UTMIS – Utmattningsnätverket i Sverige Webbversion


Välkommen till
UTMIS Vårmöte
i Lund
8-9 maj, 2019
Program
Agenda 8 maj
Kl. 11.30
Samling utanför RISE
Kl. 11.45
Gemensam lunch på Ideons restaurang Kryddhyllan (Alfahuset, Ole Römers väg 16)
Kl. 12.30
Välkommen till vårmötet, Torsten Sjögren, UTMIS/RISE
Kl. 12.40
Presentation av RISE, Erik Dartfeldt, RISE
Kl. 13.00
Presentation av 2018 års exjobb
Kl. 13.30
Prisutdelning och diskussion
Kl. 13.40
MAX IV - Gör det osynliga synligt, Magnus Larsson, MAX IV
Kl. 14.10
Diskussion
Kl. 14.20
Kaffe
Kl. 14.45
Tomografi - från köket, till labbet till storskalig forskningsinfrastruktur, Emanuel Larsson, RISE
Kl. 15.10
Diskussion och info för att ta sig till MAX IV
Kl. 15.30
Promenad till MAX IV
Kl. 16.00
Studiebesök på MAX IV
Kl. 17.00
Dag 1 avslutas
Kl. 19.00
Middag på Elite Hotel Ideon, Restaurang NorthEast

Agenda 9 maj
Kl. 9.00
Monitoring the cracking behavior during dynamic loading via in-situ cyclic testing, Ehsan Ghassemali, Jönköping Universitet
Kl. 9.30
Diskussion
Kl. 9.40
3D analysis of fatigue crack propagation in cast Irons using synchrotron X-ray tomography and 3D-XRD, Torsten Sjögren, RISE
Kl. 10.10
Diskussion
Kl. 10.20
Kaffe
Kl. 10.50
Superior dwell - fatigue crack propagation resistance of EBM IN718, Dunyong Deng, Linköping Universitet
Kl. 11.20
Diskussion
Kl. 11.30
Information om UTMIS höstkurs samt diskussion om UTMIS-gemensamma projekt
Kl. 12.00
Vårmötet avslutas med gemensam lunch

Anmäl dig här senast den 26 april
Praktisk information
Hotell förslag:
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund
Kontakt (bokning) Tel: 046-287 11 00
reservation.lund@elite.se
Förbokade rum finns. Ange UTMIS vid bokning av era rum.
Info om hotellet finns på följande länk

Konferenslokal
RISE Research Institutes of Sweden, Scheelevägen 17, i Beta 5
Rum: Knut Wicksell (rummet ligger i entréplanet. Gå in där det står reception, de i receptionen kan visa vägen till rummet)

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner med syfte att inom utmattningsområdet verka för:
 • informations- och kunskapsspridning
 • ökat samarbete
 • kompetenshöjning
 • projekt som utvecklar området
 • att påverka forskningsråd och stiftelser

 En målsättning är att genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden i första hand på nationell nivå.

 UTMIS arbetar dessutom för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).


RISE – The Swedish Research Institute
Ordförandeposten innehas av Torsten Sjögren som arbetar för RISE – The Swedish Research Institute

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se