Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
1997 WasRef tunnor
Framtidens utmaningar tema på lyckad FoU-dag
Avfalls- och återvinningsföretag, kommuner och forskare möttes 6 maj för en FoU-dag om framtida utmaningar inom avfallsområdet.

– Det blev en väldigt bra dag med ett 40-tal deltagare med från olika verksamheter, säger Carl Jensen för RISE och Waste Refinery
Läs mer >
TEMA MATAVFALL
1x1 9040 fruit 3928500 285
1x1
Hur får vi fler att sortera ut mer matavfall?
Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad har genom djupintervjuer med hyresgäster tagit reda på vad som får boende i flerbostadshus att sortera ut mer matavfall.

Liknande intervjuer med fastighetspersonal visar vad som behövs för att motivera dem att jobba med frågan.
Läs mer >
9041 Svampodling 285 1x1
1x1
Svampar gör restprodukter till mat, bränsle och foder
I projektet ”Ways2Taste” utvecklar forskare vid Högskolan i Borås metoder för att odla svampar på restprodukter från bland annat bagerier, bryggerier och mataffärer. Restprodukter som annars skulle ha blivit avfall.

Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla.
Läs mer >
1x1 9042 biogas 2919235 285
1x1
Hur ska matavfallet behandlas i framtiden?
Ska vi fortsätta röta matavfall för biogas- och biogödselproduktion eller finns det alternativa behandlingsprocesser som kan vara attraktiva och hållbara eller fungera som komplement?

Om det handlar projektet Framtidens återvinningsprocesser för matavfall.
Läs mer >
9043 Frukt 285 1x1
1x1
Frukt- och grönsaksdiskens sju värsta källor till svinn
Sju frukt- och grönsakssorter står för nästan hälften av allt svinn i butik. Därmed finns en stor potential att minska svinnet genom att fokusera arbetet på just dessa sorter. Det är också ekonomiskt lönsamt för butiken att öka personaltiden.

En studie vid Karlstads Universitet har analyserat svinnet av frukter och grönsaker i tre butiker.
Läs mer >
1x1 9044 shopping 2411667 285
1x1
Frivilliga avtal kan bli lösning som minskar matavfallet
Frivilliga överenskommelser mellan regering och livsmedelskedjan med syfte att minska matavfallet är testat i länder som Storbritannien och Norge.

I ett nystartat projekt som drivs av IVL tillsammans med SCB och WRAP är målet att lägga grunden till en liknande svensk överenskommelse. Aktörer inom livsmedelskedjan är välkomna som partners.
Läs mer >
9045 shopping cart 1275480 285 1x1
1x1
Vad gjorde att matavfallet hamnade i fokus?
De senaste åren har frågan om matavfall förändrats. Från att ha varit en ickefråga är det numera en fråga i fokus.

Ett nytt projekt studerar drivkrafterna bakom den förändringen. Att förstå orsaken och sambandet med verklig förändring är viktigt för att kunna utveckla framtida styrmedel.
Läs mer >
1x1 9046 compost 3663514 285
1x1
Är det matnyttigt med lean inom återvinning?
Det läggs stora resurser på matavfallsinsamling för biologisk behandling. Men det finns stora förluster i systemet, delvis eftersom insamling och förbehandling ofta ses som två separata system istället för en sammanhållen värdekedja.

En studie visar att leanmetodik, som är vanligt inom tillverkningsindustrin, kan fungera även inom avfallsbranschen.
Läs mer >
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
$$$open$$