RISE — Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Premiär för Substitutionscentrums nyhetsbrev!
Under våren har Substitutionscentrum haft förmånen att möta företag från hela landet som arbetar med kemikaliefrågor på olika sätt. Glädjande nog är det många som redan arbetar aktivt med substitution av farliga kemiska ämnen men, som Sveriges katalysator för kemisk substitution vill vi få med ännu fler på vägen mot en hållbar framtid.
 
På vår hemsida kan du läsa mer om Substitutionscentrums uppdrag och om hur vi arbetar tillsammans med branschorganisationer, företag och offentlig verksamhet för att tillsammans bidra till att det svenska miljökvalitetsmålet En giftfri miljö kan nås.

Trevlig sommar hälsar Substitutionscentrum

Ps. Sprid gärna vidare nyhetsbrevet!
9859 RISE Substitutionscentrum Webbilder 5
Vi vägleder dig i ersättningsarbetet
Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen och hitta bättre alternativ. Som oberoende kunskapspartner stöttar vi näringsliv och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och kommunikation. Under våren har vi träffat personer inom en rad olika branscher som arbetar med kemi-, miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor och andra viktiga samhällsaktörer. Intresset för att ersätta farliga kemiska ämnen med bättre alternativ är stort och frågorna vi får handlar ofta om hur arbetet med substitution går till i praktiken. På hemsidan har vi samlat de första nödvändiga stegen mot en hållbar framtid.
9860 Lina Gunnarsson Kearney
Ta del av filmer och dokumentation från vårens seminarier!
Substitutionscentrum samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling med ett särskilt fokus på konsumentprodukter samt små och medelstora företag. Filmer och dokumentation från de seminarier vi medverkat i finns att ta del av gratis på vår hemsida. 
9863 RISE Substitutionscentrum Webbilder 2
Tillsammans mot en hållbar och grön kemi
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, lämnade i mitten av juni det glädjande beskedet att stödja forskningsprogrammet ”Safe and Efficient Chemistry by Design”. Programkonsortiet består av IVL, RISE, Stockholms Universitet och KTH samt industrin. Substitutionscentrum ingick i arbetsgruppen som tog fram ansökan och kommer medverka i programmet.
Personalnytt
Tonie Wickman går in som tillförordnad centrumledare när Gudrun Bremle den 28 juli lämnar Substitutionscentrum. Vi önskar Gudrun all lycka till i framtida utmaningar!


Tonie Wickman
Tf Centrumledare
+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

substitutionscentrum.se
substitutionscentrum@ri.se
bild
AKTIVITETER PÅ GÅNG
Frukostseminarium
Den 30 augusti arrangerar Forum för kemikaliesmart handel ett frukostseminarium för handelsföretag med fokus på produkter och leverantörskedjan.

Läs mer här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild