734 RISE logo transp 374 Rise Nyhetsbrev mall Ahead symbol
740 greybord
Web version
#01 Nyhetsbrev EST
Optimerad takrenovering för effektiva solcellstak
9354 stripe3
Nu är EST äntligen igång på riktigt!
Vi börjar med att hälsa alla våra projektdeltagare och andra intresserade välkomna till vårt första nyhetsbrevet 2019. I våra nyhetsbrev kommer vi berätta om hur arbetet fortskrider i ESTs olika takrenoveringsprojekt samt lyfta upp artiklar och annat matnyttigt som kan vara av intresse.

Vi vill också passa på att önska en fortsatt skön sommar!
9913 Peter Kovacs 2019 vit bg
Peter KovacsForskningsingenjör, RISE Research Institutes of Sweden.
9869 EST Gbg 2019 webb
Halva gruppen på väg till lunch efter en givande förmiddag där vi dök ner i utbudet av byggnadsintegrerade solelprodukter.

Gruppträff i Göteborg
Ett lyckat möte med BIPV-branschen
I elfte timman tog vi i EST oss an utmaningen att få till en träff med leverantörer av byggnadsintegrerade solelprodukter innan semestrarna dragit igång. Detta visade sig vara betydligt enklare än vi kunnat ana och gensvaret blev fantastiskt bra! Sju leverantörer fick varsin kvart för att berätta om sitt företag, sina produkter och visioner inför framtiden…..

Vi tar nu med oss en imponerande och mycket varierande arsenal av produkter för både tak och fasader att arbeta med i detta och i påföljande projekt. Tekniken fungerade på det hela taget väldigt bra när vi på Skype fick ta del av presentationer från David Larsson från Solkompaniet som representerade Schweiziska Megasol, Rasmus Larsson från Lindab, Johan Oscarsson från Solibro, Lech Kaniuk från Solarroof och Anna Svensson från Soltech Energy. På plats i Göteborg presenterade Ulf Berggren/Andri Jagomägi från Energihusgruppen/ Roofitsolar och Stefan Jennefalk/Jenny Lundgren från Merasol/ Ergofast.

Läs om mötet här.
9911 Illustration artikel husbyggaren
Artikel Husbyggaren
Projektet EST ger branschen ökad kunskap om solcellstak vid takrenovering

Nu vet "nästan alla" vad EST är! Vårt projekt presenteras i en lång artikel i senaste numret av tidningen Husbyggaren, tema "Tak, fasader och träbyggnad”. 

Vi har haft ett bra samarbete med tidningen som är intresserade av att följa projektet och så småningom skriva mer. Det är också fritt fram att sprida delar av materialet om ni själva skulle vilja skriva något om projektet. Läs ett utdrag ur artikeln här och ladda vid behov ner den fullständiga artikeln här.
9878 electricity meter 96863 960 720
1x1
1x1
Om flerbostadshus med kollektivt elabonnemang och (ibland) individuell mätning och debitering (IMD)
En fråga vi försöker bena ut i projektet är hur man kan öka egenanvändningen av den producerade solelen i ett flerbostadshus eftersom detta ger en bättre och säkrare kalkyl om man vill maxa sitt tak med solceller. Om man i utgångsläget har individuella lägenhetsabonnemang så kan solelen bara användas för fastighetens drift av installationer, belysning i trappuppgångar och möjligen laddstolpar till elbilar. Gör man om systemet så att hela byggnaden endast har ett gemensamt elabonnemang så kan solelen även matas till den hushållsel som används simultant med solelproduktionen. Nu är detta inte helt trivialt att genomföra och lönsamheten är inte heller självklar eftersom skattetekniska frågor kan sätta käppar ihjulet….

Läs mer >
9906 survey 1594962 960 720
1x1
1x1
En resa mot bättre förfrågningsunderlag har inletts
En deluppgift i vårt projekt handlar om att undersöka hur förfrågningsunderlag för solelinstallationer i flerbostadshus och lokaler generellt kan bli bättre. Detta för att sedan budgivning, beställning och leverans ska landa i en säker och effektiv anläggning med lönsamhet och estetik i paritet med kundens förväntningar. Chalmers har nu gått igenom och sammanställt ett tjugotal förfrågningsunderlag av varierande kvalitet….


Läs mer >
"Gratis" utvecklingstjänster på RISE

Möjlighet till utvecklingsstöd för små och medelstora företag med sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götalandsregionen!

Jobbar du med utveckling av en produkt eller tjänst och ser behov av expertstöd i någon form från RISE? Då kan du få stöd från Regionen för att köpa tjänster från RISE. Vissa villkor är förknippade med stödet, bland annat behöver ni lägga in eget arbete, material eller kontanter i utvecklingsarbetet till ett värde motsvarande minst 50 procent av projektets totala budget, alltså lika mycket som ni kan få i stöd från Regionen.

FoU-kort Avancerat har två utlysningar per år, en utlysning under våren, och en under hösten. Höstens utlysning öppnar 1 augusti och stänger 2 oktober. Max beloppet för FoU-kortet Avancerat är 700 000 kr.
 
FoU-kort Bas är som vanlig löpande under året, max beloppet på Bas korten är 50 000 kr.
Informationsmaterial hittar ni på Regionens webbsida www.vgregion.se/fou-kortet.
och ni kan även kontakta Peter Kovács för mer info.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE is the Swedish Research Institute and innovation partner. In international collaboration with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the business community and contribute to a sustainable society. Our 2,700 employees support and promote all manner of innovative processes. RISE is an independent, state-owned research institute that offers unique expertise and about 100 testbeds and demonstration facilities, instrumental in future-proofing technologies, products and services. www.ri.se
9920 rgb emh logotyp rgb 300x639919 Logo
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb