Nyheter från RISE Processum september 2018
2794 Processum svart
Visa webbversion
Nyheter från Processum
1x1 5300 Magnus Hallberg portr%c3%a4tt nyhetsbrev
1x1
Höstens första nyhetsbrev

Hej,

Hoppas ni alla känner er utvilade och inspirerade efter en härlig sommar.

Hösten har rivstartat här på Processum och massor av spännande saker händer och ligger framför oss. En av de saker jag gläds åt är alla nya superkompetenta kollegor som vi lyckats rekrytera från världens alla hörn och som nu äntligen är på plats. Vi har också fått en ny divisionschef och styrelseordförande som kommit in full av framtidstro och inspiration.

Läs mer om detta och mycket annat i vårt nyhetsbrev!

Hälsningar
Magnus Hallberg, vd RISE Processum
5313 Gruppbild nyanst%c3%a4llda webb
RISE Processum attraherar internationell kompetens
Under det senaste året har RISE Processum fortsatt att växa snabbt, vilket också inneburit många nya rekryteringar. De senaste månaderna har åtta nya medarbetare kommit på plats på Processum och flera av dem har internationell bakgrund. - Det faktum att vår grupp, liksom hela Processum, knyter till oss internationell kompetens är en styrka för framtiden och ett bevis på kvaliteten i arbetet vi bedriver, säger Björn Alriksson, gruppchef bioteknik på Processum.

- Efter nästan fem år i olika laboratorie- och forskningsbefattningar vid Stellenbosch University ser jag mitt arbete hos Processum som ett bra nästa steg framåt, säger Lalie Kossatz, som flyttat till Örnsköldsvik från sitt hemland Sydafrika. Sverige har stora ambitioner med bioraffinaderi och jag gillar ett land som vill bidra till bättre och hållbarare förhållanden.

Läs mer om våra nyrekryteringar på vår hemsida, där vi  kommer att presentera alla med individuella personporträtt under veckan som kommer!
Läs mer >
1x1 5279 Marco och Magnus nyhetsbrev
1x1
Marco Lucisano ny chef för RISE division Bioekonomi och ny styrelseordförande för RISE Processum AB
Den 12 september valdes Marco Lucisano till ny styrelseordförande i RISE Processum AB där han ersätter Pernilla Walkenström.

Marco är sedan 1 augusti ny chef för division Bioekonomi. Han är född 1973 i Italien, har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen från KTH. Marco har arbetat inom institutssektorn sedan 2004 och kommer närmast från en tjänst som Vice President, Papermaking & Packaging på RISE.
 
- Det ska bli mycket roligt att som styrelseordförande vara med utveckla RISE Processum och jag ser en stor tillväxt potential i den verksamhet som bedrivs. Det är imponerande att se den starka regionala förankring som Processum har och det engagemang som finns hos medlemsföretagen. Detta är en styrka som vi ska bygga vidare på i den fortsatta utvecklingen. Den samlade kompetensen och det nätverk som finns inom bioekonomi på RISE gör oss till en av de vassaste innovationsmiljöerna i omställning till en cirkulär biobaserad ekonomi, säger Marco Lucisano.
Läs mer >
5272 Per Nylen%2c Ann Linde%2c Bj%c3%b6rn Alriksson%2c Lalie Kossatz 1x1
1x1
EU- och handelsminister Ann Linde besökte Processum
Den 7 september besökte EU-och handelsminsiter Ann Linde RISE Processum i Örnsköldsvik. Vid besöket deltog ministern i en presentation av verksamheten och en rundvandring i Processums forsknings- och utvecklingsmiljö. Med under besöket var också ordförande i landstingsfullmäktige Elvy Söderström, riksdagsledamot Kristina Nilsson och Örnsköldsviks kommunalråd Per Nylén.

Under rundvandringen visade Björn Alriksson hur Processum arbetar hela vägen från laboratorieskala upp till fullstor demoskala. Utöver det fick ministern också möjlighet att träffa en av Processums senaste värvningar, Lalie Kossitz från Sydafrika, som berättade mer om varför hon valde Örnsköldsvik som hem och Processum som arbetsgivare.
Läs mer >
1x1 5280 Indiens ambassad%c3%b6r webben 2
1x1
Indiens ambassadör i Sverige besökte Domsjöområdet
Monika Kapil Mohta, Indiens ambassadör i Sverige, besökte onsdagen den 12 september Domsjöområdet och då särskilt Domsjö Fabriker, MoRe Research och RISE Processum. Syftet med hennes besök var att se och lära hur vi samarbetar och utvecklar processer och produkter för en mer cirkulär ekonomi.

Jag är imponerad av det samarbete som finns mellan företag och universitet liksom med kommuner, regioner och myndigheter. Vi har många utmaningar när det gäller miljö och hållbarhet i Indien och därför är det viktigt att vi lär av er och kan samarbeta även över nationsgränser, säger Monika Kapil Mohta

Läs mer >
5197 Header FoU r%c3%a5det
Ny möjlighet till större projekt i FoU-rådet
Snart samlas Processums FoU-råd för nästa beslutsmöte och nu är det dags att formulera era idéer till intressanta samarbetsprojekt inom bioraffinaderiområdet.

För den som förutom en bra bioraff-idé även har en konstellation med extra starkt företags- och medlemsengagemang finns denna gång goda möjligheter till större projekt än vanligt, i storleksordningen 1 MSEK.

Information om hur ni gör finns via länken nedan och sista dag för inlämnande av förslag till kommande möte är onsdag 31:a oktober.

Läs mer >
1x1 5218 S%c3%b6ren och frida nyhetsbrev
1x1
Ny kommunikationschef
Från och med 1 augusti är Frida Niska ny kommunikationschef på RISE Processum, då Sören Back går i pension och lämnar över stafettpinnen. Frida har tidigare arbetat som kommunikationsansvarig  på BioBusiness Arena i Sundsvall, som vid årsskiftet blev en del av Processums verksamhet.

"Som kommunikationsansvarig sedan 2011 har det varit ett nöje att få bidra till den välförtjänt goda image som Processum har idag och jag önskar Frida som nu tar över all lycka i det fortsatta kommunikationsarbetet", säger Sören.

Vi önskar Sören all lycka i sitt nya liv som pensionär, men vet också att han kommer att följa oss ytterligare en tid, men då som konsult inom kommunikationstjänster.
Läs mer >
5212 omslagsbild fb
1x1 5301 Logo LabService
1x1
LabService nytt medlemsföretag
Vi välkomnar LabService som nytt medlemsföretag..

LabService, med bas i Sundsvall, tillhandahåller det mesta för labbet och tillverkar också referenslösningar enligt receptur till laboratorier inom alla branscher. LabService är också ditributör för den internationella kemikalietillverkaren Honeywell.

-Vi har kommit i kontakt med Processum bland annat genom Mittuniversitetets projekt Gröna Pro, där målet är att utveckla gröna kemikalier från skog och skogsprodukter. Det finns en mycket hög kompetensbas hos Processum och jag tror att vi med vår expertis inom kemikalier kommer att kunna ha ett mycket bra utbyte
, säger Lars Eriksson kemist på LabService.
Läs mer >
5216 skogskollo nyhetsbrev 1x1
1x1
Sexton tjejer från Skogskollo besökte Processum
Skogskollo är ett initiativ med syfte att öka tjejers intresse för skogen och skogsbranschen. Ett av kollona i Västernorrland ägde rum i Örnsköldsvik den 26-28 juni. Sexton elvaåriga tjejer besökte bland annat under två timmar Processum och fick lära sig att skogen också kan bli protein, plast, biogas med mera.

Det var en jättekul eftermiddag vi hade med de intresserade tjejerna, säger Carolina Jogner, FoU-injegör på Processum. Tjejerna gjorde egna reflektioner, frågade mycket och kom med många spontana kommentarer. Det är jättekul att få vara med och inspirera unga tjejer och visa att skogen kan användas till så mycket.

Läs mer >
1x1 5292 Tomas HTL piloten
1x1
HTL förvandlar organiska material till grön olja för drivmedelsproduktion
Restströmmar från skogen, skogsbaserad industri och jordbruk ska bli grön olja för drivmedelsproduktion.

 Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en metod som konverterar lignocellulosa till råolja. HTL-processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material och nu ska den utvecklas för 5 olika svenska råvaror; halm, sågspån, bark, grot och flis.

Detta görs i ett delprojekt som ingår i innovationsprojektet ”BioEk2.0 Bättre valorisering av restströmmar” inom BioInnovation och deltagande parter är Holmen, Lantmännen Agroetanol AB, RISE Processum, RISE ETC, RISE YP, SEKAB BioFuels & Chemicals AB / SEKAB E-Technology AB, Sveaskog och Övik Energi
Läs mer >
5316 gruppbild GBS bred webb
Kick-off för Green Bioraff Solutions i Karleby, Finland
Den 12-13 september var det kick-off för projektet Green Bioraff Solutions i Karleby, Finland. Projektet planerades, givande diskussioner fortlöpte och gruppen besökte också de finländska projektparternas laboratorier.

I projektet Green Bioraff Solutions (GBS) är målet att producera biologiskt nedbrytbar plast (PLA) såväl som aktivt kol, från sågspån och fiberslam som är biprodukter från sågverks- och massa- och pappersindustrin. Med bark, en annan biprodukt från dessa industrier, är planen att producera tanninbaserade skum som är kända för deras höga brandmotstånd. Målgruppen består av råmaterialleverantörer, sågverks- och massa- och pappersindustrin och slutanvändarna, t.ex. kompositföretag eller byggföretag.
Läs mer >
1x1 5213 St%c3%b6d till innovat%c3%b6rer
1x1
Testa din innovation -
vi betalar!
Har du en bioekonomisk innovationsidé du vill testa? Då har du säkert insett att det kostar en del pengar att ta fram en prototyp, eller göra en marknads-undersökning för att ta reda på ifall idén ens är möjlig. Den kostnaden kan vi hjälpa dig betala, upp till 50.000 kronor. Förutsatt att din idé bidrar till en hållbar utveckling.

Projektet ”Stöd till innovatörer i tidiga skeden” genomförs i samarbete med Triple Steelix och Paper Province och medfinansieras av Vinnova.
Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
732 in 733 fb