Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
10682 Kontorsstol m%c3%b6nster smal
Slutkonferens! Cirkulär ekonomi: möbelbranschen ställer om
Vinnovaprojektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” bjuder den 15 november in till öppen slutkonferens för att visa hur en bransch redan nu ställer om till cirkulär ekonomi i stor skala.

Dagen är i Göteborg och är kostnadsfri - men det är begränsat antal platser, så först till kvarn! Sista anmälningsdag är 23 oktober.
Läs mer och anmäl dig här >
1x1 10684 Hanna Lind%c3%a9n foto
1x1
Spårbart projekt
Cirkulära möbelflödens projektledare för arbetspaketet Spårbarhet och märkning, Hanna Lindén, intervjuades av TMF om arbetet med cirkularitet och möbler:

Hur långt har möbelbranschen kommit inom cirkulärt tänk?
– Många börjar testa olika pilotprojekt och nya hållbarhetskoncept, man inser att miljöfrågan är så stor att vi måste agera annorlunda och man ser också ekonomiska fördelar med att tänka till om hur material och råvaror används. Men det händer mycket inom miljöarbetet hos parterna i projektet, och det tar tid att skala upp nya affärsmodeller och koncept.
Läs mer >
1x1 10685 Kundvagn med stol 2
1x1
Den cirkulära kunden
En framtida cirkulär ekonomi förutsätter att det finns cirkulära kunder. Men för att agera cirkulärt som kundorganisation krävs en omställning till nya sätt att planera, organisera och styra sin verksamhet.

På samma sätt som leverantörer behöver innovation i sina erbjudanden och affärsmodeller, behöver kunder innovation i sina aktiviteter samt i sitt förhållningssätt till varor och tjänster. I genomförbarhetsstudien “Den cirkulära kunden” syftar till att förändra synsätt och praktik inom stora kundorganisationer och tillhandahålla verktyg för innovation och förändring som stöttar i rollen som kund och ägare av produkter. Studien har nu släppt en populärvetenskaplig rapport.
Läs mer >
1x1 9570 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Nya Snabbfaktor!
Går det att mäta cirkularitet? Kan vi skänka bort företagets möbler till en förskola, eller måste vi slänga dom? Och vad tycker folk om återbrukade möbler egentligen? Vi ger dig snabba fakta om ämnet – Snabbfakta helt enkelt! Här är de nyaste:

Affärsmodeller och erbjudanden
Hjälper kunderna att göra en smartare affär (Rekomo)

Cirkulär kund
Inredningskoncept för Barn- och ungdomshabiliteringen (Region Skåne)

Miljösmart produktkatalog (SKL Kommentus inköpscentral)
Läs mer >
1x1 10686 JORDKLOT
1x1
Upphandla cirkulärt
Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Inom vissa områden pågår dock arbete med att  utarbeta och implementera upphandlingskriterier för att främja cirkulära materialflöden. IVL Svenska Miljöinstitutet har skapat en webbsida som samlar flera initiativ och goda exempel om cirkulär upphandling som kan bidra till fortsatt utveckling.

Webbsidan ska utgöra en plattform för cirkulär upphandling och är startad i samband med det pågående projektet “Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av RE:Source.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$