Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Välkommen till det första nyhetsbrevet från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vi hoppas att du i våra nyhetsbrev kan få nya kunskaper, inspiration och tips för hur du kan arbeta med cirkularitet inom ditt område!
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 5168 Light and easy stolar p%c3%a5 h%c3%b6g 285 px
1x1
Det här är Cirkularitet.se
Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”.

Projektet syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft.

Våra analyser visar att cirkulära affärsmodeller – där möblerna renoveras, repareras och säljs på nytt –  gör att det går att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs. 
Läs mer >
1x1 5177 Popvet p%c3%a5 h%c3%b6g
1x1
Vad är cirkulära möbelflöden?
Vad menas egentligen med cirkulära möbelflöden, och varför kan sådana affärsmodeller bidra till en mer hållbar utveckling?

Om du undrar över detta - så läs gärna vår populärvetenskapliga skrift från steg 2 i projektet! Skriften ger smakprov på slutsatser från projektet och riktar sig framför allt till producenter och återförsäljare av möbler för offentliga miljöer, men vi tror även att kunder och inköpare kan ha stor nytta av skriften. Vi hoppas att den även kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärsekosystem!
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
5181 Frida 2MB 1x1
1x1
Återbruk är mest klimatsmart
Vad ger minst miljöpåverkan – en nytillverkad eller återbrukad stol? Frida Røyne reder ut skillnaderna.

En av våra forskare uppmärksammades av Möbelbruket för sitt forskningsuppdrag där hon har jämfört hur stor miljöpåverkan blir i två specifika fall; att nyproducera eller återbruka en trästol respektive en metallstol. Hennes beräkningar visar att renovering av stolar kan minska klimatpåverkan med 30-35% jämfört med att nytillverka.
Läs mer >
1x1 5184 Robin Ljungar OB 2MB
1x1
Hej Robin Ljungar, TMF!
I vårt projekt deltar 25 olika företag, organisationer och myndigheter: Albin i Hyssna, Allies, Rekomo, Centigo, FLOKK, Gärsnäs, Input interiör, Region Jönköping, Kinnarps, Kammarkollegiet, Linköpings universitet, Lots Design, Offecct, Recycling partner RP, RISE, Region Skåne, SKL Kommentus inköpscentral, Svenssons, Swedese Möbler, Swerea IVF, Trä- och möbelföretagen (TMF), Vasakronan, Västra Götalandsregionen, Volvo samt White Arkitekter.

En av dessa projektpartners är Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef på TMF. Läs intervjun med honom om hans engagemang i projektet!


Läs mer >
Cirkulära affärer - Borås 10 oktober
Science Park Borås och Smart textiles bjuder tillsammans med Västra Götalandsregionen in till en dag fylld med föreläsningar, workshops och diskussioner kring ämnet cirkuläritet. 

Kom och lyssna på bl.a. Tobias Jansson, guru inom cirkulär ekonomi, IKEA som tittar på hur man kan ändra kundperspektiv, Houdini som är ledande inom cirkulär ekonomi  och circular.fashion från Berlin som renodlat jobbar för cirkulärt mode.  På scen kommer ni också att få lyssna på framgångsrika cirkulära projekt såsom Re:textile, Möbelbruket, Cirkulära Möbelflöden, Wargön Innovation, DO-Tank Body &Space m.fl. I anslutning till eventet kommer också utställningen “Reconsider Design” att visas upp.

Tid: 10 oktober, kl.08:30-16:00
Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, Borås
Anmäl dig här >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb