Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
12202 2830 640
Boka 1 april för årets första doktorandträff
Mistra InfraMaints doktorander samlas för andra gången till doktorandträff. Det sker i Stockholm den 1 april. Dagen, som blir en av årets två träffar för samtliga doktorander, kommer att ge utrymme för många diskussioner.
Läs mer >
Amjad och Martin är nya doktorander på plats i januari
Amjad Afridi har börjat i projekt 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data med placering i Skellefteå kommun, en arbetsplats han är väl bekant med eftersom han arbetar där, som gatuingenjör, sedan tidigare.

Hos Cykelcentrum i Linköping finns Martin Larsson på plats och arbetar med projekt 1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor, ett projekt som leds av VTI och KTH. 
12205 Annika21200x800 1x1
1x1
Mistra InfraMaint får ny programchef i vår
Annika Malm slutar sin anställning på RISE och lämnar därmed även uppdraget som programchef för Mistra InfraMaint.

— Det är tråkigt att behöva lämna Mistra InfraMaint men jag har fått ett nytt jobb som jag inte ville missa, säger hon.
Läs mer >
1x1 12206 Lena 5 (002) 285x200
1x1
Engagerad workshop om tillskottsvatten
— Det kändes som att det fanns mycket energi och nya idéer att fortsätta arbeta med. Så beskriver Lena Blom, Kretslopp och vatten i Göteborg, workshoppen 28 januari.

Ämnet för dagen var tillskottsvatten. Från Mistra InfraMaint deltog projekt 1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet II.
Läs mer >
12208 C Projekthandboken VA 285 1x1
1x1
Stöd och vägledning för dig som jobbar med VA
Nu finns Projekthandboken VA, en handbok som ska fungera som stöd och vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. 

Projekthandboken, skriven av Helena Mårtensson, kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en bred förståelse för hela projektprocessen för VA-projekt. Du beställer den via Svensk Byggtjänst.
Beställ och läs mer >
730 youtube 731 twitter 732 in
 
$$$open$$