Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
EU-finansierat forskningsprojekt - Lorcenis, Betong för sträng miljö
RISE är en partner inom ett EU projekt - Lorcenis (Long lasting reinforced concrete for energy infrastructure under severe operating conditions) som utvecklar nya tillsatsmedel för betong som exponeras för havsvatten. De nya tillsatserna består av en ny typ av korrosionshämmande medel för armering och kompositpreparat med vattenavvisande egenskaper. Tillsatsmedlen applicerades på betong av hög, respektive låg kvalitet och proverna placerades i havsvatten vid RISE exponeringsfält i Träslövsläge, nära Varberg, för exponering under hösten 2018. De stora provkropparna innehåller tre armeringsjärn på olika djup och en referenselektrod för resistivitet- och potentialmätningar. Fältexponeringen kommer att pågå i flera år för att följa upp den långsiktiga effekten av de nya tillsatsmedlen. Förhoppningen är att dessa nya typer av tillsatsmedel kan avsevärt öka beständigheten hos armerad betong och förlänga livslängden hos betongkonstruktioner i tuff miljö.

För mer information, se LORCENIS
Nytt Vinnovaprojekt: Sekundära ballastråvaror för anläggningsinfrastruktur
Projektet syftar till att öka användningen av restprodukter som t ex krossad betong, askor, slagg, returdäck/däckklipp som ersättning för naturballast i den bärande delen av konstruktioner som främst är avsedda för fordonstrafik. Restmaterial som dessa har under flera decennier visat att de tekniskt sett fungerar alldeles utmärkt i t ex bär- och förstärkningslager. Trots detta är den faktiska användningen relativt liten. Metoder för att verifiera materialensegenskaper är inte alltid relevanta. Tilltron till materialens funktion är inte alltid den största. Regelverken för användning bör ses över och förenklas för att förverkliga övergången till en cirkulär ekonomi. Det finns dessutom ett mycket snabbt ökande behov av tillgång till ballastmaterial i de snabbt växande städerna, ett behov som projektet avser att hantera.

Foto på anläggande av förstärkningslager av slaggrus  för en hårdgjord (asfalterad) yta.

För mer information, kontakta projektkoordinator Björn Schouenborg, bjorn.schouenborg@ri.se
Utveckling av tätningskomponent / teknik för korrosionsskydd av bergbultar
Detta projekt, som finansieras av Vinnova och SBUF, tar upp en av de viktigaste kritiska frågorna inom bergstödssystemet, nämligen korrosion och följaktligen brott i bergbultarna i det svenska gruv- och tunnelsystemet. För att skydda bergbultar och brickor (kupolformade) mot korrosion vid anslutning till en tunnelvägg används manuell applicering av cementbaserat bruk som ska täcka ändpunkten på bergbultarna och brickorna för att förhindra fuktinträngning.

De svåra arbetsförhållandena i tunnlar leder ofta till felaktigt utförande vid manuell applicering av tätningsbruk. Uppkomst av hålrum i bruket leder till bristfälligt skydd av bergbultar och brickor, vilket ökar permeabiliteten och potentialen för att bergbultarna korroderar. Att utföra tillräcklig kvalitetskontroll av utförandet är knappast möjlig.

Målet med projektet är att utveckla ett nytt system som ska ersätta den nuvarande manuella fyllningen av murbruk runtom brickan. Föreslaget system baseras på utveckling av ett papperspaket fyllt med tillräcklig mängd icke krympbart cementbaserat murbruk som ska fylla utrymmet runtom den kupade plattan. Användning av detta system ska minska uppkomsten av hålrum och därmed öka korrosionsskydd för bergbult och bricka. Den nya metoden ska vara kostnadseffektiv, lätt att producera och lätt att installera utan att kräva särskild utrustning. Den ska förenkla produktionskontroll och dokumentation under arbetsutförandet, minska materialavfallet och förbättra produktiviteten jämfört med befintlig teknik. Den förväntas också minska den fysiska arbetsbelastningen, arbetarnas psykiska stress samt risken för förorening. Den ska slutligen minska behovet av inspektion och underhåll under bergbultsystemets livslängd. Projektet kommer att startas i juni 2019 och avslutas i  december 2020 i ett nära samarbete mellan RISEoch Besab.

För mer information kontakta: Ali Nejad Ghafar, ali.nejad.ghafar@ri.se
GEOCOND - möte i Stockholm
RISE CBI Betonginstututet organiserade ett 2 dagarsmöte inom ett EU-finansierat projekt GEOCOND Advanced materials and processes to improve performance and cost efficiency of Shallow Geothermal systems and Underground Thermal Storage. Konsortiet består av olika industripartners från bl.a. Spanien, Italien, Tyskland och Turkiet. Från Sverige är det RISE som ansvarar för utveckling av injekteringsbruk med PCM (fasomvandlingsmaterial) och grafit för att öka värmekonduktiviteten runt borrhål för jord- och bergvärme.

För mer information kontakta: Ali Nejad Ghafar, ali.nejad.ghafar@ri.se
 
Vattenstämman
I år var vi flera från RISE som deltog på Vattenstämman, den konferens som arrangeras av branschföreningen Svenskt Vatten. Det var en mycket givande och intressant konferens med ca 650 deltagare. Bland deltagarna fanns politiker, VA-chefer, jurister, VA-ingenjörer m fl.
Vi var med både som utställare och föredragshållare:
  • Erik Kärrman - Vattenvisionen, forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030
  • Magnus Arnell - Värmeåtervinning ur avloppsvatten, hot eller möjlighet?
  • Mathias von Scherling - Klimatförändringar och försäkringar, hur kommer det att gå?
I vår monter informerade vi om projekt, utbildningar och seminarier som kan vara av intresse för VA-branschen. Intresset för RISE CBIs kommande utbildning Besiktning och underhåll av vattenverk var mycket stort.

Nästa år genomförs Vattenstämman 12-13 maj i Kalmar
Peter Dahlin, ny utbildningsledare
Utbildningsgruppen på RISE CBI har utökats med en till utbildningsledare, Peter Dahlin.

Peter är doktor i geologi och har ett förflutet inom SGU, Uppsala Universitet, MRM Konsult AB, SKB och kommer närmast från Bergab. 

Om ni har vägarna förbi Bryggeriet Ångkvarn i Uppsala kan ni några gånger per månad se honom DJa med vinylskivor, främst funk och soul från 60- och 70-talen. Fotboll är också ett stort intresse, framför allt engelska ligan och speciellt Liverpool FC.

Vi hälsar Peter varmt välkommen till RISE!

peter.dahlin@ri.se
RISE CBIs utbildningsverksamhet
RISE CBI har en gedigen utbildningsverksamhet som ständigt utvecklas. Förutom våra öppna kurser ordnar vi även specialanpassade kurser. Om du har önskemål om nya eller special- anpassade kurser, hör gärna av dig till oss.

Kurser vi kommer att genomföra direkt efter sommaren:

Betongkurs Klass II - Betongelementtillverkning
Stockholm 26-30 augusti och 9-13 september

Betongkurs Klass II - Fabriksbetongtillverkning

Stockholm 26-30 augusti och 9-13 september

Betongkurs Klass II - Platsgjutning
Sollentuna 2-6 och 19-20 september   Fåtal platser kvar

Betongkurs Klass III
Stockholm 17-18 september

Betongkurs Klass I - Platsgjutning

Sollentuna 30 september - 4 oktober och 14-18 oktober   Fåtal platser kvar


Undervattensgjutning - behörighet för arbetsledare och provtagare
Älvkarleby 30 september - 3 oktober

Kontaktperson: Ulrika Engvall, ulrika.engvall@ri.se                              
Tipsa en vän eller kollega om RISE CBIs nyhetsbrev
Har du en kollega som du tror skulle vara intresserad av att få vårt nyhetsbrev, följ länken nedan
RISE CBIs nyhetsbrev
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se