Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
12119 Panelsamtal collage TMF
TMF fokuserar på cirkularitet på Stockholm Furniture & Light Fair
Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari är världens största mötesplats för skandinavisk design. TMF är aktiva under veckan med temat Cirkulära affärsmodeller i monter AG:03. Temat går under parollen “ReThink, ReNew & Act Circular!”och i montern visar TMF upp nio cirkulära produkter från sina medlemsföretag. Dessutom arrangerar de panelsamtalet “Så gör vi möbelindustrin mer cirkulär”.
 
Onsdagen den 5 februari kl.11.00 – 11.50 arrangerar TMF panelsamtalet om svensk möbelindustris arbete för att bli mer cirkulär. Har vi gått ifrån att planera till att börja agera cirkulärt? Hur får vi cirkularitet i design och återtillverkningsfasen? Och – vilka hinder behöver undanröjas?
 
Moderator:
  • Nina Ekelund, moderator,samt generalsekreterare för Hagainitiativet
Deltagare:
  • Magnus Ek, riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson och ansvarig för cirkulära affärsmodeller
  • Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen
  • Helena Lidenfors Åberg, hållbarhetschef på Offecct
  • Hanna Lindén, forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, samt delprojektledare för Vinnovaprojektet Cirkulära möbelflöden
  • Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF
Läs mer >
1x1 12120 blurb sp%c3%a5rbarhetsverktyg
1x1
Underlätta cirkulära flöden med hjälp av spårbarhetsdata
Hur kan vi underlätta framtidens cirkulära möbelflöden? 

Reparationer, försäljning av begagnade möbler i upprepade loopar och andra former av återbruk ställer nya och höga krav på information kopplat till möbler, så som innehåll, ursprung, monterings- och demonteringsinstruktioner och så vidare. Spårbarhetsdata blir då en viktig faktor för att underlätta återbruk. I vårt nya verktyg kan du fylla i och dela information för nytillverkade möbler, men också att föra in information gällande existerande möbler på marknaden.


Läs mer >
1x1 12121 robin ljungar sv 1600900
1x1
”Regelverk – såväl nationellt som inom EU – måste utvecklas för att underlätta den nödvändiga övergången till cirkulär ekonomi”
Den 11 december bjöd Miljö- och jordbruksutskottet, med ledamöterna Hanna Westerén (S) och Betty Malmberg (M) i samarbete med Svenskt Näringsliv, in till kunskapsseminarium ”Hinder för cirkulär ekonomi – Vad kan politiken göra?”. En av dem som fanns på plats var TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar, och han såg seminariet som ett bra kunskapsutbyte för nödvändiga kommande åtgärder.

Seminariet syftade till att lyfta hinder som svenska företag ser i övergången till den cirkulära ekonomin och konkreta förslag till hur en del av dessa hinder kan överbryggas. En mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser i ekonomin behålls så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras är en förutsättning för att vi ska uppnå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda2030.
Läs mer >
1x1 9570 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Nya Snabbfaktor!
Vi har fyllt på vårt Snabbfakta-lager med inte mindre än tio stycken nya snabbfaktor. Ta en titt!


Cirkulär kund
Volvo Group Future Workplace - Möbelkatalog

Demomiljö: Nya Regionens hus i Skövde (VGR)

Märka och spåra
Personcertifiering -metod för verifiering av cirkulära möbler

Design och tillverkning
Materialval för cirkulära möbelflöden
Läs mer >
Så blev vinden på Zound Industries ett ställe där alla vill vara
Sedan 2016 har RP hjälpt det unga och nytänkande företaget Zound Industries med återanvänd kontorsinredning. Företaget växer snabbt och behöver på kort tid kunna ställa i ordning nya arbetsplatser. Det har RP löst genom att alltid ha ett lager med bordsskivor, återanvända stativ, omklädda bordsskärmar och arbetsstolar i Zound Industries egen kulör i sina lager, så att de snabbt kan möta kundens behov.

”Det finns egentligen tre skäl till att vi väljer återanvända möbler istället för nya. Självklart för att det är mer ekonomiskt, men också för att det är mindre miljöpåverkande – det känns ju bra att slippa skeppa saker från andra sidan jordklotet. Sedan är det såklart för designen. Med använda grejer får man ju en helt annan känsla än med nya. Det blir helt enkelt både hemtrevligare och mysigare”, säger Yandeh Granström Njie, People Experience Manager/Office Manager på Zound Industries.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb