Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

SAVE THE DATE! 15 november kommer vi hålla en slutkonferens i Göteborg, öppen för alla.
Mer information kommer under året!
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 7510 T%c3%a5rta 1 %c3%a5r
1x1
Vad har vi gjort under 2018? 
Ett av två år har gått för vårt projekt ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3”; eller kort och gott ”Cirkulära möbelflöden”. Projektet har under 2018 tagit stora kliv framåt i arbetet med att införa det cirkulära som det nya linjära. I vår årssammanfattning kan du läsa om vad vi gjort under året.
Läs mer >
1x1 7511 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Säg hej till Snabbfakta!
Går det att mäta cirkularitet? Kan vi skänka bort företagets möbler till en förskola, eller måste vi slänga dom? Och vad tycker folk om återbrukade möbler egentligen? Vi i projektet Cirkulära möbelflöden samlar ihop vår kunskap om cirkularitet och möbler och ger dig snabba fakta om ämnet – Snabbfakta helt enkelt!
Läs mer >
Mer cirkularitet!
Projektet cirkulära möbelflöden har lett till två spinoff-projekt:

Den cirkulära kunden syftar till att offentliga verksamheter ska kunna öka sin förmåga att bidra till en cirkulär ekonomi.  Detta genom att tillhandahålla möjligheter och verktyg att åstadkomma cirkulära flöden för de produkter och tjänster de använder.

Läs mer om Den cirkulära kunden

Projektet Cirkulära värdeflöden syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. Detta ska ske genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft.

Läs mer om Cirkulära värdeflöden
1x1 7512 Tr%c3%a4stolar p%c3%a5 h%c3%b6g 285 px
1x1
Ystad har koll på möblerna
Inom många företag och offentlig verksamhet uppstår ofta överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler i en del av verksamheten som trots att de är fullt fungerande av någon anledning inte längre utnyttjas. Materialet blir ofta stående och tar plats i förrådsutrymmen. Med hjälp av en gemensam återanvändningsportal kan Ystads kommun bättre använda det överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. Detta leder till att man både sparar pengar och undviker utsläpp av växthusgaser.
Läs mer >
1x1 7513 Gl%c3%b6dlampa
1x1
Bollnäs kommun hyr återbrukade ljusarmaturer
Som alla vet är det bra för miljön att cirkulera och återbruka material. I Bollnäs blev en tjänstemans idé kring återbruk verklighet tack vare chefer och politiker som trodde på idén och vågade. Beslutet att hyra återbrukade ljusarumaturer istället för att köpa nya armaturer var så banbrytande att statliga forskningsinstitutet RISE, som verkar för hållbar tillväxt, vill att det goda exemplet som Bollnäs kommun statuerar ska sprida sig så att fler vågar göra samma sak.
Läs mer >
Region Dalarna sparar miljoner på återbruk
Region Dalarna har de senaste åren satsat på återbruk. Något som gett besparingar på flera miljoner och nu funderar man på att utöka. Sedan 2014 har dåvarande Landstinget Dalarna tagit tillvara möbler som blivit över vid omlokaliseringar och dylikt. Projektet kallas Returen och går ut på att till exempel om en vårdcentral i Älvdalen behöver ett nytt skrivbord, kanske det finns ett oanvänt i Ludvika som kan skickas upp med befintliga transporter.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$