanande?
• Att komma igång

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan då det är begränsat antal platser. Närmaste tillfällen är:

28 september Stockholm och 12 oktober Lund
Läs mer
TIPS: Missa inte våra andra utbildningar. Se HÄR
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se