Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News december 2019
11554 Nyhetsbrev 2
Avslut med internationell konferens & utvärdering
Nu går arbetsåret 2019 mot sitt slut. Det har varit ett spännande och innehållsrikt år.
Finalen med LIGHTer International Conference kändes fantastisk!
Tack alla i LIGHTers nätverk för bra samarbete, nyskapande idéer och inspirerande nätverkande!

Idag offentliggör Vinnova resultatet av den stora utvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. I den kan man läsa den övergripande rekommendationen från de externa utvärderarna: ”SIP Lättvikt är ett väl skött och väl fungerande program som har lyckats skapa en branschöverskridande lättviktsarena för Sverige. Utvärderingen visar att programmet har skapat förutsättningar för att nå samtliga sina effektmål. Programmet bör därför få ökad finansiering under nästa etapp för att kunna fortsätta med den långsiktiga utvecklingen av lättviktsområdet.”
Grattis till alla inblandade för detta bevis på att vi är på rätt väg!

Med glädje i hjärtat kan vi nu ta en välbehövlig julvila. Efter nyår fokuserar vi på vad som skall ingå i Etapp 3 (juni 2020 - december 2022). Kom gärna med inspel!

Vi önskar er alla en God Jul och ett riktigt fint 2020!

LIGHTers verksamhetsledning
Cecilia, Fredrik och Lotta
11602 Lattviktsagenda 2019 Framsida SV
Lättviktsagenda 2019
På LIGHTer Årsstämma i samband med LIGHTer International Conference godkändes den uppdaterade tredje versionen av Lättviktsagendan. Den strategiska forsknings- och innovationsagendan stakar ut färdriktningen för de tre kommande årens lättviktssatsningar. LIGHTer använder agendan som en röd tråd för sin verksamhet.

I stora delar är agendans innehåll desamma som när den skrevs första gången 2013. Strategin har visat sig fungera väl i verkligheten. I den nya versionen har strategin förtydligats och förenklats.

Klart är att LIGHTer är en förebild för många andra länder i Europa.
"Särskilt när det gäller kombinationen av forskning och att stötta små- och medelstora företag i deras lättviktsutveckling. Det kan många andra länder lära av" konstaterar Sofia Teixeria de Freitas, som har sin bas vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna, där hon är assisterande professor vid fakulteten för flyg- och rymdteknik. Sofia var en av huvudtalarna på LIGHTer International Conference.

Hör LIGHTers nuvarande styrelseordförande Bengt Nilsson, tidigare styrelseordförande Kaj Fredin och verksamhetsledare Cecilia Ramberg berätta mer om Lättviktsagendan.

Lättviktsagendan finns även på engelska.
11545 Internat Conference balloons
LIGHTer International Conference 2019
Den tredje upplagan av LIGHTer International Conference i Göteborg 20-21 november bjöd på en mix av framtidens möjligheter och konkreta resultat från de senaste årens utveckling på lättviktsområdet.

Det blev två intensiva och givande dagar på Chalmers Conference Center, där närmare hundra deltagare från tio europeiska länder samlades för att utbyta erfarenheter och fortsätta stärka sitt internationella nätverk, både inom industrin och akademin.

Förutom huvudtalare så arrangerades totalt 18 föreläsningar i mindre grupper, där deltagarna kunde välja utifrån egna önskemål. Under andra dagen fanns också möjligheten att boka match making för att knyta nya kontaktar och få ny kunskap inför det fortsatta arbetet på hemmaplan.

Konferensen avslutades med en informell och festlig After Conference med mingel, bubbel, tävling och nätverkande.

Årets internationella konferens fick en mycket positiv utvärdering. Hör själv några röster från deltagarna. På betygsskalan 1-6 var genomsnittet 5,4. Det är viktigt för svensk konkurrenskraft att Sverige lyckas samla internationell lättviktskompetens på hemmaplan.

Deltagarna lämnade Göteborg med ny inspiration och nya insikter inför det fortsatta arbetet med forskning och industrialisering av lättviktslösningar.

Vi ser redan fram emot nästa LIGHTer International Conference 2021.
11595 Retusch ticket mindre0 640x640transp
640x640transp Vinnare
640x640transp På LIGHTer After Conference fick alla som ville delta i en lekfull tävling.

Den lyckliga vinnaren var Fredik Grevfors, Envirotainer AB som vann en konferensbiljett till LIGHTer International Conference 2021! Grattis!
11562 PHD diplomering Int Conference2019 fix mindre
Diplomering LIGHTer PhD Network
LIGHTer PhD Network har över 80 deltagare. Under 2019 har 12 av dom disputerat.
4 av dom 12 fick personligen mottaga diplom på LIGHTer International Conference.
Från vänster ser vi
  • Hoda Dini, Jönköping Tekniska Högskola
  • Matilda Karlsson Hagnell, KTH
  • Maheswaran Vattur Sundaram, Chalmers
  • Sergio Costa, Chalmers
Längst till höger ser vi Pär Jonsén från LTU, ansvarig för PhD Network och Fang Liu från Chalmers som är medlem i LIGHTer Academy och mycket aktiv i LIGHTer PhD Network.

Till våren kommer vi att presentera dom nydisputerade närmare i LIGHTer News.
11588 STYRELSE 22NOV 2019 INCONFERENCE IMG 2243 ret fix mindre
LIGHTers nya styrelse
På årsstämman valdes ny styrelse för både SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Till ny ordförande i styrelsen valdes Bengt Nilsson, Lamera. Grattis och välkommen i din nya roll! Kaj Fredin avgick som ordförande på egen begäran. Tack för ett mycket bra arbete.

Två nya medlemmar valdes in på ett tvåårsmandat: Magdalena Sandström, CTO på Diab och Pernilla Walkenström, divisionschef på RISE. Välkomna Magdalena och Pernilla!

Vi vill tacka avgående styrelseledamöter Lisa Kjellén, Höganäs och Patrik Fernberg, Luleå Tekniska Universitet för mycket bra arbete. Lycka till med era nya arbetsuppgifter!

Ni kommer att få lära känna dom nya styrelsemedlemmarna lite närmare i kommande nyhetsbrev under våren. Även LIGHTer Ledningsgrupp kommer att presenteras under våren.

Styrelsen är en viktig tillgång för oss alla. Dom gör ett utmärkt jobb! Välkommen att höra av dig till den nya styrelsen med synpunkter och frågor.
10926 Promos 960x540px89
LIGHTer Academy lägesrapport
LIGHTer Academy är strategisk akademisk forskning inom LIGHTer. Det är ett nationellt nätverk som är både bransch- och kompetensöverskridande och består av forskare från akademi, forskningsinstitut och företag. LIGHTer Academy skapar framtidens lättviktslösningar genom att arbeta bland annat med materialmodellering, karaktärisering, design och tillverkning.

Hela nätverket träffas fyra gånger per år med olika teman. Kunskapsspridning görs också via vetenskapliga publikationer och medverkan i kurser, speciellt inom LIGHTer PhD Network. En viktig del är att skapa ett internationellt nätverk för de medverkande och LIGHTer som helhet. LIGHTer Academy är också en mötesplats från vilket ett stort antal projekt har startats.

Senaste träffen var hos SAAB Surveillance i Göteborg. Deltagarna fick se tekniskt mycket avancerade mobila radarsystem där lättvikt är en viktig del. Andra presentationer från deltagarna gällde dels nya material för additiv tillverkning, dels hur termodynamiska data kan utvinnas från databaser och effektivt användas i finita element simuleringar där mikrostrukturutveckling beräknas.

Mer information om LIGHTer Academy finns på LIGHTers hemsida.
11576 IMG 20191111 171451 besk%c3%a4rd
Europeiskt lättviktssamarbete
LIGHTer är aktiv medlem i ELCA (European Lightweight Cluster Alliance). Det är ett nätverk av lättviktskluster från 15 olika europeiska länder som samarbetar för att skriva gemensamma ansökningar och i framtiden samordna test- och demoresurser. Bilden ovan är tagen när nätverket träffades i Berlin under två dagar i november för att diskutera framtiden.

Välkommen att höra av dig till Fredrik Stig om du är intresserad av att få europeiska kontakter inom lättvikt eller att söka EU medel för en lättviktsidé.
11577 The Backbag
Den perfekta cykelpackningen
Innovationstävlingen Den perfekta cykelpackningen avgjordes på Elmia Subcontractor.
Första priset gick till Simon Dybeck, student vid Chalmers Teknisk Design, som med The BackBag kombinerat innovativ montering på en cykel utan pakethållare med snygg design och miljötänk i materialen. Han har förutom en Skeppshultcykel vunnit stöd med patentansökan av monteringslösningen. Grattis!

bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild