Ahead.Together.
Visa webbversion
Inbjudan till workshop Industriell CT-röntgen -
Borås, 29:e januari 2019
Välkommen på workshop för att diskutera förutsättningarna för ett nationellt Center för industriell CT
CICT - Center för Industriell CT 
RISE har med stöd från Västra Götalandsregionen påbörjat en förstudie kring vilka behov och förutsättningar som finns för att skapa en centrumbildning för industriell CT. Workshopens syfte är att redovisa den information som projektet inhämtat under förstudien angående behov av CT i svensk industri, preliminära tekniska krav och förutsättningar.

Workshop i Borås, 2019-01-29, kl- 10-15
Under workshopen hoppas vi kunna få er syn på om våra preliminära slutsatser pekar i rätt riktning. Vi kommer även diskutera finansieringsalternativ och förslag på affärsupplägg som tryggar drift och kompetensuppbyggnad.

Anmälan görs via epost till mathias.b.johansson@ri.se
snarast

Varmt välkomna till Borås 29:e januari 2019.

Adress: RISE, Brinellgatan 4 i Borås

Kontaktpersoner
Mathias Johansson
Telefon: 010-516 53 83
E-post: mathias.b.johansson@ri.se

Per-Johan Wahlborg
Telefon: 031-706 61 07
E-post: per-johan.wahlborg@ri.se
Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se