Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Ny webbplats fullmatad med nyttig information
Det är full fart på Substitutionscentrum just nu! Bland annat har vi tagit fram mycket nytt material till vår webbplats substitutionscentrum.se som du kan läsa mer om nedan. Vi har också spikat våra fokusområden för 2020. I år kommer vi att jobba lite extra med substitutionsfrågan inom branscherna möbler och inredning samt sport- och fritidsartiklar.
Välkommen med dina substitutionsfrågor på substitutionscentrum@ri.se!

Anna Jacobs, Centrumledare
bild
SUBSTITUTIONSGUIDEN
Så kommer du igång med systematiskt kemikaliearbete
Vi vägleder dig genom Kemikalieinspektionens substitutionstrappa. Steg för steg går vi igenom hur du kan arbeta med systematiskt kemikaliearbete i ditt företag och ger konkreta tips och länkar till användbara databaser och verktyg. 
bild
NEDLADDNINGSBART STÖDMATERIAL
Nytt stöd gör det enklare att kartlägga varors innehåll 
För att kunna jobba med substitution måste du kartlägga dina varors innehåll. Vi har tagit fram ett stödmaterial med mallar för kontakt med underleverantörer samt för riskbedömning av produkt och kartläggning av leverantörskedjan.
NYHET: UTBILDNING
ECHA lanserar webbutbildning i Alternatives assessment
Alternatives assessment är en metod för att bedöma alternativ vid substitution, som utgår från ett helhetsperspektiv där man väger in faktorer som hälsa, miljö, funktion och ekonomi. Nu har ECHA tillsammans med forskare i USA tagit fram en gratis webbutbildning i ämnet.
bild
NYHET: RAPPORT
"Giftfritt från början" visar vägen för regeringen
Kemikalieinspektionen föreslår strategier och etappmålen för regeringen i nya rapporten "Giftfritt från början". För att möjliggöra cirkulära kretslopp lyfter man fram vikten av företagens utfasning av farliga kemikalier. 
NYHET: VERKTYG
Lättare hänga med i kemikalielagstiftning med nytt verktyg
ECHA har tagit fram ett verktyg som förenklar övervakning av kemikalielagstiftning för mindre företag. Initialt kan du följa lagstiftning för luft och vattenkvalitet, arbetsmiljö, pesticider, material med livsmedelskontakt, kosmetika samt leksaker.
bild
KONFERENS
Forum för giftfri miljö
12 november är nytt datum för Forum för giftfri miljö. Här får du lära dig mer om substitution och ta del av andra företags erfarenheter. Delta i Substitutionscentrums workshop på temat: Välj alternativ med metoden Alternetives assessment.
Läs mer här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild