Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
11662 building 2762319 640
I dag fokuserar vi på bygg- och rivningsavfall
Strategiska nätverket Waste Refinery är tillbaka med ett nytt nyhetsbrev. Fokus är utvecklingen när det gäller bygg- och rivningsavfall. Mycket är på gång i intressanta projekt och nya rapporter.
1x1 11663 building 768815 285
1x1
Samarbete kring språk, symboler och färgkoder
Sveriges byggindustriers nya resurs- och avfallsriktlinjer trycker på behovet av ett gemensamt språk och vikten av samarbete i hela värdekedjan för bättre hantering av bygg- och rivningsavfall.

Ett exempel är gemensamma symboler och färgkoder för att identifiera varje fraktion.
Läs mer >
11664 copenhagen 3654991 285 1x1
1x1
På väg mot en mer cirkulär byggsektor
Totalt 30 parter från hela värdekedjan för byggd miljö i städerna London, Köpenhamn, Hamburg och Helsingforsregionen har gått samman för att bana vägen mot cirkulär byggnadsmiljö.

Projektet, med stöd från Horizon 2020, heter heter CIRCuIT- Circular Construction In Regenerative Cities.
Läs mer >
1x1 11665 architecture 3173357 285
1x1
Regeringen vill se ökad återvinning av avfallet
Bygg- och rivningsavfall har en stor potential för en ökad materialåtervinning. Därför kommer nya krav från regeringen.

Bland annat föreslår Miljödepartementet skärpta krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall för att nå en ökad materialåtervinning samt en rad avfallsförebyggande åtgärder.
Läs mer >
11666 sun wend fire 2447452 285 1x1
1x1
Skatt på förbränning ökar återvinningen?
Det skapade debatt när regeringen meddelade att en ny skatt på avfallsförbränning träder i kraft i april.

Skatt på förbränning har tidigare testats mellan åren 2006 och 2010 utan någon effekt på återvinningsgraden. Därför har beslutet från regeringen väckt betydande kritik från branschorganisationer.
Läs mer >
1x1 11671 the ruins 632583 285
1x1
Vad innehåller det brännbara byggavfallet?
Cirka 15 procent är plastförpackningar. Även gips finns i betydande mängder i den brännbara avfallsavfallsfraktionen.

Det visar på den stora potentialen som finns om man förbättrar källsorteringen för just dessa två avfallsströmmar. Läs mer om en ny studie i ämnet.
Läs mer >
11670 site 1549064 285 1x1
1x1
Jobbar för att utveckla rivningsinventeringar
För att uppnå cirkularitet måste det gå att säkerställa att avfallet från rivningsverksamhet kan användas som råvaror av god kvalitet för andra ändamål.

Syftet med det pågående projektet PARADE är att  utforma en metod för att utföra inventeringar av rivningsavfall.
Läs mer >
1x1 11672 building 1080599 285
1x1
Hur kan kommunerna sortera bättre?
Bättre kommunikation mellan aktörer, fler avfallsfraktioner, ökad bemanning samt tydligare incitament.

Det är några åtgärder som föreslås för att öka källsorteringen av det bygg- och rivningsavfall som hanteras vid kommunala avfallsanläggningar.
Läs mer >
11673 Gipsskivor 285 1x1
1x1
Det gäller att sluta cirkeln för gipsskivorna
Det finns teknik för att återanvända gipsskivor som sekundär råvara till nya gipsskivor. 

Ändå återvinns bara små mängder. Resten deponeras eller blir jordförbättring. 

Men nu testas och utvärderas nya lösningar för att förbättra återvinningen.
Läs mer >
1x1 11667 Sn%c3%b6fall4 285
1x1
Till sist: en julkalender om materialåtervinning
Forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop jobbar bland annat med bygg- och rivningsavfall. I år har de valt att göra en julkalender för att visa upp sina resultat. Missa inte den!
Läs mer >
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
$$$open$$