Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
10467 oysters
Hej!
Detta nyhetsbrev går till dig som är aktiv inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland för att informera dig om vårt kostnadsfria utvecklingsstöd, så som pågående projekt, seminarier, nätverk, finansierings-möjligheter och event.

1x1 10429 glasses 919071 1920
1x1
Det går bra för livsmedelsbranschen i Västra Götaland!
Livsmedelsacceleratorn har funnits sedan 2014 och varje år har våra Företagsutvecklare kontakt med ca 150 livsmedelsföretag i Västra Götaland. Vi träffar många av företagen för att prata nuläge, framtid och utmaningar, där vårt uppdrag är att lotsa till möjligheter för vidare tillväxt. Den sammantagna känslan vi får är att det går bra för ”våra” företag. Men hur bra går det egentligen?

När vi nu tittar på senaste årsredovisningen för ett antal företag, kan vi bekräfta att det går bra för livsmedelsbranschen i Västsverige – till och med riktigt bra!
Vi kontrollerade 33 företag, slumpvis utvalda bland de företag vi träffat den senaste treårsperioden, och jämförde omsättningen år 2016 med år 2018.
  • 27 av 33 företag har en tillväxt på i genomsnitt +28% (totalt 436 miljoner kronor)
  • 1 företag har avvecklat sin verksamhet
  • 5 företag visar negativ utveckling, omsättningen tappar mellan -2% och -14% (totalt -36 miljoner kronor)
  • 39 nya arbetstillfällen har skapats hos de 33 företag som ingick i undersökningen
Grattis till er och grattis till alla oss i livsmedelsbranschen i Västra Götaland!

Läs mer >
10430 greenhouse 2139526 1920 1x1
1x1
Nu i Skaraborg: Välkommen till Livsmedelsacceleratorns Finansieringsseminarium torsdag den 17 oktober
kl 9-13, i Skara
Hur finansierar jag min produktutveckling, mitt projekt eller min tillväxtresa? Hur mycket pengar kan man söka och var finns pengarna?


Välkommen till en intressant temadag på Green Tech Park i Skara, torsdag den 17 oktober, där vi ger dig aktuell information om hur du kan få hjälp att söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt som ger ditt företag ökade förutsättningar att möta konsumenters efterfrågan.

Ur programmet:
  • När du ska finansiera en tillväxtsatsning - Almi, Maggie Malek
  • Kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta nytt företag - Nyföretagarcentrum, Eva-Maria Friberg
  • Finansieringsmöjligheter från Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen, Marianne Gustafsson
Detta är ett samarrangemang mellan Agroväst, Lokalproducerat i Väst och Livsmedelsacceleratorn som tillsammans med Gröna Möten bjuder in dig som är livsmedelsproducent i Västra Götaland. Seminariet är kostnadsfritt och Gröna Möten bjuder på enklare förtäring.

Läs mer och anmäl dig här!
Aktuella finansieringsmöjligheter
Affärsutvecklingscheckar för digitalisering: Företag med 2–249 anställda och en omsättning på minst 3 MSEK (men högst 10 MEUR) kan söka 50 000 – 250 000 kronor för ”ny kompetens i form av externa konsulter”. Med en extern konsult kan du göra en digital strategi, nya affärsmodeller eller insatser som förändrar företagets verksamhet och processer. Ren produkt- eller tjänsteutveckling kan checken inte gå till. Finansieringsgraden är 50%, resten betalar ditt företag. OBS! Intresseanmälan senast 8 oktober.

FoU-kort: Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till projekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Upp till 700 000 kronor i stöd kan lämnas till företag som jobbar med en disputerad forskare/expert. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. OBS! Utlysningen stänger 2 oktober.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering: Företag med 2–249 anställda och en omsättning på minst 3 MSEK (men högst 10 MEUR) kan söka 50 000 – 250 000 kronor för att med hjälp av en extern konsult utreda förutsättningarna för att gå in på nya marknader. Finansieringsgraden är 50%, resten betalar ditt företag. OBS! Intresseanmälan senast 8 oktober.

Affärsutvecklingscheckar för automatisering eller robotisering: Tillverkningsföretag (SNI-kod C: 10, 11, 13 – 33) med 2-249 anställda kan ansöka om upp till 150 000 kronor för att utveckla sin verksamhet mot högre grad av automatisering eller robotisering. Det kan tex handla om projekteringsarbete, tekniska utredningar från systemleverantör/konsult eller utbildning av personal. Inför ansökan kan företagen få kostnadsfri hjälp med förutsättningsstudie, coachning och rådgivning av externa experter i IUC:s regi.

Kommer i oktober: Vinnova Innovationsprojekt i företag. Aktiebolag med upp till 249 anställda kan söka bidrag för utvecklingsaktiviteter som till exempel framtagning av prototyper; demo, testning och validering av nya produkter, tjänster eller processer. Finansieringsgraden är 50% av projektets kostnader och man kan söka upp till 2 miljoner.
1x1 10431 metodk%c3%b6k
1x1
Metodkök sökes!
Våra systerorganisationer Skolmatsakademin och Måltid Sverige söker metodkök där de kan hålla utbildningar för sina medlemmar (kostchefer och måltidspersonal). Utbildningarna sker 7–8 gånger per år, vanligtvis på dagtid eller eftermiddagar och lokalen man söker kan vara ett visningskök, provkök eller restaurangkök som ligger någonstans i Västra Götalandsregionen. Typiskt är grupperna 15–20 personer som ska göra praktiska övningar så som skapa en inbjudande salladsbuffé, visa på hur man kan laga klimatsmart mat eller inspirera kring vegetariska rätter.

Har du tips? Kontakta Susanna Moore (maila gärna susanna.moore@ri.se )
10444 Grattis bild
Priser, utmärkelser, ära och berömmelse till västsvenska livsmedelsföretag
Grattis Havstenssunds Ostron, vinnare av Änglamarkspriset 2019!

Grattis Mycorena som vann tävlingen om bästa pitch på Livsmedelsdagarna!

Grattis Grahns Konfektyr, regional vinnare av Visa vägen-priset för en inkluderande arbetsplats!

Grattis Sara Serray, Wellibites, som är en av tre vinnare av Årets Nybyggare region Väst.

(Foton lånade från tidningen Livsmedel i Fokus, Coop pressbild och Grahns Konfektyrs Instagram)
10477 2018 11 21 Canvasdagen 1x1
1x1
Workshop i affärsmodellering
Den 4 november håller vi vår uppskattade workshop inom affärsmodellering. Detta är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.
Vi kommer att jobba enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egen affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Workshopen i affärsmodellering arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Industriell Dynamik och Connect Sverige Region Väst, med finansiering av Västra Götalandsregionen och vänder sig till dig med ett företag i tidigt skede. Workshopen är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

Läs mer och anmäl dig här >
1x1 10478 team
1x1
Sänk dina personalkostnader med FoU-avdraget
Det går sedan 1 januari 2014 att sänka arbetsgivaravgiften med 10% för anställda som arbetar med FoU i kommersiellt syfte. Motkravet är att anställd måste jobba minst 75 % av tiden med FoU, dock minst 15 h/mån. Taket för avdraget är 230 ksek/mån eller 2,76 msek/år för samtliga anställda. Skatteverket klassar forskning och utveckling som följande:

Forskning = ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap.
Utveckling = ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.
Det kan exempelvis vara forskare som arbetar i kommersiellt syfte eller kvalificerade produktutvecklare som har rätt till avdraget. Avdraget finns till för att stimulera till ökade investeringar i FoU inom näringslivet.

Läs mer på Skatteverket>
9554 foton Liva ny2019
Kontakta Livsmedelsacceleratorn
Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att komma vidare i era utvecklingsprocesser? Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Välkommen att kontakta någon av våra företagsutvecklare:

Linnéa Qvirist, 072-568 69 09, linnea.qvirist@ri.se 

Kajsa Malmberg, 070-573 66 23, kajsa.malmberg@ri.se 

Susanna Moore, 070-386 66 12, susanna.moore@ri.se 

Matilda Persson, 073-461 69 99, matilda.e.persson@ri.se 

Vår hemsida >
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
2738 instagram circle 732 in
 
$$$open$$