Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.

Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
12959 Container och flygande m%c3%b6bler
Framtidens affärsrelationer inom möbler - ert perspektiv är viktigt!
Inför bildandet av en plattform för systemomställning planerar vi nu att ta fram framtidsscenarier för hur ett cirkulärt affärekossystem för möbler kan komma att se ut.

Vi kommer arbeta tillsammans i branschen och utforska frågeställningar som:
Hur kommer värdekedjan förändras vid en systemomställning till cirkulära möbelflöden; design, produktion, distribution och konsumtion? Vilka flöden av produkter och tjänster sker? Vilka framtida typer av aktörer finns på den cirkulära marknaden och hur förändras de nuvarande aktörernas roller?

Scenarioanalysen kommer att lägga grunden för vilka utmaningar och lösningar en kommande plattform för systemomställning behöver arbeta med och ger oss en gemensam utgångspunkt i diskussioner kring fortsatt utvecklingsarbete.

Vi vill inkludera era inspel och perspektiv i denna process och hoppas ni vill bidra! Meddela hur ni vill engagera er här, eller genom länken på röda knappen nedan.
Vill du vara med? Svara här! >
1x1 12960 Bord med snurr
1x1
Nu drar vi igång Myndighetsdialog cirkulär ekonomi
Inom Cirkulära möbelflöden genomfördes inledande rundabordssamtal med myndigheter och bransch på temat cirkularitet och lagstiftning. Vi har nu fått glädjande nyheter att Vinnova godkänner projektet "Myndighetsdialog cirkulär ekonomi"!

Projektet kommer att drivas av RISE i samarbete med Svenskt Näringsliv, TMF och Teknikföretagen. Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om både hinder och möjligheter med cirkulär ekonomi, för att på så sätt bidra till policyutveckling, stöttning utav utveckling av till exempel standards som främjar en cirkulär ekonomi, och stärka förutsättningarna för cirkulär ekonomi i praktiken.
Läs mer >
1x1 12963 Kontorsstol m%c3%b6nster
1x1
Kunskapsöverföring mellan cirkulära affärsekosystem
Under 2020 pågår ett projekt som syftar till att accelerera omställningen mot resursproduktiva cirkulära affärsmodeller hos västsvenska textil-, möbel- och fordonsaktörer.

Fokus ligger på att överbrygga existerande eller lovande cirkulära affärs-, design- och produktionslösningar mellan de tre branscherna men även på att undersöka hur aktörerna kan samverka kring till exempel inköp av och tillämpningsområden för spillmaterial, slutna material-loopar, resurseffektivisering och produktlivsförlängning.
Läs mer >
1x1 12966 iStock 834560220
1x1
Gratis vägledning och verktyg för utfasning av farliga kemikalier
Substitutionscentrum vägleder kemisk substitution, vilket betyder att man hjälper företag och offentlig sektor att fasa ut oönskade ämnen ur produkter och processer. Under 2020 har Substitutionscentrum ett särskilt fokus på möbel- och inredningsbranschen och har tagit fram ett omfattande stödmaterial för att underlätta arbetet med att identifiera och ersätta kemikalier som kan finnas i branschens produkter.
Läs mer >
1x1 12961 region sk%c3%a5ne
1x1
Cirkulär upphandling förenklar i Corona-krisen
Som del i Region Skånes arbete att verka för mer cirkulära möbelflöden tog man i slutet av 2019 fram ett direktupphandlingsavtal för begagnade möbler för att testa nya upphandlingsföremål såsom köpa, sälja, hyra, magasinering och inventering av möbler. Detta avtal blev till stor nytta snabbare än väntat då Coronakrisen inträffade. 
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$