Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Januari 2020
11955 Frostig morgon
2020 blir ett spännande lättviktsår!
Nu drar vi igång vårens verksamhet med nyfikenhet och arbetslust. Vi ser fram emot vårt femte kompositseminarium på Chalmers den 13 mars. Internationella handplockade talare tror vi kan skapa riktigt kreativa diskussioner.

Vår stora utlysning
öppnar den 8 april – börja fundera på projektidéer och konsortier redan nu! LIGHTer Småföretags utlysning pågår och utlysningen stänger den 17 april.
Läs fler nyheter nedan. Det finns så mycket spännande på gång – häng med!

LIGHTers verksamhetsledning
Cecilia, Fredrik och Lotta
11934 Traffic night mindre
Seminar - Pushing the boundaries in Transportation with Composites
Welcome to the 5th annual composite seminar co-organized by Chalmers and LIGHTer.

This year we focus on the future lightweight vehicles in different transportation areas. There are many generic issues that must be addressed in order to lower the emissions using lightweight structures. During the day we look forward to extensive and interesting discussions.  
We have an exciting programme and we are happy to welcome speakers from many different industrial sectors, such as space, aeronautics, automotive and maritime.
Warmly welcome!

Date: March 13, 2020
Time: 09:30 – 16:30
Location: Chalmers Conference Center, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 4, Göteborg
Contact person: Ann-Charlotte Weiblad, ann-charlotte.weiblad@ri.se  0707-806237
Register to the seminar here
11956 Lighters m%c3%b6te till nyhetsbrev3
LIGHTer Ledningsgrupp
LIGHTers Ledningsgrupp förbereder beslutsunderlag till styrelsemöten tillsammans med verksamhetsledningen och har en rådgivande roll för LIGHTers verksamhet. Ta gärna kontakt med oss om du vill fråga eller diskutera något.

På bilden ser du från vänster Fredrik Stig (vice verksamhetsledare), Lars Nyborg (LIGHTer Academy), Patrik Svanängen (LIGHTer kompetensutveckling), Cecilia Ramberg (verksamhetsledare), Pär Jonsén (LIGHTer PhD Network), Anders Sjunnesson (LIGHTer Forskning & Innovation) samt Harald Hasselblad (LIGHTer Produktoptimering). På bilden saknas Eva-Lis Odenberger (suppleant för Pär Jonsén) och Mikael Thellner (suppleant för Harald Hasselblad).
11959 Sigma Industry mindre 1x1
1x1
Ny medlem i LIGHTer Medlemsprogram

Vi välkomnar Sigma Industry East North AB som ny medlem i LIGHTer Medlemsprogram från januari 2020. Det är ett konsultföretag som arbetar med produktutveckling inom fordons-, försvars-, energi- och telekomindustrin bland annat. I dagsläget arbetar de med kompositer med framför allt fordonsindustrin.

Sigma Industry East North vill vara delaktiga i framtida projekt, dela med sig av sina kunskaper och lära av andra medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram. Välkomna!
Läs mer om Sigma Industry East North.
11933 Promos 960x540px78
LIGHTer Industriutbildningar
Vi erbjuder industriella utbildningar avsedda för industrin, alltifrån operatörer och tekniker till ingenjörer.

Grundtanken är att ge en introduktion till olika ämnen via korta webbinar. För den som vill lära sig mer är ambitionen att erbjuda en fortsättningskurs i klassrumsmiljö. För mer information om utbildningar om gjutning, limning, geometrisäkring och fogning (skruvförband, nitning, falsning och flow-drill) se länk nedan.

Är du redan medlem i LIGHTer Medlemsprogram finns ytterligare webbkurser att ta del av.
Läs mer om Industriutbildningarna
11935 Par Jonsen mindre3 1x1
1x1
LIGHTer PhD Network

Pär Jonsén
vid Luleå Tekniska Universitet tar över som projektledare för LIGHTer PhD Network efter Mats Oldenburg.
Pär arbetar som professor och tf ämnesföreträdare inom hållfasthet på avdelningen för material- och solidmekanik vid institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Vi välkomnar Pär till utvecklingsgruppen för doktorandnätverket som i övrigt består av Dan Zenkert, KTH, Fang Liu, Chalmers och Eva-Lis Odenberger, RISE.

11975 Bildforslag LIGHTerPhDkurs
Doktorandkurser
Doktorandkursen i lättviktsteknologi
Doktorandkursen i lättviktsteknologi inom LIGHTer PhD Network fortsätter med nya kurstillfällen!  KTH arrangerar den 11-12 feburari föreläsning och industribesök på tema ”Kompositmaterial och sandwich” med industriseminarier och besök hos DIAB i Laholm.

Kurstema “Metalliska material” genomförs i Trollhättan under vecka 13 där Luleå tekniska universitet och RISE ger föreläsningar i kombination med företagsseminarier och besök hos GKN Aerospace Engine Systems och Brogren Industries.

Det sista kurstemat genomförs i Luleå, 28-29 april, och involverar Luleå tekniska universitet samt Gestamp Hardtech på temat ”Tillverkning av metallstrukturer – presshärdning och lättviktsdesign”. Tidigare kurstillfällen genomfördes i Göteborg där Chalmers föreläste på temat ”Materialval” kombinerat med industriseminarium hos Volvo Cars. KTH har arrangerat föreläsningar och industribesök på tema ”Kompositmaterial” hos SAAB i Linköping. Om du vill gå hela doktorandkursen nästa gång den ges, kontakta Fang Liu eller Dan Zenkert.

Doktorandkurs om additiv tillverkning 1-3 april

LIGHTer PhD Network erbjuder doktorander inom nätverket att medverka vid en kort specifik kurs om additiv tillverkning. Kursen kommer att ges den 1-3 april 2020 vid Chalmers i Göteborg i samverkan med LIGHTer Academy och CAM2 vid Chalmers. Kursen är öppen för industri via CAM2. För mer information kontakta Fang Liu.
11974 Johannes Fr%c3%a4mby 1x1
1x1
Johannes Främby har disputerat

Johannes Främby, medlem av LIGHTer PhD Network, försvarade sin doktorsavhandling med titeln "Methods for efficient modelling of progressive failure in laminated fibre-reinforced composites" den 17 januari 2020 på Chalmers.

Johannes avhandling visar en väg mot fullskaliga fordonskrocksimuleringar av laminerade kompositstrukturer med hjälp av en beräkningseffektiv anpassningsmetod. På lång sikt kommer hans forskning att göra det möjligt för kompositmaterial att användas i framtida fordon. Detaljer om hans forskning finns här.
Kalendarium

11-12 febuariDoktorandkurs “LIGTHER – Lightweight materials and design”, tema "Composite materials and sandwich structures", Laholm

13 mars
LIGHTer / Chalmers seminarium: Pushing the boundaries in Transportation with Composites, Göteborg

Slutet av marsDoktorandkurs “LIGTHER – Lightweight materials and design”, tema "Metalliska material", Trollhättan

1-3 aprilKort doktorandkurs om additiv tillverkning på Chalmers, Göteborg

8 aprilLIGHTers stora Vinnova-utlysning öppnar

17 aprilSista ansökningsdag till LIGHTer Småföretags utlysning

21 aprilLIGHTer deltar på "Lightweight Summit" på Hannovermässan

28-29 april
Doktorandkurs “LIGTHER – Lightweight materials and design”, tema ”tillverkning av metallstrukturer – presshärdning och lättviktsdesign”, Luleå

18 majLIGHTer Medlemsprograms nätverksträff, Göteborg

19 majResultatworkshop och styrelsemöte, Göteborg

12 juniSeminarium: LIGHTer Produktoptimering, Göteborg

16 juniSista ansökningsdag till LIGHTers stora Vinnova-utlysning
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild