Ahead.Together.
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
740 greybord
Visa webbversion
7040 Max IV stor bild 0429 liten
Varmt välkomna till:
MAXA medtech workshop
den 13 mars 2019

Plats: MAXIV, Fotongatan 2, Lund


MAXA medtech bjuder in tillworkshop om tillämpningar och tekniker för Medicinteknisk industri vid MAX IVoch ESS den 13 mars 2019


Onsdagen den 13 mars anordnar MAXA Medtech ett seminarium på MAXIV i Lund om tillämpningar och tekniker specifikt riktade mot medicinteknisk industri som finns eller kommer att finnas tillgänglig vid stora forskningsinfrastrukturer såsom MAX IV och ESS i Skåne. Vi vill sänka tröskeln för Medicinteknisk industri att både nationellt och internationellt utnyttja liknande anläggningar och därmed öka tillgängligheten.

Vi kommer skapa ett nätverk som kan katalysera konstellationer med gemensamma intressen, vilka i förlängningen kan generera nya plattformar och projekt.

Tillsammans når vi en ökad kunskap kring branschens relevanta mätningar vid instrument som är under uppbyggnad på MAX IV och ESS. Detta kan möjliggöra medverkan vid uppbyggnad av provmiljöer vid forsknings anläggningarna speciellt utformad för den inhomogena medtechindustrin som sträcker sig allt från implantat till device och diagnostik.

Tid
 
Den 13 mars 2019 kl. 9:00-16:00 

Agenda
9:00-11:40 Introduktion och presentationer av teknik
och applikationer
11:40-12:30 Lunch
12:30-15:00 Groupdiskussioner:  apparat, diagnos och implantant
15:00-16:00 Valfritt: rundvandring på MAXIV

Deltagaravgift

Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan
Anmälan görs via epost till Maja Hellsing senast den 28:e februari. 

Vänligen notera att anmälan är bindande. Om du får förhinder så går det bra att erbjuda din plats till en kollega. Meddela oss eventuellt namnbyte.

Kontakt
 Maja Hellsing 
Jenny Rissler

Maxa Medtech projektet
MAXA Medtech är ett strategiskt projekt inom Medtech4Health som syftar till att sänka tröskeln för svensk Medtech-industri att utnyttja infrastruktursatsningarna MAX IV och ESS i Skåne.

Genom uppsökande verksamhet, seminarier och workshops ska vi nå en ökad kunskap kring för branschen relevanta tillämpningar och tekniker som är under uppbyggnad på MAX IV och ESS.

Mer information om projektets mål och genomförande hittar du på projektets hemsida: https://medtech4health.se/maxa-medtech/

Vänligen besök  Medtech4Healths hemsida om du vill veta mer eller vara med och påverka :
www.Medtech4Health.se/MAXAMedtech
Please, sign up for our newsletter Division Bioscience and Materials Events.
7102 loggor ny invitation2
RISE Research Institutes of Sweden

RISE is the Swedish Research Institute and innovation partner. In international collaboration with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the business community and contribute to a sustainable society. Our 2,300 employees support and promote all manner of innovative processes. RISE is an independent, state-owned research institute that offers unique expertise and about 100 testbeds and demonstration facilities, instrumental in future-proofing technologies, products and services. www.ri.se 
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb