Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Mars 2020
12523 crocus 4890813 1920
En vår fylld med utlysningar
Vi har fyra utlysningar som är öppna under våren.
  • I år har vi ett spännande samarbete med RE:Source. Den 16 april – 16 juni öppnar de en utlysning för förstudier som ökar cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Vi vill verkligen rekommendera aktörer i vårt nätverk att söka pengar för att skapa cirkulära materialflöden för lättviktslösningar.
  • LIGHTer Småföretag är öppen redan nu och stänger den 17 april. Den vänder sig till de små och medelstora företagen.
  • Vår stora utlysning öppnar den 8 april och stänger den 15 oktober. Vi välkomnar ansökningar både om FoI-projekt och genomförbarhetsstudier.
  • Sist, men inte minst, har alla medlemsorganisationer i LIGHTer Medlemsprogram chans att skicka in förslag på strategiska satsningar senast den 24 april. De mindre medlemsföretagen kan också söka LIGHTer Medlemscheckar. Det är 24 april som gäller även för dem.
Hoppas att du hittar något som passar dig bland alla våra erbjudanden! Det finns information om var och en av utlysningarna längre ner i nyhetsbrevet.

Coronaviruset har gjort att vi flyttar vårens seminarier till hösten. Läs mer nedan.
Den siste mars lämnar vi in ansökan om Etapp 3 av SIP Lättvikt. Om du har synpunkter eller idéer på innehållet, är du välkommen att höra av dig!

Missa inte filmen om LIGHTers nye ordförande Bengt Nilsson längre ner i nyhetsbrevet.

Med förhoppningar om att våren snart är här!

LIGHTers verksamhetsledning
Cecilia, Fredrik och Lotta
12529 RESource 20huvudbild 205000x3300px 1
Utlysning RE:Source
I år startar vi ett spännande samarbete med RE:Source. Den 16 april – 16 juni öppnar de en utlysning för förstudier av lösningar som ökar cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Vi vill verkligen rekommendera aktörer i vårt nätverk att söka pengar för att skapa cirkulära materialflöden för lättviktslösningar.

Utlysning för förstudier för hållbar användning av lättviktsmaterial
Utlysningen är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och SIP Lättvikt. Den syftar till att stödja förstudier av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkularitet för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Utlysningsbudgeten är på 5 Mkr. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen.

Kontaktperson: Johan Felix,  Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik, 0733-94 09 43, johan.felix@resource-sip.se
Sista ansökningsdag: 16 juni, 2020

Redan nu finns det konkreta projekt som fått finansiering inom RE:Source. Läs intervjun nedan med projektledare Alann André för att bli inspirerad att skriva en bra ansökan!
12621 Alann ANDR%c3%89   RECINA mindre 1x1
1x1
Alann André, Recina

”I framtiden kan vi kombinera två eller flera tänkbara användningsfunktioner i kompositstrukturer från början. 
Vi kan t ex förbereda infästningar för användning av uttjänta vindturbinblad som byggelement för gång- och cykelbroar.”

Projektledare Alann André berättar mer om hur projektet Recina arbetar med återanvändning av kompositdelar inom infrastruktur. Läs hela intervjun här.
 
12574 Utlysning inom SIP L%c3%a4ttvikt
Vår stora utlysning
En gång per år har SIP Lättvikt en utlysning för FoI-projekt och Genomförbarhetsstudier.
I år öppnar utlysningen den 8 april och stänger den 15 oktober, 2020.  

Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor. Forsknings- och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är cirka 20 miljoner kronor.

Börja redan nu att fundera på dina allra bästa projektidéer och forma ett bra konsortium!

Kontaktperson: Cecilia Ramberg, 010-228 47 05

Sista ansökningsdag: 15 oktober, 2020
12546 Utlysningen LIGHTer Sm%c3%a5f%c3%b6retag %c3%a4r %c3%b6ppen mindre
Utlysning LIGHTer Småföretag
En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Vinnovas budget på sammanlagt 1,5 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr.

Kontaktperson: Carolina Pettersson, 010-228 47 37
Sista ansökningsdag: 17 april, 2020

Mer information och ansökan
11930 Promos 960x540px89
Medlemscheckar och strategiska satsningar
En medlemsförmån inom LIGHTer Medlemsprogram är möjligheten att söka medlemscheckar och ansöka om och delta i strategiska satsningar.

Välkommen med din ansökan nu!

Alla ansökningar som kommit in innan 24 april kommer att få besked senast en 24 maj.
Nästa möjlighet att ansöka är den 31 augusti.
Mer information och ansökan
12577 Bengt Nilsson mindre 1x1
1x1

Styrelseordförande i LIGHTer


LIGHTers nye styrelseordförande Bengt Nilsson från Lamera har varit med från start i LIGHTer.

Som VD för ett mindre företag vet han hur mycket ett branschöverskridande nätverk och en samlad kompetensutveckling kring lättvikt kan betyda för ett företags utveckling.

Se hela filmen.  
 
12552 Lighter Chalmers seminar 200915 2
Chalmers / LIGHTer Composite Seminar  
Please observe that the Chalmers / LIGHTer annual composite seminar has changed date due to the corona virus. Please note the new date in your calendar.

So again, welcome to the 5th annual composite seminar co-organized by Chalmers and LIGHTer in September 15th, 2020!

This year we focus on the future lightweight vehicles in different transportation areas. There are many generic issues that must be addressed in order to lower the emissions using lightweight structures. During the day we look forward to extensive and interesting discussions.  
We have an exciting programme and we are happy to welcome speakers from many different industrial sectors, such as space, aeronautics, automotive and maritime.

Warmly welcome!

Date: September 15, 2020
Time: 09:30 – 15:45
Location: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg, Teknikparkens Konferenscenter, conference room Poseidon.

Contact person: Ann-Charlotte Weiblad, ann-charlotte.weiblad@ri.se  0707-806237
Register to the seminar in September
12549 phd network 1 0
Doktorandkurs i LIGHTer PhD Network
The LIGHTer PhD Network basic course, “LIGTHer – Lightweight materials and design” (6hp), had its third course theme on February 11th and 12th at Diab in Laholm.

On the first day we met at the picturesque farm style hotel Lögnäs Gård. The day consisted of lectures on composite laminates, sandwich structures and finally a short introduction to the mechanics of cellular solids.

The day after we all went to Diab in Laholm and were met by Peter Norlin who gave an excellent introduction to what Diab is doing and to the use of their main product – structural foams for sandwich applications.

This was followed-up by Jerry Stigson telling us how the material is actually made and how it get its properties. The main event – going through the factory where the material is actually made, was as usual very pedagogic and inspiring. Many, many thanks to all the people at Diab who made this day a great day with lots of Learning.

Dan Zenkert, KTH
12572 temp
Nätverksträff - Svensk Kompositförening

Välkommen på vårens nätverksträff i Grythyttan med konferens och studiebesök på temat verktygs- och robotteknik. Med föredrag om verktygsframtagning, 3D-printing, högvolymsproduktion och robotteknik kan vi utlova en intressant eftermiddag.

Studiebesök den 27 maj blir hos Macromould i Kopparberg, ett företag som med modern teknik tillverkar formar och modeller till bland annat båtar.

Plats: Grythyttan och Kopparberg
Datum: 26-27 maj, 2020
Läs mer
12571 franki chamaki z4H9MYmWIMA unsplash
Utbildning i artificiell intelligens

Vinnova har arrangerat ett semiarium för alla strategiska innovationsprogram om artificiell intelligens (AI).

På seminariet tipsade Vinnova oss om gratiskursen "Elements of AI" där man kan lära dig grunderna i artificiell intelligens.

Över 350 000 personer har gått kursen världen över. Nu finns den även på svenska!
Läs mer
Kalendarium

Vi följer riktlinjer kring coronaviruset och därför kan det bli förändringar i kalendariet nedan. 
Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. Har du några frågor kontakta gärna LIGHTers verksamhetsledning (se kontakt nedan).

8 aprilVår stora Vinnova-utlysning öppnar

16 april
Utlysning för förprojekt som ökar cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner öppnar. Det är ett samarbete med RE:Source.

17 aprilSista ansökningsdag till LIGHTer Småföretags utlysning

24 aprilSista ansökan om strategiska satsningar och medlemscheckar inom LIGHTer Medlemsprogram

16 juniSista ansökningsdag till utlysning om ökad cirkulariteten för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner tillsammans med RE:Source

14 juliLIGHTer deltar på "Lightweight Summit" på Hannovermässan

25-27 augKort doktorandkurs om additiv tillverkning på Chalmers, Göteborg

15 septLIGHTer / Chalmers seminarium: Pushing the boundaries in Transportation with Composites, Göteborg

17 sepDigi Demo Day, Göteborg

15 oktSista ansökningsdag till vår stora Vinnova-utlysning

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema "Metalliska material", Trollhättan

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema ”tillverkning av metallstrukturer – presshärdning och lättviktsdesign”, Luleå

NovemberLIGHTer Medlemsprograms nätverksträff, Göteborg

November
Resultatworkshop och årsstämma, Göteborg

bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild