Ahead.Together.
Visa webbversion
RISE CBIs Intressentförening
RISE CBIs Intressentförenings årsmöte och seminarium
Tisdagen den 9 april är det dags för Intressentföreningens årsmöte med efterföljande seminarium. Här får du tillfälle att lyssna till, prata om och diskutera det mesta inom betong och bergmaterial.

I år har Intressentföreningen och Betongföreningen sina årsmöten samma dag och på samma plats.


Intressentföreningen står för programmet på förmiddagen och Betongföreningen håller i eftermiddagens program. Det blir alltså en heldag i betongens tecken.

Välkommen!
Michael Åström, ordf RISE CBIs Intressentförening
Program
09.30 RISE CBIs Intressentförenings årsmöte. Agenda se längre ner

10.30-12.00 Informationsseminarium - aktuella projekt och trender
 • Välkomstord, Michael Åhström
 • Vad menar vi med cement? Tillämpning av alternativa bindemedel (nyttoområden, produktion, utförande, regelverk) inkl diskussionsstund, Elisabeth Helsing
 • Trender inom skadeutredningar och deras koppling till forskning och innovationer, Kristian Tammo
 • SKB - självkompakterande betong, Patrick Fontana
 • RISE framtidsvisioner inom cement och betong inkluderat Färdplanen för Fossilfritt Sverige, Katarina Malaga
       Föredragshållare från RISE CBI Betonginstitutet

12.00-13.00 Lunch 

Praktisk information
Datum och tid: 9 april kl 9.30-13.00 inkl lunch
Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm 


Kostnad:
Medlemmar i RISE CBIs Intressentförening: 0 kr
Icke medlemmar: 400 kr exkl moms

Lunch ingår


Seminariet är kostnadsfritt för Intressentföreningens medlemmar. Vid sen avbokning, efter den 5 april, debiteras dock 400 kr.

Anmälan
Dagordning Årsmötet
 1. Mötets behörighet
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet
 3. Röstlängd
 4. Genomgång av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fastställande av föreningens bokslut
 5. Styrelsens ansvarsfrihet
 6. Medlemsavgiftens storlek och förslag till budget 2019
 7. Val av styrelseordförande, övrig styrelse, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning
 8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen för stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm (CBI)
 9. Övriga frågor
Betongföreningens årsmöte och seminarium
Betongföreningens årsmöte börjar kl 13 och avslutas kl 17.
Se deras hemsida för information och anmälan: Betongföreningen
Vi som jobbar med betong, sten och ballast

För er som jobbar med betong, sten och ballast och har saknat ett diskussionsforum - nu har vi startat en grupp på LinkedIn!

Vi som jobbar med betong, sten och ballast- gå med du också! 
Gruppen är öppen för alla som arbetar med eller har intresse av dessa frågor.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se