Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
11390 Slutkonferens 1000px
Slutkonferens! Cirkulär ekonomi: möbelbranschen ställer om
Ett stort tack till alla deltagande parter - och externa gäster - som deltog på Cirklära möbelflödens slutkonferens!

En sån slutkonferens vi hade! Cirka 130 personer kom till Göteborg för att lyssna, presentera och nätverka under dagen som gick under temat ”Cirkulär ekonomi: Möbelbranschen ställer om”. Nedan följer en länk till presentationen, och en sammanfattning av en innehållsrik dag.
Läs mer >
1x1 11393 Bord och pengar
1x1
Ta hjälp av vårt LCC-verktyg
Inköparen tvekar. Det blir ju missvisande att jämföra inköpspris för nyköp av möbler med hyreskostnaden för densamma, när hyreskostnaden omfattar så mycket mer. ”Tänk om det fanns ett sätt att jämföra kostnaderna över en hel livscykel istället för bara inköpspris”, tänker inköparen. Och det gör det – med vårat LCC-verktyg.

Med Cirkulära möbelflödens LCC-verktyg (LCC =Life Cycle Costs)  beaktas alla relevanta kostnader– inte bara inköpspriset – av en produkt under dess tid i organisationen. LCC kan användas som stöd i beslutsprocesser, till exempel om man vill jämföra nyköp med hyra.
Läs mer >
1x1 11392 Cirkularitet i BT
1x1
Är Borås moget för "cirkulärt möbelflöde"?
“Men det finns även annat som ögat fastnar på, som detta med ”cirkulära möbelflöden”. Vid en första anblick framstår den termen som ett nytt rekord i floskelproduktion, men redan vid en andra fastnar spydigheten i halsen. Idén bakom de hopplösa orden är nämligen inte så dum.”

Borås Tidnings ledarskribent Mikael Hermansson tar en närmare titt på Borås stads budget och fastnar för begreppet “cirkulära möbelflöden”. Det kanske inte är så dumt? 
Läs mer >
1x1 9570 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Nya Snabbfaktor!
Vi har fyllt på vårt Snabbfakta-lager med inte mindre än tio stycken nya snabbfaktor. Ta en titt!

Cirkularitet
Miljökommunikation för cirkulära möbellösningar

RISE kontorsflytt - klimateffekter

RISE kontorsflytt - ekonomiska effekter

Cirkulär kund
Gör medvetna val genom att synliggöra dolda kostnader vid möbelanskaffning (LCC-verktyg)

Demomiljö – Camp X by Volvo Group

Swedese Repair

Märka och spåra
Verktyg för spårbarhetsdata i cirkulära flöden

Cirkulär ekonomi och lagstiftning i möbelindustrin

Kemikalier och återbruk av möbler

Design och tillverkning
Minska affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller
Läs mer >
1x1 11394 H%c3%b6g med olika stolar
1x1
Såhär beräknas miljöeffekten
Alla samhällets aktörer bidrar på olika sätt till miljöpåverkan; från den enskilde privatpersonens bilkörande till skolornas energianvändning eller industrins resursutvinning.

I den nya rapporten “Återbruk av kontorsmöbler – Hur kan man räkna på miljöeffekten? RISE fallstudie 2019” skapas ett underlag för hur man kan reflektera kring och uppskatta potentiella miljöeffekter i konkreta fall. Rapporten erbjuder insikter kring vad som är viktigt att tänka på vid beräkning och kommunikation av miljöeffekter, och vilka antaganden och överväganden som måste göras.
Läs mer >
TMF söker cirkulära affärsmodeller
Har ditt företag en cirkulär produkt som kan passa in i TMF:s tema på 2020 års Stockholm Furniture Fair?

TMF:s monter 2020 kommer ha temat cirkulära affärsmodeller, där de visar upp exempel på cirkulära produkter samt hållbara insatsmaterial, och – inte minst – betonar vikten av att branschen leder väg och agerar ännu mer cirkulärt än idag.Har ditt företag några cirkulära produkter som faller in under detta tema? Kommer ni kanske att lansera någon cirkulär produkt på SFLF 2020?.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb