Ahead.Together.
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
740 greybord
Web version
Inbjudan till seminarier
ÅTERVINNINGSBARA PLASTFÖRPACKNINGAR
3 december, Stockholm
5 december, Göteborg
10625 20150423 153220 cr3
Hur gör vi plastförpackningar som kan materialåtervinnas?

Idag materialåtervinns bara en mindre del den insamlade förpackningsplasten, vilket är ett enormt resursslöseri. En stor anledning till att så lite förpackningsplast materialåtervinns är att förpackningar idag inte är designade för att återvinnas. Detta kan i sin tur bero på okunskap eller förvirring när det gäller vad som är en återvinningsbar förpackning.

Syftet med seminariet är att ge en förståelse för varför vissa plastförpackningar är återvinningsbara och hur återvinning av plaster egentligen går till. Målet med seminariet är att utbilda  och informera förpackningsintressenter för att skapa en gemensam syn på hur förpackningar bör utformas för att vara återvinningsbara utan att kvalitén på produkten kompromissas.

Ur programmet:
  • Hur konstruerar man en återvinningsbar förpackning?
  • Olika plastmaterial inkl biobaserade plaster
  • Hur går insamling och återvinning till?
  • Hur ser framtiden ut, vilka krav och möjligheter kan förväntas?
  • Varför återvinna? Vad är miljönyttigast?
Seminariet baseras på ett fördjupat utbildningsmaterial av FTI:s guide som just släppts i en ny version. RISE har med stöd från Naturvårdsverket utarbetat materialet. Seminariet körs under en heldag i Stockholm respektive Göteborg (Mölndal), och är helt kostnadsfritt. Målgruppen är de flesta aktörer inom plastförpackningar, såsom materialtillverkare, förpackningstillverkare, produktägare, insamlare och återvinnare.

Lunch ingår.  Sista anmälningsdag söndag 22 november.
Seminariet är kostnadsfritt, dock debiteras utebliven närvaro med 500 kr.
Stockholm 3 december
plats: RISE, Drottning Kristinas väg 61, Stockholm
tid:     3 dec, kl 10-16
Anmälan till Stockholm >
Göteborg 5 december
plats. RISE, Argongatan 30, Mölndal
tid:     5 dec, kl 10-16
Anmälan till Göteborg >
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb