2794 Processum svart
Visa webbversion
Julhälsningar från RISE Processum
1x1 6593 Magnus med tomteluva
1x1
Äntligen står julen för dörren och det är hög tid för det gråa novemberslasket att ge vika för knarrande pudersnö och gnistrande skidspår. Innan vi går hem till en välförtjänt julledighet skulle jag vilja passa på att tacka vår positiva och energiska personal som inte på minsta sett gett vika för ett osedvanligt späckat 2018 med högt tempo och massor av spännande aktiviteter. Lite extra imponerad och tacksam är jag över på vilket sätt våra 12 nya kollegor, som anslutit under året, kommit in och bidragit i verksamheten.

Tack också till alla medlemsföretag och samarbetsparter som bidragit till att vi haft ett så intensivt och givande år. Det är roligt att se att flera av de piloter vi börjat bygga tillsammans med er nu tagits i drift. Exempelvis är det högt tryck på (och i) den kontinuerliga HTL-piloten där vi nu kan producera biooljor från olika typer av biomassa och som ni kan läsa mer om här.

Även 2019 ser ut att bli ett spännande och intensivt år. Vårt Vinnväxt projekt Framtidens Bioraffinaderi som startade 2018 löper ut och vi är nu mitt uppe i att skapa varaktiga former för den innovationsplattform vi genom Vinnväxt gemensamt byggt upp i klustret. Vi är väldigt glada och tacksamma för det starka stöd och engagemang som kommuner, regioner, medlemsföretag och akademi bidrar med i det arbetet. Vi håller också på att omorganisera RISE och vi ser mycket fram emot den nya organisationen som kommer att göra oss till en ännu bättre innovationspartner till industrin. Behovet av att påskynda omställningen till en bioekonomi blir ju allt mer akut. Tillsammans har vi i klustret och inom RISE kompetens och resurser för att gå i bräschen och bidra till att vi kommer att ha knarrande pudersnö och gnistrande skidspår även i framtidens jular.

Men innan vi kastar oss över alla dessa utmaningar och möjligheter som ligger framför oss vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Varma julhälsningar
Magnus Hallberg, vd RISE Processum
6782 filskfilm bild nyhetsbrev
FRAMTIDENS FISKAR VÄXER AV TRÄD
Fiskfilmssuccén!
Över 200.000 har nu sett filmen som vi gjorde tillsammans med Örnsköldsviks kommun och N6-initiativet för kampanjen "Framtidslandet". Filmen Framtidens fiskar växer av träd ligger fortfarande kvar på Aftonbladet. Har du inte sett filmen än kan du klicka på bilden ovan, så berättar Björn mer om hur skog kan bli fiskmat.
bild
NY TEKNIK OCH NYA AFFÄRSMODELLER FÖR FOSSILFRITT FLYG
RISE ska driva innovationskluster 
RISE har fått i uppdrag av Energimyndigheten att driva ett innovationskluster för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska samla alla aktörer som kan bidra till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och utrikesflyg 2045.

- Sverige har potential att bli ledande på bioflygbränsle. , säger Maria Fiskerud, projektledare på RISE som kommer att leda innovationsklustret som du kan läsa mer om här.

RISE Processum är en av aktörerna i det nyformade klustret och Energimyndigheten beviljade nyligen projektet ”Oljehaltiga jästsvampar för produktion av flygbränsle från sågverksrester”.

6797 Bild nyhetsbrev lim och f%c3%a4rg
FRAMTIDENS FOSSILFRIA FÖRSKOLA
Nya biobaserade lösningar för fossilfri lim och färg
Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. I projektet som heter just ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och koordineras av RISE Processum. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria.

En intressent i projektet är Göteborgs Stad, som vill bygga en helt fossilfri förskola – Hoppet – som ska vara klar 2021.

 – Vi ser ett stort behov i byggbranschen att få fram färger och limmer som är biobaserade och samtidigt har samma kvalitet som dagens produkter, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren, projektledare miljö för Hoppet och deltagare i ”Lim och färg”.
6800 Bild nyhetsbrev GBS
GREEN BIORAFF SOLUTIONS
Sågspån, bark och lignin blir nya hållbara produkter
Green Bioraff Solutions är ett treårigt Botnia Atlantica-projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial.

Green Bioraff Solutions är ett lovande finsk-svenskt forskningsprojekt i vilket vi drar nytta av erfarenheterna och resultaten från det nyligen avslutade projektet Bioraff Botnia, säger Tina Asplund, Chydenius och projektledare för Green Bioraff Solutions.
6818 Banner FoU r%c3%a5det
bild
Från vänster: Magnus Viström, innovationschef SCA, Monica Vestberg, 
affärsrådgivare på Bizmaker och projektledare för Forest Business
Accelerator och Nicklas Boström, vd för Multi Channel Sweden. 
FOREST BUSINESS ACCELERATOR
Unika innovationer gör skogsindustrin mer hållbar
En drönare som mäter volymer av skogsbestånd och en flishugg som effektiviserar flisningsprocessen. Det är några av innovationerna som fått utvecklas inom ramen för BizMakers Forest Business Accelerator och som nu tagit fram helt nya lösningar för skogsindustrin.

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

- De bolag som har deltagit i årets accelerator har genererat fantastiska resultat. Det handlar om stora effektiviseringar för skogsindustrin och i flera fall om helt revolutionerande teknik, säger Monica Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.
6812 agenda 2030 bild nyhetsbrev
HÖSTENS MEDLEMSMÖTE
Agendan på agendan
Idéerna var många och energin på topp! Temat för höstens medlemsmöte var Agenda2030 och i en workshop diskuterade vi tillsammans kring hur vi på ett ännu effektivare sätt kan arbeta för att bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.

Tack Maria och Angéla på Esam för att ni guidade oss genom Agendan och gav oss vägledning genom workshopen. Tack också till alla som var med och delade sin klokhet och energi.
bild
FINT BESÖK
Landshövdingen besökte RISE Processum i Örnsköldsvik
Den 28 november besökte Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, oss på RISE Processum i Örnsköldsvik.

Under landshövdingens besök berättade vd Magnus Hallberg mer om hur ett långsiktigt samarbete inom triple helix bidragit till den regionala utvecklingen inom skogligt bioraffinaderi.

Med under mötet var även bland andra Sören Petersson, vd Holmen Skog, som talade mer om skogsindustrins roll för vårt län och Lars Winter, vd Domsjö Fabriker, som berättade om bioraffinaderi idag och i framtiden.

bild
Från vänster: Stefan Svensson, VD MoRe Research, Carl Kempe, 
Styrelseordförande MoRe Research, Karin Johnson, 
Forskningschef RISE Processum och Sture Noréus, tidigare 
VD MoRe Research.
BYGGNAD MED HISTORIA OCH FRAMTID
Lab 48, 70 år av forskningsverksamhet
Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 på Hörneborgsvägen 10 i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske.
bild
Välkomstmiddag i Nanjing.
INTERNATIONELLA MÖTEN
RISE Processum deltog på matchmakingevents i Kina
I början av november deltog RISE Processum i en serie matchmakingevents i Kina, där vi fick chansen att träffa nya internationella organisationer och potentiella samarbetspartners.

RISE Processums nya forskare, Ran Duan, reste till sitt hemland Kina och besökte bland annat sin hemstad Wuhan, samt Peking, Nanjing och Jiangsu under sin roadtrip.

Resan delfinansierades med medel från Vinnova, som erbjuder resebidrag till svenska aktörer för att stimulera deltagande i internationella nätverk och samarbeten.
3800 Logorimpa nyhetsbrev
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
732 in 733 fb