Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
7915 RISE 045 LIGHTer Digi 1200x628 v3
Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning” tisdagen den 11 juni hos RISE IVF i Mölndal

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter.

Under dagen deltar flera av Sveriges drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån storskaliga prototyper inom fordonsindustrin till design av lättviktskonstruktioner i metall och individanpassade konsumentprodukter.

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och introduktion


10.15 Föredrag 
 • Hybridiserad additiv tillverkning av stora produkter inom fordonsindustrin
  Torbjörn Larsson, Volvo Cars
 • Biokompositer i nästa generations 3D printade produkter
  Mikael Lindström, RISE and Affiliated Professor at Konstfack
 • Digitala tvillingar och simulering i additiv tillverkning av metall
  Ola Isaksson, Chalmers
 • Från tidigare FoU till industriförnyelse
  Björn Langbeck, Tillväxtverket och Tero Sjernstoft, Vinnova
12.00 Lunch

13.20 Demonstrationer och öppna workshoppar i RISE IVFs labb
 • Testbädd för storskalig additiv tillverkning
 • Testbädd för digitalisering i värdekedjan för additiv tillverkning
 • Innovativ industrinytta av testbäddarna: kundvärde (inklusive utställning med produktexempel)
 • Industrinytta: material
15.00 Kaffe och mingel i restaurangen

Med reservation för förändringar

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer - LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vid detta tillfälle visas särskilt testbäddar med stöd av Produktion2030
Anmäl dig

Datum: 11 juni 2019
Plats: RISE IVF
Adress: Argongatan 30, Mölndal

Praktisk information 
Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@ri.se 031 706 61 40

Sakinnehåll

Emil Johansson, RISE IVF, emil.johansson@ri.se031-706 61 94

Välkommen!
Cecilia Ramberg, LIGHTer
Emil Johansson, RISE IVF
Magnus Widfeldt RISE IVF
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$