Ahead.Together.
Visa webbversion
RISE Certifiering
-- Nyheter från Produktcertifiering --
Information om bly i byggprodukter
Är du importör eller producent och hanterar byggprodukter som innehåller bly-då är denna information till dig.

Snabba fakta: i juni 2018 kom bly upp på REACH kandidatförteckningen. Detta  innebär för varor som innehåller en bly-halt >0,1%, en informationsplikt och i vissa fall en anmälningsplikt till ECHA.

Bly regleras i REACH på olika sätt beroende på om det är:
- en beståndsdel i en vara t.ex. byggprodukt,
- en kemisk råvara eller
- avfall/skrot (regleras inte av REACH).
Läs mer
CE-märkning av innerdörrar – senaste nytt
Sedan föregående nyhetsbrev har innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 publicerats av CEN och är nu även publicerad som svensk standard SS-EN 14351-2:2018.
Nu återstår att standarden ska godkännas som CE-märkningsstandard (citeras i EUs officiella tidning) och att samexistensperioden ska bestämmas av Europeiska kommissionen.
Läs mer
Ny ackreditering inom brandområde

Förenade Arabemiraten har nu ackrediterat vårt brandlabb, och RISE Certifiering är nu ackrediterat certifieringsorgan för certifieringar inom dessa områden.

Vi är glada att kunna meddela att RISE Certifiering och RISE Safety - Fire research har godkänts och nu är ackrediterat certifieringsorgan och ackrediterat provningslaboratorium, huvudsakligen inom brandområdet och till det relaterade produkter och certifieringar.
Läs mer
-- Nyheter från Ledningssystem --
FIS Alpine World Ski Championskips Åre 2019 – ett hållbart evenemang

RISE Certifiering  har  certifierat  Åre  2019  enligt  den  internationella  standarden  för hållbara  evenemang
ISO 20121.
– Certifieringen  täcker  hela  vår  förberedelseprocess  och  gör  det  möjligt  för all  vår  personal  och  våra  partners  att  implementera  hållbara  rutiner  igenom hela  världsmästerskapet,  säger  Niklas Carlsson,  VD  för  Åre  2019 AB.
Alpina VM kommer gå av stapeln i Åre 4-17 februari 2019. Ända från uppstarten har organisationen betonat vikten av att respektera miljön och att arbeta medhållbarhet inifrån och ut genom all evenemangsplanering och förberedelser.
Läs mer
Vem uppskattar vårt oberoende?

RISE Certifiering har precis avslutat en undersökning hos drygt 140 bolag som är certifierade enligt ISO9001 om nyttan av ett kvalitetsledningssystem. Det är inte bara RISE kunder vi har frågat utan också våra konkurrenters kunder. Detta för att få en mer heltäckande bild kring kvalitetsledningssystemet som inte tar hänsyn till de olika certifieringsorganen.
Läs mer
-- Nyheter från Personcertifiering --
Senaste nytt

Vi på Personcertifiering har en ny kundportal på plats - Ecert. Vi har upplevt en del utmaningar i uppstarten men ser nu en snabb förbättring. Målsättningen med Ecert är att få ett gemensamt system för all certifiering inom RISE.

Under våren 2019 kommer även produktcertifiering och certifiering av ledningssystem kliva in i Ecert.
Vi har nu de första personcertifikaten ute för vår nya tjänst Byggprojektledare (BPL), som är ett samarbete med SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Denna nya tjänst ligger i linje med våra övriga personcertifieringar inom byggsektorn och vi hoppas på ett stort intressen från branschen.

Kontaktperson:  Stina B Bergkvist
-- Utbildningar--
Kurser inom ledningssystem


Har du och dina medarbetare rätt kompetens för att möta de krav och utmaningar som ställs?
Vi erbjuder utbildningar och workshops inom aktuella standarder och ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av i din verksamhet.
Förutom våra öppna utbildningar anordnar vi utbildningar förlagda på ert företag.
Fördelen med företagsintern utbildning är bland annat att utbildningen kan fokuseras till ert utbildningsbehov.
Kontakta oss gärna angående möjligheter specifikt för er!

Se alla våra planerade utbildningar och Workshops för 2019 HÄR

Kontakt: Anette Schroth Viktorsson  

Temadag: Distributionssystem för fjärrvärme och fjärrkyla

Den 14 mars 2019 bjuder RISE in till temadag om distributionssystem för fjärrvärme och fjärrkyla.
Under en innehållsrik dag varvas presentationer av aktuella forskningsprojekt och nyheter om standardiseringsarbete inom fjärrvärmeområdet med visning av utrustning och provning i labb för olika komponenter i distributionssystemet.
Dagen rymmer även diskussioner om aktuella problem och ger en utblick mot kommande utmaningar i branschen. Deltagandet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Se här för program och anmälan.

Kontaktperson: Caroline Lägermo

RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se